Mac Pro Server - Hålla programvaran uppdaterad

background image

Hålla programvaran uppdaterad

Du kan ansluta till Internet och använda Programuppdatering som automatiskt hämtar
och installerar de senaste kostnadsfria programversionerna, drivrutinerna och andra
förbättringar från Apple.

När datorn är ansluten till Internet kontrollerar Programuppdatering om det finns några
uppdateringar till datorn. Du kan ställa in datorn så att den regelbundet söker efter nya
uppdateringar, så att du sedan kan hämta och installera uppdaterad programvara.

Så här kontrollerar du om det finns uppdateringar:

1

Välj Apple () > Programuppdatering.

2

Följ sedan anvisningarna på skärmen.

Â

Om du vill ha mer information söker du efter ”Programuppdatering” i Hjälpcenter.

Â

Vill du veta mer om Mac OS X Lion Server besöker du webbplatsen för Lion Server på
www.apple.com/se/macosx/server.

Â

Den senaste informationen om Mac OS X finns på www.apple.com/se/macosx.

background image

93

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!