Mac Pro Server - Problem? Här finns lösningen!

background image

Problem? Här finns lösningen!

4

background image

76

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!

Ibland kan du stöta på problem när du arbetar med Mac Pro. Läs vidare så hittar
du felsökningstips som du kan pröva när du har problem. Du kan också hitta mer
information om felsökning i Hjälpcenter och på supportwebbplatsen för Mac Pro på
www.apple.com/se/support/macpro.

Det finns oftast enkla och snabba lösningar på problem som du kan få med datorn.
Försök att komma ihåg vilka omständigheter som ledde fram till problemet. Om du
antecknar vad du gjorde innan problemet uppstod kan du enklare begränsa antalet
möjliga orsaker till problemet och sedan hitta lösningen. Anteckna följande:

Â

Nyinstallerad programvara.

Â

Ny maskinvara (som minne, grafik- eller PCI Express-kort, hårddiskar) som installerats,
eller tillbehör som anslutits.