Mac Pro Server - Anpassa skrivbordet och gör andra inställningar.

background image

Anpassa skrivbordet och gör andra inställningar.

Med Systeminställningar är det enkelt att anpassa utseendet på skrivbordet. Välj
Apple () > Systeminställningar från menyraden eller klicka på symbolen för
Systeminställningar i Dock. I Systeminställningar finns nästan alla inställningar du
kan göra på Mac Pro. Om du vill veta mer öppnar du Hjälpcenter och söker efter
”Systeminställningar” eller den inställning du vill ändra.

Obs! I den här handboken får du anvisningar som förutsätter att du har en bildskärm så
att du kan se kommandon och dialogrutor. Om du inte har anslutit en bildskärm eller
tangentbord till Mac Pro kan du ställa in Mac OS X Lion Server på fjärravstånd från en
annan dator. För mer information öppnar du programmet Server på den andra datorn
och väljer sedan Server Help från Help-menyn.

background image

17

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå