Mac Pro Server - Installera interna lagringsenheter

background image

Installera interna lagringsenheter

Mac Pro har plats för sex interna enheter: två optiska enheter och fyra hårddiskar eller SSD-
hårddiskar. I de flesta konfigurationer sitter det en hårddisk i det första hårddiskfacket och
en optisk enhet i det övre facket för optiska enheter.

Du kan lägga till upp till tre 3,5-tums kabelfria SATA-hårddiskar (Serial ATA) i de tomma
hårddiskfacken. Enheterna måste uppfylla följande krav:

Â

Typ: SATA 3 Gb/s

Â

Bredd: 10,2 cm

Â

Djup: 14,7 cm

Â

Höjd: 2,54 cm

Du kan lägga till upp till tre 2,5-tums SSD-hårddiskar i de tomma hårddiskfacken.
Enheterna måste uppfylla följande krav:

Â

Typ: SATA 3 Gb/s

Â

Bredd: 6,35 cm

SSD-hårddiskarna levereras med adaptrar som passar i 3,5-tums hårddiskfack.

Mer information om systemkrav eller enheter som stöds får du hos en Apple-auktoriserad
återförsäljare, Apple Online Store på www.apple.com/se/store, eller supportwebbplatsen
för Mac Pro på www.apple.com/se/support/macpro.

background image

56

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

Installera SATA-hårddiskar

Mac Pro har plats för upp till fyra interna 1 tum höga SATA-hårddiskar i hårddiskfacken.
Om Mac Pro levererades med en installerad hårddisk finns den i det första facket. Du
kan installera hårddiskar i det andra, tredje och fjärde hårddiskfacket.

Så här installerar du en hårddisk:

1

Öppna Mac Pro och ta bort sidostycket enligt anvisningarna i ”Öppna Mac Pro” på
sidan 33.

2

Lyft spärren så att hållarna för enheterna låses upp.
Obs! När spärren är i det nedre läget är hållarna låsta i enhetsfacken och kan inte tas loss.

3

Dra ut hållaren ur enhetsfacket.

Hårddisk-
hållare

background image

57

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

4

Placera hållaren ovanför hårddisken med kontakterna mot bakkanten.

5

Sätt fast hårddisken i hållaren med hjälp av de fyra skruvarna.

ANMÄRKNING:

Håll hårddisken på sidorna. Undvik att skada enheten genom att inte

röra vid kretskortet.

Kontakter

background image

58

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

6

Lyft spärren och skjut hållaren över styrpinnarna och in i hårddiskfacket tills den rör vid
hårddiskanslutningarna och sitter på plats i facket.

Hårddisk-
kontakter

7

Placera tillbaka sidopanelen enligt anvisningarna med början på sidan 46.

ANMÄRKNING:

Sätt alltid tillbaka sidostycket när komponenterna blivit installerade.

Mac Pro fungerar inte som den ska utan monterat sidostycke.

background image

59

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

Installera en SSD-hårddisk

Mac Pro har plats för upp till fyra interna 2,5-tums SSD-hårddiskar i hårddiskfacken. Om
Mac Pro levererades med en installerad hårddisk finns den i det första facket. Du kan
installera hårddiskar i det andra, tredje och fjärde hårddiskfacket.

Så här installerar du en SSD-hårddisk:

1

Öppna Mac Pro och ta bort sidostycket enligt anvisningarna i ”Öppna Mac Pro” på sidan 33.

2

Lyft spärren så att hållarna för enheterna låses upp.
Obs! När spärren är i det nedre läget är hållarna låsta i enhetsfacken och kan inte tas loss.

3

Dra ut hållaren ur enhetsfacket.

Hårddisk-
hållare

background image

60

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

4

Ta bort de två skruvarna från hållaren som bilden visar. Du ansluter SSD-adaptern till
hållaren med de två återstående skruvarna. Ta de två skruvarna du lossade på och
förvara dem på ett säkert ställe.

Kontakter

Hakar

Skruvar

Oanvända skruvar (2)

5

Placera hårddiskhållaren ovanpå SSD-adaptern med hårddiskkontakterna på baksidan
som bilden visar. Placera de två hakarna ovanpå adaptern i hållarens hål. Fäst de två
skruvarna ovanpå hållaren för att fästa SSD-höljet till hållaren.

background image

61

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

6

Lyft spärren och skjut hållaren över styrpinnarna och in i hårddiskfacket tills den rör vid
hårddiskanslutningarna och sitter på plats i facket.

Hårddisk-
kontakter

7

Placera tillbaka sidopanelen enligt anvisningarna med början på sidan 46.

ANMÄRKNING:

Sätt alltid tillbaka sidostycket när komponenterna blivit installerade.

Mac Pro fungerar inte som den ska utan monterat sidostycke.

background image

62

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

Byta ut en optisk enhet

Mac Pro levereras med en eller två SuperDrive-enheter installerade i de optiska
enhetsfacken. Följ anvisningarna nedan om du vill byta ut en optisk enhet.

Obs! Kontakta leverantören eller kontrollera på leverantörens webbplats att enheten är
inställd för Cable Select. Är inte enheten redan inställd för Cable Select måste du se till
att den är det innan du installerar den.

Så här byter du den optiska enheten:

1

Öppna Mac Pro och ta bort sidostycket enligt anvisningarna i ”Öppna Mac Pro” på
sidan 33.

2

Lyft spärren så att hållarna för de optiska enheterna låses upp.
När spärren är i det nedre läget är enheterna och hållarna låsta i enhetsfacken och kan
inte tas loss.

background image

63

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

3

Dra ut hållaren halvvägs ut ur enhetsfacket.

background image

64

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

4

Ta loss kabeln från den optiska enheten och ta bort hållaren från enhetsfacket.

ANMÄRKNING:

Använd de originalkablar från Apple som följde med Mac Pro när

optiska enheter installeras eller ersätts.

background image

65

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

5

Ta bort den optiska enheten ur hållaren genom att skruva loss de fyra skruvarna.

6

Använd skruvarna från den ursprungliga optiska enheten när du sätter fast
ersättningsenheten i hållaren.

background image

66

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

7

Skjut in den optiska enheten och hållaren över styrpinnarna halvvägs in i enhetsfacket.

8

Anslut kabeln till baksidan på den optiska enheten.

Kabelmitt-
kontakt

Kabeländ-
kontakt

background image

67

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

9

Lyft upp spärren och skjut in enhetshållaren på plats i det optiska enhetsfacket.

10

Placera tillbaka sidopanelen enligt anvisningarna med början på sidan 46.

ANMÄRKNING:

Sätt alltid tillbaka sidostycket när komponenterna blivit installerade.

Mac Pro fungerar inte som den ska utan monterat sidostycke.

background image

68

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre