Mac Pro Server - Vad som finns under huven

background image

Vad som finns under huven

5

background image

98

Kapitel 5

Vad som finns under huven

Den tekniska informationen om Mac Pro finns i detta avsnitt.