Mac Pro Server - Öppna Mac Pro

background image

Öppna Mac Pro

1

Innan du öppnar Mac Pro stänger du av den genom att välja Apple-menyn () > Stäng av.

ANMÄRKNING:

Genom att stänga av Mac Pro innan den öppnas, så undviks skador

på interna delar eller de delar som ska installeras. Öppna inte Mac Pro eller installera
delar i den medan den är på.

2

Vänta 5 till 10 minuter så att interna delar i Mac Pro kan svalna.

VARNING:

Låt Mac Pro svalna av innan du rör delar inuti den. De kan bli mycket varma.

background image

34

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

3

Ladda ur statisk elektricitet genom att röra vid metallen på utsidan av Mac Pro.

ANMÄRKNING:

Ladda alltid ur statisk elektricitet innan du rör vid delar av eller

installerar komponenter i Mac Pro. Undvik att gå omkring i rummet tills du har
installerat kortet, minnet eller interna lagringsenheter och satt tillbaka sidostycket.

Rör vid metallhöljet
för att ladda ur
statisk elektricitet.

background image

35

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

4

Koppla loss alla kablar samt strömsladden från Mac Pro.

VARNING:

Undvik skador på interna delar eller de delar som ska installeras genom

att alltid koppla ur Mac Pro. Försök aldrig att installera några komponenter när
strömsladden är ansluten.

5

Håll i sidostycket och lyft spärren på datorns baksida.

background image

36

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

6

Ta bort sidostycket genom att dra dess topp bort från Mac Pro och lyfta uppåt.

Viktigt:

Håll i sidostycket ordentligt medan du tar bort det.

background image

37

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre