Mac Pro Server - Gör en bra dator ännu bättre

background image

Gör en bra dator ännu bättre

3

background image

32

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre

Läs det här kapitlet om du vill anpassa och bygga ut Mac Pro. Du hittar information om
viktiga procedurer i följande avsnitt:

Â

”Öppna Mac Pro” på sidan 33

Â

”Installera minne” på sidan 37

Â

”Installera interna lagringsenheter” på sidan 55

Â

”Lägga till PCI Express-kort” på sidan 68

Â

”Byta ut det inbyggda reservbatteriet” på sidan 73

VARNING:

Apple rekommenderar att du låter en auktoriserad Apple-tekniker installera

minne, PCI Express-kort och interna lagringsenheter. Information om hur du kontakter
ett Apple-auktoriserat serviceställe finns i ”Mer information, service och support” på
sidan 93. Om du installerar de här komponenterna på egen hand riskerar du att skada
utrustningen. Sådan skada omfattas inte av den begränsade garantin på datorn.
Kontakta en auktoriserad Apple-återförsäljare eller ett auktoriserat Apple-serviceställe
om du vill veta mer om det här eller om andra garantifrågor .

background image

33

Kapitel 3

Gör en bra dator ännu bättre