Mac Pro Server - Problem med Wi-Fi-kommunikation

background image

Problem med Wi-Fi-kommunikation

Om du har problem med Wi-Fi-anslutning:

Â

Kontrollera att du har ställt in programvaran rätt enligt anvisningarna som följde med
basstationen.

Â

Kontrollera att datorn eller nätverket du försöker ansluta till fungerar och har en
trådlös anslutningspunkt.

Â

Kontrollera att datorn befinner sig inom räckvidd för den andra datorn eller
nätverkets trådlösa basstation. Om det finns elektronisk utrustning eller
metallföremål i närheten kan räckvidden minska. Du kan prova med att vrida eller
flytta på datorn och se om det hjälper.

Â

Kontrollera att sidostycket är stängt (följ anvisningarna från sidan 46) och att PCI-
portskydden är på plats (se ”Lägga till PCI Express-kort” på sidan 68). Antennens
mottagning försämras när Mac Pro inte är ordentligt stängd.

Â

Kontrollera Wi-Fi-signalnivån. Upp till fyra streck kan visas i Wi-Fi-statussymbolen (Z)
i menyraden.

Â

Om du vill veta mer om Wi-Fi väljer du Hjälp > Hjälpcenter och söker efter ”W

i

-F

i

”.

Se också de anvisningar som följde med den trådlösa enheten för ytterligare
information.

background image

87

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!