Mac Pro Server - Klara, ställ in, gå

background image

Klara, ställ in, gå

1

background image

8

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Mac Pro innehåller den senaste datortekniken, som avancerade flerkärniga processorer,
höghastighetsminne, PCI Express-grafikkort och -utbyggnadskort och inbyggd lagring,
allt i ett hölje av eloxiderat aluminium med enkel tillgång till de inre delarna.

VARNING:

Undvik skador genom att noga läsa alla installationsanvisningar (och

säkerhetsinformationen med början på sidan 110) innan du använder Mac Pro för
första gången.

Läs igenom informationen i Kapitel 2, ”Leva med Mac Pro”, om du vill veta mer om de
nya funktionerna i Mac Pro.

Du kan hitta svar på många frågor om Mac Pro i Hjälpcenter. Mer information om
Hjälpcenter finns i ”Få svar på dina frågor” på sidan 28.