Mac Pro Server - Regulatory Compliance Information

background image

z systemem Mac OS X Lion Server

background image
background image

3

Spis treści

Rozdział 1: Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

8 Praca z systemem Mac OS X Lion Server

9 Konfigurowanie Maca Pro.

16 Dostosowanie biurka do własnych potrzeb i ustawienie preferencji.
17 Potrzebujesz pomocy?
18 Wyłączanie Maca Pro

Rozdział 2: Życie z Makiem Pro

22 Podstawowe elementy na przedniej ściance Maca Pro
24 Gniazda na tylnej ściance Maca Pro
26 Pozostałe gniazda na tylnej ściance
28 Możliwości rozbudowy wewnątrz komputera
30 Uzyskiwanie odpowiedzi na pytania

Rozdział 3: Dobre rzeczy mogą być lepsze

35 Otwieranie Maca Pro
39 Instalowanie pamięci
58 Instalowanie napędów wewnętrznych
73 Instalowanie kart PCI Express
78 Wymiana wewnętrznej baterii podtrzymującej ustawienia

Spis treści

background image

4

Spis treści

Rozdział 4: Problem – poznaj jego rozwiązanie

82 Odrobina profilaktyki
83 Problemy z Makiem Pro
86 Problemy z oprogramowaniem
87 Naprawianie, odtwarzanie lub ponowne instalowanie Mac OS X
92 Sprawdzanie sprzętu
93 Problemy z połączeniem Wi-Fi
94 Problemy z monitorem
96 Problemy z połączeniem z Internetem
99 Maksymalizowanie szybkości transmisji przez Ethernet
99 Uaktualnianie oprogramowania
100 Dodatkowe informacje, serwis i pomoc
102 Znajdowanie numeru seryjnego produktu

Rozdział 5: Co znajduje się w środku

104 Dane techniczne

background image

5

Spis treści

Rozdział 6: Rzeczy nie mniej ważne

116 Ważne informacje o bezpieczeństwie
117 Konserwacja
119 Podstawy ergonomii
122 Apple i środowisko naturalne
123 Regulatory Compliance Information

background image
background image

Pomoc programu Server

Server Assistant

www.apple.com/pl/macpro

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

1

background image

8

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Mac Pro został zaprojektowany z wykorzystaniem najnowszych technologii, takich
jak zaawansowana technologia procesora wielordzeniowego, bardzo szybka pamięć,
karty graficzne i gniazda rozszerzające PCI Express oraz wewnętrzna pamięć masowa.
Wszystko to ukryte jest w obudowie z anodyzowanego aluminium, zapewniającej łatwy
dostęp do wszystkich wewnętrznych komponentów.

OSTRZEŻENIE: 

Przed pierwszym użyciem Maca Pro przeczytaj uważnie instrukcję

instalacji, a także informacje dotyczące bezpieczeństwa, znajdujące się na stronie 116.

Przeczytaj także informacje, które zawiera Rozdział 2, „Życie z Makiem Pro”, aby poznać
nowe funkcje tego Maca Pro.

Odpowiedzi na wiele pytań można znaleźć na komputerze w Centrum pomocy.
Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak korzystać z Centrum pomocy, zobacz „Uzyskiwanie
odpowiedzi na pytania” na stronie 30.

Praca z systemem Mac OS X Lion Server

Zaraz po skonfigurowaniu Maca Pro jest on gotowy do udostępniania usług systemu
Mac OS X Lion Server. Program Server Assistant pozwala na skonfigurowanie serwera
i przeniesienie danych z innego serwera na Macu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej
o korzystaniu z Maca działającego jako serwer oraz systemu Mac OS X Lion Server,
otwórz program Server i wybierz polecenie Server Help z menu Help. Więcej informacji
o systemie Mac OS X Lion Server znajdziesz na witrynie internetowej
www.apple.com/macosx/server.

background image

9

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Konfigurowanie Maca Pro.

Mac Pro został tak zaprojektowany, aby można było go szybko skonfigurować i zacząć
używać. Postępuj zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi na kolejnych stronach.

Krok 1:

Ustaw Maca Pro.

Gdy podnosisz Maca Pro, używaj prawidłowych technik podnoszenia ciężkich
przedmiotów i trzymaj go za oba uchwyty. Podczas ustawiania Maca Pro pamiętaj
o następujących zasadach:

Â

Komputer powinien stać na mocnej, płaskiej powierzchni.

Â

Przewody zasilające nie mogą być przyciskane do ścian ani innych obiektów.

Â

Z przodu, z tyłu i pod spodem Maca Pro zapewniony musi być swobodny przepływ
powietrza.

Â

Z przodu komputera powinna znajdować się wystarczająca przestrzeń na wysunięcie
tacki napędu optycznego.

Jedynym sposobem całkowitego wyłączenia zasilania Maca Pro jest odłączenie jego
przewodu zasilającego od źródła prądu. Przewód zasilający Maca Pro należy umieścić
w miejscu pozwalającym na łatwy dostęp, aby można było go odłączyć w razie
potrzeby.

background image

10

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Krok 2:

Podłącz przewód zasilający.

Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda zasilania, znajdującego się na tylnej
ściance Maca Pro. Następnie podłącz drugi koniec przewodu do uziemionego gniazdka
elektrycznego.

Gniazdo zasilające

Wtyczka zasilania

background image

11

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Krok 3:

Podłącz monitor.

Jeżeli podłączasz monitor do Maca Pro, podłącz go sposób pokazany poniżej.
W zależności od modelu monitora, do podłączenia może być jeden lub więcej
przewodów. Dodatkowe informacje na temat podłączania monitora znajdują się w jego
instrukcji obsługi.

Przewód monitora

Gniazda monitorów

Gniazdo USB

background image

12

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Do gniazd na tylnej ściance Maca Pro można podłączyć maksymalnie trzy monitory
wyposażone w złącza Mini DisplayPort lub DVI (Digital Visual Interface). Komputer
wyposażony jest w gniazdo DVI typu dual-link, umożliwiające podłączenie 30-calowego
monitora Apple Cinema HD.

DVI display port

Mini DisplayPort (2)

Przy użyciu odpowiednich przejściówek można również podłączać monitory ze
złączem ADC (Apple Display Connector) lub VGA:

Â

Do podłączenia monitora VGA do gniazda DVI lub Mini DisplayPort należy użyć
przejściówki Apple DVI do VGA lub przejściówki Mini DisplayPort do VGA (obie
dostępne są w sprzedaży osobno).

Â

Do podłączenia monitora ADC do gniazda DVI należy użyć przejściówki Apple DVI do
ADC (dostępna jest w sprzedaży osobno).

Gniazdo Mini DisplayPort obsługuje zarówno wyjście wideo, jak i wyjście audio.
Odpowiednie urządzenie wyjścia dźwięku należy wybrać w panelu Dźwięk w oknie
Preferencji systemowych. Więcej informacji o podłączaniu urządzeń HDMI do
Maca Pro można znaleźć na stronie internetowej www.apple.com/pl/support/macpro,
wyszukując jasło „HDMI”.

Informacje o dostępności przejściówek do monitora i innych akcesoriów
przeznaczonych dla Maca Pro można znaleźć na stronie www.apple.com/pl/store.

background image

13

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Krok 4:

Podłącz przewód Ethernet.

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do Internetu lub do sieci lokalnej, podłącz jeden koniec
przewodu Ethernet do jednego z gniazd gigabit Ethernet na tylnej ściance Maca Pro.
Drugi koniec przewodu podłącz do modemu kablowego, modemu DSL lub do sieci
Ethernet.

Gniazda
gigabit
Ethernet

background image

14

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Krok 5:

Podłącz klawiaturę i mysz.

Jeżeli chcesz używać klawiatury i myszy na USB, podłącz przewody USB tych urządzeń
do gniazd USB (d) w Macu Pro lub w monitorze.

Mysz

Klawiatura

Uwaga:  Możesz zdalnie skonfigurować system Mac OS X Lion Server z innego
komputera. Aby dowiedzieć się więcej, otwórz program Server na innym komputerze
i wybierz polecenie Server Help z menu Help.

background image

15

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Krok 6:

Włącz Maca Pro.

Naciśnij przycisk włączania (®) znajdujący się z przodu Maca Pro, aby go włączyć.
Jeżeli monitor musi zostać włączony oddzielnie, włącz go za pomocą jego przycisku
włączania. Jeżeli używasz myszy bezprzewodowej, kliknij nią, aby nawiązać połączenie
z Makiem Pro.

Krok 7:

Skonfiguruj serwer Mac Pro przy użyciu programu Server Assistant.

Po pierwszym włączeniu Maca Pro z systemem Mac OS X Lion Server uruchomiony
zostanie program Server Assistant, który poprosi o kilka podstawowych informacji. Są
one niezbędne do uruchomienia systemu Mac OS X Lion Server oraz połączenia się
z siecią. Podczas pierwszego uruchomienia Maca Pro potrzebne są następujące dane:

Â

Nazwa konta i hasło.

Â

Niepowtarzalna nazwa organizacji.

Â

Nazwa hosta. Może być ona przeznaczona do użycia tylko w sieci lokalnej lub do
użycia w sieci lokalnej i sieci VPN. Może być to również nazwa domeny, wykupiona
u dostawcy domen, przeznaczona do użycia w Internecie.

Â

Szczegółowe ustawienia sieci, obejmujące adres IP, maskę podsieci oraz adresy
serwerów DNS. Ustawienia sieci mogą być przydzielane automatycznie przez router
internetowy lub inny serwer. W takiej sytuacji należy zadbać, aby przydzielany był
zawsze ten sam adres IP, włączając na routerze lub innym serwerze statyczny adres IP
lub rezerwację DHCP.

Jeżeli potrzebujesz pomocy podczas konfigurowania serwera, wystarczy kliknąć
w przycisk pomocy, znajdujący się w każdym panelu programu Server Assistant.

background image

16

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Możesz zdalnie skonfigurować system Mac OS X Lion Server z innego komputera.
Aby dowiedzieć się więcej, otwórz program Server na innym komputerze i wybierz
polecenie Server Help z menu Help.

Więcej informacji o systemie Mac OS X Lion Server znajdziesz na witrynie internetowej
www.apple.com/pl/macosx/server.

Jeżeli masz już Maca z systemem Mac OS X Server w wersji 10.5 lub nowszej, Server
Assistant pomoże Ci automatycznie przenieść ustawienia systemowe, ustawienia
usług, konta użytkowników, pliki, programy i inne dane ze starego Maca do nowego.
Przeniesienie danych może zostać przeprowadzone przez Ethernet, bezprzewodowo
lub przez FireWire.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o korzystaniu z usług systemu Mac OS X Lion Server,
otwórz program Server i wybierz polecenie Server Help z menu Help.

Dostosowanie biurka do własnych potrzeb i ustawienie
preferencji.

Wygląd biurka komputera możesz łatwo zmienić za pomocą programu Preferencje
systemowe. Wybierz polecenie menu Apple () > Preferencje systemowe lub kliknij
w ikonę Preferencji systemowych w Docku. Preferencje systemowe to miejsce,
w którym można ustalać większość ustawień Maca Pro. Jeżeli chcesz dowiedzieć się
więcej, otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „preferencje systemowe” lub nazwy
określonych preferencji.

background image

17

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Uwaga:  Na potrzeby tego podręcznika przyjęliśmy założenie, że do komputera
podłączony został monitor, na którym wyświetlane są polecenia i okna dialogowe.
Jeżeli do Twojego Maca Pro nie jest podłączona klawiatura ani monitor, możesz
skonfigurować system Mac OS X Lion Server zdalnie. Aby dowiedzieć się więcej, otwórz
program Server na innym komputerze i wybierz polecenie Server Help z menu Help.

