Mac Pro Server - Installera Mac Pro

background image

Installera Mac Pro

Mac Pro är enkel att installera och du kommer snabbt igång med att använda den.
Börja med att följa stegen på sidorna som följer.

Steg 1:

Placera Mac Pro på lämplig plats.

Lyft datorn i båda handtagen med god lyftteknik. Placera datorn så att:

Â

den står på en stadig, plan yta

Â

strömsladden inte är hoptryckt mot en vägg eller något annat föremål

Â

luftflödet framför, bakom och under datorn inte hindras

Â

det finns tillräckligt med fritt utrymme för att öppna de optiska enheternas fack på
datorns framsida

Enda sättet att helt stänga av strömtillförseln till datorn är genom att dra ur
strömsladden ur väggkontakten. Se till att strömsladden till datorn lätt går att nå om
du skulle behöva dra ut den.

background image

10

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Steg 2:

Anslut strömsladden.

Anslut strömsladdens kontakt ordentligt till den nersänkta strömanslutningen på
baksidan av datorn och den andra änden till ett jordat eluttag.

Strömanslutning

Strömsladdskontakt

background image

11

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Steg 3:

Anslut en bildskärm.

Om du ansluter en bildskärm till datorn ansluter du den enligt illustrationen nedan.
Hur många kablar du behöver ansluta beror på vilken bildskärm du har. Läs mer i
dokumentationen som följde med bildskärmen.

Bildskärmskabel

Bildskärmsutgångar

USB-port

background image

12

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Du kan ansluta upp till tre bildskärmar med Mini DisplayPort- eller DVI-kontakter
(Digital Visual Interface) till bildskärmsportarna på baksidan av Mac Pro. DVI-
bildskärmsporten är dubbellänkad, så du kan ansluta en 30-tums Apple Cinema HD-
bildskärm.

DVI-bildskärmsutgång Mini DisplayPort (2)

Du kan också ansluta bildskärmar med ADC- (Apple Display Connector) och VGA-
kontakt (Video Graphics Array) genom att använda en av följande adaptrar:

Â

Anslut en VGA-bildskärm till DVI-bildskärmsporten eller en Mini DisplayPort genom
att använda Apples DVI-till-VGA-adapter eller Apples Mini DisplayPort-till-VGA-
adapter (båda säljes separat).

Â

Anslut en ADC-bildskärm till DVI-bildskärmsporten genom att använda en Apple DVI
till ADC-bildskärmsadapter (säljs separat).

Mini DisplayPort-utgångarna ger utmatning av både ljud och bild. Du måste välja
att mata ut ljud via den anslutna enheten i panelen Ljud i Systeminställningar. Du
hittar mer information om att ansluta en HDMI-enhet om du söker efter ”HDMI” på
supportwebbplatsen för Mac Pro på www.apple.com/se/support/macpro.

Bildskärmsadaptrar och andra tillbehör till Mac Pro säljs separat på www.apple.com/
se/store.

background image

13

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Steg 4:

Anslut en Ethernetkabel.

Vill du ansluta till Internet eller till ett nätverk via Ethernet ansluter du ena änden av en
Ethernetkabel till någon av gigabit-Ethernetportarna på baksidan av datorn. Anslut den
andra änden till ett kabelmodem, DSL-modem eller Ethernetnätverk.

Gigabit Ethernetportar

background image

14

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Steg 5:

Anslut ett tangentbord och en mus.

Om du ansluter tangentbord och mus via USB ansluter du USB-kablarna till USB-
portarna (d) på Mac Pro eller en bildskärm.

Mus

Tangentbord

Obs! Du kan ställa in Mac OS X Lion Server på avstånd från en annan dator. För mer
information öppnar du programmet Server på den andra datorn och väljer sedan
Server Help från Help-menyn.

background image

15

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Steg 6:

Slå på Mac Pro.

Tryck på strömbrytaren (®) på framsidan av datorn för att slå på den. Om du har
en bildskärm som måste slås på separat gör du det genom att trycka på dess
strömbrytare. Om du har anslutit en mus klickar du på musen för att skapa en
förbindelse med datorn.

Steg 7:

Ställa in Mac Pro Server med Serverassistent.

Första gången du startar Mac Pro med Mac OS X Lion Server installerat frågar Server
Assistant efter en del grundläggande information som Lion Server behöver för att
starta och ansluta till nätverket. Förbered dig så att du har följande information till
hands första gången du startar Mac Pro:

Â

Ett kontonamn och ett lösenord

Â

Ett organisationsnamn som är unikt i företaget

Â

Ett värdnamn som kan vara avsett endast för det lokala nätverket, för det lokala
nätverket och VPN-åtkomst från Internet, eller ett Internetvärdnamn du köpt via ett
domännamnsregister.

Â

Detaljerade nätverksinställningar, inklusive IP-adress, delnätsmask och DNS-servrar.
Nätverksinställningarna kanske tillhandahålls av din Internetrouter eller en server i
nätverket. Om så är fallet ska denna konfigureras så att servern blir tilldelad samma
IP-adress hela tiden (kallas för statisk koppling eller DHCP-reservation).

Behöver du hjälp med Server Assistant klickar du på hjälpknappen i valfri panel.

Du kan ställa in Mac OS X Lion Server på avstånd från en annan dator. För mer
information öppnar du programmet Server på den andra datorn och väljer sedan
Server Help från Help-menyn.

background image

16

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Vill du läsa mer om Mac OS X Lion Server-programvaran besöker du webbplatsen för
Lion Server på www.apple.com/se/macosx/server.

Om du redan har en Mac med Mac OS X Server 10.5 eller senare kan Server
Assistant hjälpa dig att automatiskt överföra systeminställningar, tjänsteinställningar,
användarkonton, filer, program och annan information från din tidigare Mac-server
(valfri modell) till Mac Pro. Använd en Ethernet-, FireWire- eller trådlös anslutning till att
överföra information.

Information om hur du arbetar med tjänsterna i Mac OS X Lion Server hittar du genom
att öppna programmet Server och välja Server Help från Help-menyn.