Mac Pro Server - Installera minne

background image

Installera minne

Mac Pro levereras med som minst 8 GB minne i modellen med en processor, installerat
som 2 GB UDIMM-moduler (unbuffered ECC dual inline memory modules).

Alla installerade UDIMM-moduler måste uppfylla följande krav:

Â

PC3-10600E, 1333 MHz, DDR3 SDRAM UDIMM-moduler

Â

ECC (Error-correcting code)

Â

72-bitars, 240-pinnars ECC-moduler

Â

Högst 36 integrerade kretsar per ECC UDIMM

ANMÄRKNING:

Apple rekommender att Apple-godkända DIMM-moduler används.

DIMM-moduler från äldre Mac-datorer kan inte användas i Mac Pro. Du kan köpa
Apple-minne från Apple Online Store på www.apple.com/se/store.

När du köper DIMM-moduler för användning i Mac-datorer måste du kontrollera att
minnestillverkaren uppfyller kraven för JEDEC (Joint Electron Device Engineering
Council). Kontrollera att DIMM-modulerna stöder rätt tidslägen och att funktionen SPD
(Serial Presence Detect) har programmerats enligt JEDEC-specifikationen.

Obs! Minneshastigheten på UDIMM-modulerna anges som 1333 MHz, men de kan
användas i hastigheterna 1066 MHz eller 1333 MHz beroende på datorns processortyp.

background image

38

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

Innan du installerar minne bör du ta reda på om du har en Mac Pro med en enkel- eller
dubbelkärnig processor. Ta bort sidopanelen enligt anvisningarna i ”Öppna Mac Pro” på
sidan 33 och se efter inuti:

Â

En Mac Pro med Quad-Core eller 6-Core innehåller en processor och fyra
minneskortplatser. Du kan installera upp till totalt 16 GB minne. Se ”Installera minne i
en Mac Pro med Quad-Core eller 6-Core” på sidan 39.

Â

En Mac Pro med 8-Core eller 12-Core innehåller två processorer och åtta
minneskortplatser. Du kan installera upp till totalt 32 GB minne. Se ”Installera minne i
en Mac Pro med 8-Core eller 12-Core” på sidan 48.

En processor

Två processorer

background image

39

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

Du kan också avgöra vilken Mac Pro du har genom att välja Apple () > Om den här
datorn från menyraden. Klicka på Mer info och välj Maskinvara i kolumnen Innehåll så
hittar du antalet processorer under Maskinvaruöversikt. Mac Pro med Quad-Core och
6-Core har en processor, medan Mac Pro med 8-Core och 12-Core har två processorer.

Installera minne i en Mac Pro med Quad-Core eller 6-Core

Mac Pro med Quad-Core och 6-Core har fyra minneskortplatser och levereras med som
minst tre 2 GB DIMM-moduler installerade. Du kan ersätta eller installera ytterligare
DIMM-moduler om 1 GB, 2 GB eller 4 GB och få upp till 16 GB minne.

Det är viktigt att alla DIMM-moduler du installerar i Mac Pro har rätt specifikationer.
Använd anvisningarna som följer om hur du installerar DIMM-moduler i en Mac Pro
med Quad-Core eller 6-Core.

Så här installerar du minne:

1

Stäng av Mac Pro, öppna den och ta bort sidostycket enligt anvisningarna i ”Öppna
Mac Pro” på sidan 33.

VARNING:

Låt Mac Pro svalna av i fem till tio minuter innan du tar bort

processorbrickan eller rör vid de inre delarna. Processorbrickan och andra delar kan
bli mycket varma.

background image

40

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

2

Tryck på spärrarna på processorbrickan tills de är delvis öppna.

Låsspärrar

background image

41

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

3

Dra i spärrarna tills de är helt öppna och släpper processorbrickan.

background image

42

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

4

Ta bort processorbrickan och lägg den på en mjuk, ren duk på en arbetsyta, så att
varken brickan eller arbetsytan skadas.

Processorbricka

background image

43

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

Om du installerar DIMM-moduler i samma storlek (exempelvis bara 1 GB DIMM-
moduler, eller bara 2 GB DIMM-moduler) i en Mac Pro med Quad-Core eller 6-Core
rekommenderar Apple att du fyller kortplatserna i den ordning som visas i tabellen.

Kortplats 4

Kortplats 3

Kortplats 2

Kortplats 1

Om du har

Fyll dessa platser

Två DIMM-moduler

1 och 2

Tre DIMM-moduler

1, 2 och 3

Fyra DIMM-moduler

1, 2, 3 och 4 (alla)

Obs! Om DIMM-moduler av olika storlek installeras i Mac Pro följer du ordningen i
tabellen. Om DIMM-konfigurationen inte ger bästa prestanda visas Minnesplatsverktyg
på skärmen och föreslår en bättre konfiguration.

Använd verktyget igen genom att gå till /System/Bibliotek/CoreServices/
Minnesplatsverktyg.

background image

44

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

5

Öppna och tryck isär flikarna på DIMM-kortplatserna 1, 2 och 3. Ta sedan ut DIMM-
modulerna från hållarna.

6

Installera DIMM-modulerna genom att passa in dem i DIMM-hållarna och trycka ner
båda ändarna av DIMM-modulen tills flikarna är lodräta och snäpper på plats.

ANMÄRKNING:

Undvik att skada DIMM-modulen genom att hålla den i hörnen och

inte röra vid guldkontakterna eller andra delar.

Spärrar

Skåra

Kontakter

background image

45

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

7

Sätt tillbaka processorbrickan genom att trycka in den tills spärrarna är i 90 graders vinkel.

Processor-
bricka

Spärr

8

Tryck spärrarna hela vägen in så att de stängs och låser processorbrickan.

background image

46

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

9

Sätt tillbaka sidostycket.
Se till att spärren är öppen när du sätter tillbaka sidostycket. Håll sidostycket säkert på
plats medan du trycker ned spärren.

Passa in sidopanelen
i skåran och tryck till
för att stänga den.

ANMÄRKNING:

Sätt alltid tillbaka sidostycket när komponenterna blivit installerade.

Mac Pro fungerar inte som den ska utan monterat sidostycke.

background image

47

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

10

Håll sidostycket mot Mac Pro och tryck ner spärren så fästs sidostycket.

Du kan fästa ett lås eller en kabel genom en metallögla (under spärrhandtaget) för
att säkra din Mac Pro. Fäll ned metallöglan innan du stänger spärrhandtaget, stäng
spärrhandtaget och fäst låset eller kabeln i öglan.

background image

48

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

Installera minne i en Mac Pro med 8-Core eller 12-Core

Mac Pro med 8-Core och 12-Core har åtta minnesplatser och levereras i de flesta
konfigurationer med minst fyra 2 GB DIMM-moduler installerade. Du kan installera upp
till totalt 32 GB minne.

Det är viktigt att alla DIMM-moduler du installerar i Mac Pro har rätt specifikationer.
Använd anvisningarna som följer om hur du installerar DIMM-moduler i en Mac Pro
med 8-Core eller 12-Core.

Så här installerar du minne i en Mac Pro med dubbla processorer:

1

Stäng av Mac Pro, öppna den och ta bort sidostycket enligt anvisningarna i ”Öppna
Mac Pro” på sidan 33.

VARNING:

Låt Mac Pro svalna av i fem till tio minuter innan du tar bort

processorbrickan eller rör vid de inre delarna. Processorbrickan och andra delar kan
bli mycket varma.

background image

49

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

2

Tryck på spärrarna på processorbrickan tills de är delvis öppna.

Låsspärrar

background image

50

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

3

Dra i spärrarna tills de är helt öppna och släpper processorbrickan.

background image

51

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

4

Ta bort processorbrickan och lägg den på en mjuk, ren duk på en arbetsyta, så att
varken brickan eller arbetsytan skadas.

Processorbricka

background image

52

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

Om du installerar DIMM-moduler i samma storlek (exempelvis bara 1 GB DIMM-
moduler, eller bara 2 GB DIMM-moduler) i en Mac Pro med 8-Core eller 12-Core
rekommenderar Apple att du fyller kortplatserna i den ordning som visas i tabellen.

Kortplats 4

Kortplats 3

Kortplats 2

Kortplats 1

Kortplats 5

Kortplats 6

Kortplats 7

Kortplats 8

Om du har

Fyll dessa platser

Två DIMM-moduler

1 och 2

Tre DIMM-moduler

1, 2 och 3

Fyra DIMM-moduler

1, 2 samt 5, 6

Sex DIMM-moduler

1, 2, 3 samt 5, 6, 7

Åtta DIMM-moduler

1, 2, 3, 4 samt 5, 6, 7, 8 (alla)

background image

53

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

Obs! Om DIMM-moduler av olika storlek installeras i Mac Pro följer du ordningen i
tabellen. Om DIMM-konfigurationen inte ger bästa prestanda visas Minnesplatsverktyg
på skärmen och föreslår en bättre konfiguration.

Använd verktyget igen genom att gå till /System/Bibliotek/CoreServices/
Minnesplatsverktyg.

5

Installera DIMM-modulerna genom att passa in dem i DIMM-hållarna och trycka ner
båda ändarna av DIMM-modulen tills flikarna är lodräta och snäpper på plats.

ANMÄRKNING:

Undvik att skada DIMM-modulen genom att hålla den i hörnen och

inte röra vid guldkontakterna eller andra delar.

Spärrar

Skåra

Kontakter

background image

54

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

6

Sätt tillbaka processorbrickan genom att trycka in den tills spärrarna är i 90 graders vinkel.

7

Tryck spärrarna hela vägen in så att de stängs och låser processorbrickan.

Processor-
bricka

Spärr

8

Placera tillbaka sidopanelen enligt anvisningarna med början på sidan 46.

ANMÄRKNING:

Sätt alltid tillbaka sidostycket när komponenterna blivit installerade.

Mac Pro fungerar inte som den ska utan monterat sidostycke.

background image

55

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre