Mac Pro Server - Behöver du hjälp med installationen?

background image

Behöver du hjälp med installationen?

Om Mac Pro inte startar som den ska kontrollerar du följande:

Â

Är datorns strömsladd ansluten till ett eluttag? Är datorns strömsladd ansluten till en
förlängningsdosa med strömförsörjning?

Â

Är strömsladden ordentligt ansluten till baksidan på datorn?

Â

Om du har anslutit tangentbord och bildskärm, är deras sladdar och kablar ordentligt
anslutna?

Â

Om du har anslutit en bildskärm, är dess ljusstyrka och kontrast rätt inställda? Om
bildskärmen har reglage för ljusstyrka justerar du dem. Om bildskärmen har en
strömbrytare, kontrollera att den är på.

Â

Om du har anslutit en bildskärm och det fortfarande inte syns något på skärmen
startar du om Mac Pro. Håll ner strömbrytaren (®) på datorn i fem till sex sekunder
tills den stängs av. Tryck på strömbrytaren (®) igen för att starta datorn.

Â

Om ett blinkande frågetecken visas på skärmen, eller om du ser en serie blinkningar
från statuslampan när du startar datorn, läser du Kapitel 4, ”Problem? Här finns
lösningen!” på sidan 75.