Mac Pro Server - Apple och miljön

background image

Apple och miljön

Apple Inc. lägger stor vikt vid att minimera miljöpåverkan i sina processer och
produkter.

Du hittar mer information på webben:

www.apple.com/se/environment

background image

116