Mac Pro Server - Byta ut det inbyggda reservbatteriet

background image

Byta ut det inbyggda reservbatteriet

Mac Pro använder ett runt, platt BR 2032-litiumbatteri till att bevara inställningar som
datum och tid när datorn är avstängd. Om det då och då blir problem när Mac Pro ska
starta eller att datum och tid ändras kan datorns batteri behöva bytas ut.

Viktigt:

Lämna uttjänta batterier till återvinning.

Så här byter du batteriet:

1

Öppna Mac Pro och ta bort sidostycket enligt anvisningarna i ”Öppna Mac Pro” på
sidan 33.

2

Ta bort eventuella PCI Express-kort som är i vägen. Information om hur du tar bort PCI
Express-kort finns i ”Lägga till PCI Express-kort” på sidan 68.

3

Ta bort det uttjänta batteriet.

VARNING:

Om du inte installerar batteriet på rätt sätt kan det explodera. Använd

endast samma typ av batteri eller ett motsvarande batteri som rekommenderas av
tillverkaren av originalbatteriet.

background image

74

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

4

Lägg i det nya batteriet i hållaren med pluspolen (+) utåt.

5

Sätt tillbaka de PCI Express-kort du har tagit bort (se ”Lägga till PCI Express-kort” på
sidan 68).

6

Sätt tillbaka sidostycket och tryck ner spärren.

background image

Hjälpcenter

hjälp

www.apple.com/se/support