Mac Pro Server - Programproblem

background image

Programproblem

När ett program ”låser sig” eller inte svarar kan du i Mac OS X avsluta programmet utan
att starta om datorn.

Så här tvångsavslutar du ett program:

1

Tryck på kommando (x)-alternativ-escape eller välj Apple () > Tvångsavsluta från
menyraden.

2

Markera det program du vill avsluta i dialogrutan Tvångsavsluta.

3

Klicka på Tvångsavsluta.
Programmet avslutas men övriga program förblir öppna.

background image

80

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!

Om du har problem med ett program

Â

Använd Software Update så att du säkert har de senaste drivrutinerna, buggfixarna
och andra uppdateringar.

Â

Om det krånglande programmet levererats av någon annan tillverkare än Apple
kontaktar du tillverkaren av programmet.

Om du har problem med datorn eller med att arbeta med Mac OS X Lion Server

Â

Gå till Hjälpcenter i Hjälpmenyn om du behöver anvisningar och
felsökningsinformation.

Â

Besök Apples webbplats för Lion Server på www.apple.com/se/server/macosx för
aktuell felsökningsinformation och de senaste programuppdateringarna.