Mac Pro Server - Viktig information om säkerhet

background image

Viktig information om säkerhet

VARNING:

Om du inte följer dessa säkerhetsinstruktioner kan eld, elektriska stötar eller

andra skador uppstå.

Enda sättet att helt strypa strömtillförseln till Mac Pro är att dra ur strömsladden.
Strömtillförseln till skärmen bryter du helt genom att även dra ur strömsladden från
skärmen till datorn eller från skärmen till ett eluttag. Se till att strömsladdarnas ena
ände alltid är så nära dig att du enkelt kan dra ur dem ur datorn eller bildskärmen.

Följ alltid dessa anvisningar för säkerhets skull.
Dra ut strömkontakten (dra i kontakten, inte i sladden) från datorn och koppla ur
telefonsladden om:

Â

strömsladden eller strömkontakten är sliten eller skadad

Â

du råkar spilla något på datorn

Â

datorn utsätts för regn eller annan väta

background image

111

Kapitel 6

Sist, men inte minst

Â

du råkar tappa datorn eller om höljet skadas av någon annan anledning

Â

du misstänker att datorn är i behov av service eller reparation

Â

du ska rengöra datorn eller höljet

Om du tänker förvara datorn utan att använda den en längre tid bör du ta bort
batteriet.

Kontakta ett auktoriserat Apple-serviceställe eller Apple för mer information om
garantin och om att få service för datorn. Se ”Mer information, service och support” på
sidan 93.