Mac Pro Server - Arbeta bekvämt

background image

Arbeta bekvämt

Här får du några tips om hur du skapar en ergonomiskt bra arbetsplats.

Tangentbord

När du använder datorns tangentbord bör du sitta så att du inte spänner axlarna.
Vinkeln mellan över- och underarmen ska vara rät. Håll handen och handleden rakt
utsträckta.

Byt handställning ofta så att du inte blir trött i handlederna. En del datoranvändare kan
drabbas av värk i händer, handleder eller armar efter flera timmars arbete utan paus.
Om du får ihållande värk eller obehagskänslor i händer, handleder eller armar bör du
uppsöka läkare.

Mus

Om du arbetar med extern en mus placerar du den i samma höjd som tangentbordet
inom bekvämt avstånd.

Stol

Använd en justerbar stol som ger stöd åt nedre delen av ryggen. Sitt så att låren är
parallella med golvet och ha båda fötterna i golvet eller på en fotplatta. Ryggstödet ska
stödja nedre delen av ryggen. Följ tillverkarens anvisningar och ställ in ryggstödet så
att det passar dig.

Du kanske måste höja stolen så att vinkeln mellan över- och underarm blir rätt. Om du
då inte når ner med båda fötterna till golvet kan du använda en fotplatta. Du kan även
sänka skrivbordet så att behovet av en fotplatta försvinner eller använda ett skrivbord
med en nedsänkning för tangentbordet.

background image

114

Kapitel 6

Sist, men inte minst

Bildskärm

Placera bildskärmen så att dess överkant befinner sig i ögonhöjd eller en aning lägre
när du sitter vid tangentbordet. Du bestämmer själv vilket avstånd som känns bäst,
men 45-70 cm brukar vara lagom.

Placera och vinkla bildskärmen så att du undviker störande reflexer från lampor och
fönster. Använd gärna ett vridbart bildskärmsstativ om det är möjligt. Ställningen gör
att du kan ändra vinkeln på bildskärmen så att den passar dig bäst, vilket kan minska
eller helt ta bort reflexer från ljuskällor som du inte kan flytta på.

Benen i

rät vinkel

Avslappnade

axlar

Skärmen placerad så att
störande reflexer undviks

Händer och

handleder

rakt utsträckta

Raka eller

lätt böjda

underarmar

Stöd för nedre

delen av ryggen

Fötterna på golvet
eller på en fotplatta

Överdelen av skärmen
ska vara i eller en bit
under ögonnivå (Du kan
behöva justera skärm-
höjden genom att höja
eller sänka arbetsytan)

Fritt utrymme
under arbetsytan

45–70 cm

Du hittar mer information om ergonomi på webben:

www.apple.com/se/about/ergonomics

background image

115

Kapitel 6

Sist, men inte minst

Undvika hörselskador

VARNING:

Din hörsel kan ta skada om du använder hörlurar på hög volym. Det

finns risk att du vänjer dig vid för hög volym. Det kan leda till hörselskador trots att
du upplever volymen som normal. Om det ringer i öronen eller om du upplever
andras tal som dämpat bör du sluta använda hörlurar och kontrollera din hörsel.
Ju högre volym, desto mindre tid tar det innan hörseln påverkas. Hörselexperter
rekommenderar att du skyddar hörseln genom att:

Â

Begränsa tiden som du använder hörlurar på hög volym.

Â

Undvika att höja volymen för att stänga ute buller i omgivningen.

Â

Sänka volymen om du inte kan höra personer som pratar med dig.