Mac Pro Server - Arbeta med Mac OS X Lion Server

background image

Arbeta med Mac OS X Lion Server

Så fort du har installerat Mac Pro är den redo att erbjuda alla tjänster som finns i
Mac OS X Lion Server. Du kan använda Server Assistant till att ställa in servern och
överföra information från en annan Mac-server. Mer information om hur du använder
Mac-servern eller Lion Server hittar du genom att öppna programmet Server och välja
Server Help från Help-menyn. Vill du läsa mer om Mac OS X Lion Server-programvaran
besöker du webbplatsen för Lion Server på www.apple.com/se/macosx/server.

background image

9

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå