Mac Pro Server - Sist, men inte minst

background image

Sist, men inte minst

6

background image

110

Kapitel 6

Sist, men inte minst

Den här bilagan innehåller viktig information om säkerhet, löpande underhåll och
ergonomi vid användning av Mac Pro.

För att skydda både dig själv och din utrustning bör du följa dessa anvisningar när du
rengör och hanterar Mac Pro så att du kan arbeta tryggt och säkert. Ha alltid dessa
anvisningar till hands som referens.

ANMÄRKNING:

Felaktig förvaring eller användning av datorn kan innebära att

tillverkarens garanti inte gäller.