Mac Pro Server - Maximala Ethernetprestanda

background image

Maximala Ethernetprestanda

Datorn fungerar bäst om den Ethernetport som datorn är ansluten till är inställd på
automatisk förhandling. Be nätverksadministratören att kontrollera inställningen.

Obs! Om du får problem med nätverket ser du till att nätverket om möjligt är
inställt på automatisk förhandling. Om switchens port inte är inställd på automatisk
förhandling upptäcker datorn den lämpliga hastigheten men använder automatiskt
halv duplex. Om switchporten i andra änden av länken är konfigurerad för full duplex,
kan ett stort antal sena händelser inträffa på länken. Om den inte är inställd på
automatisk förhandling sätter du switchporten på halv duplex. Mer information finns i
dokumentationen som följde med Ethernetswitchen.