Potrzebujesz pomocy?

Jeżeli uważasz, że Mac Pro nie uruchomił się prawidłowo, sprawdź następujące rzeczy:

Â

Czy Mac Pro jest podłączony do źródła prądu? Jeżeli jest podłączony do listwy
zasilającej, czy listwa ta jest włączona?

Â

Czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazda na tylnej ściance
Maca Pro?

Â

Jeśli klawiatura oraz monitor zostały podłączone, czy przewody tych urządzeń zostały
poprawnie podłączone?

Â

Jeśli monitor został podłączony, czy jasność oraz kontrast monitora są prawidłowo
ustawione? Jeśli monitor ma przyciski sterowania jasnością, spróbuj wyregulować
jasność. Jeśli monitor posiada przycisk włączania, upewnij się, że monitor jest
włączony.

Â

Jeżeli monitor jest podłączony i nadal nic nie widać na ekranie, uruchom Maca Pro
ponownie. W tym celu wciśnij przycisk włączania (®) na Macu Pro i przytrzymaj go
przez 5 lub 6 sekund, aż komputer zostanie wyłączony. Następnie powtórnie naciśnij
przycisk włączania (®), aby ponownie uruchomić komputer.

Â

Jeżeli na ekranie widoczny jest migający znak zapytania lub gdy miga lampka stanu,
zobacz Rozdział 4, „Problem – poznaj jego rozwiązanie” na stronie 81.

background image

18

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Wyłączanie Maca Pro

Jeżeli nie zamierzasz używać Maca Pro przez dłuższy czas, wyłącz go.

Aby wyłączyć Maca Pro, wykonaj jedną z poniższych czynności:

Â

Wybierz polecenie menu Apple () > Wyłącz.

Â

Naciśnij klawisze Control oraz Wysuń, po czym kliknij w Wyłącz w otwartym wówczas
oknie dialogowym.

PAMIĘTAJ: 

Nie wyłączaj Maca Pro przez wyłączenie listwy zasilającej, ani przez

wyciągnięcie przewodu zasilającego z gniazdka (chyba, że nie możesz wyłączyć
Maca Pro w inny sposób). Nieprawidłowe wyłączanie Maca Pro może spowodować
uszkodzenie plików lub oprogramowania systemowego.

PAMIĘTAJ: 

Wyłącz Maca Pro, jeżeli chcesz go przenieść. Przenoszenie komputera

z obracającym się dyskiem twardym może uszkodzić napęd i spowodować utratę
danych lub uniemożliwić uruchomienie komputera z dysku.

background image

19

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Usypianie Maca Pro

Standardowa konfiguracja systemu Mac OS X Lion Server uniemożliwia jego
automatyczne usypianie, ponieważ użytkownicy nie mogą korzystać z usług serwera,
gdy ten jest uśpiony. Możesz jednak ręcznie uśpić Maca Pro lub ustalić harmonogram
jego usypiania i budzenia, jeżeli nie koliduje to z usługami udostępnianymi przez
serwer.

Oto sposoby usypiania Maca Pro:

Â

Wybierz polecenie menu Apple () > Uśpij.

Â

Wybierz polecenie menu Apple () > Preferencje systemowe, kliknij w ikonę
Oszczędzanie energii i ustaw czas automatycznego usypiania komputera lub
harmonogram usypiania.

Budzenie Maca Pro:

Â

Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze. Po obudzeniu Maca Pro wszystkie programy,
dokumenty i ustawienia znajdują się w takim samym stanie, jak w chwili uśpienia.

background image
background image

Centrum pomocy

gniazda

www.apple.com/pl/macpro

Życie z Makiem Pro

2

background image

22

Rozdział 2

Życie z Makiem Pro

Podstawowe elementy na przedniej ściance Maca Pro

f

Napęd optyczny

Gniazdo
słuchawek

Lampka
stanu

®

Przycisk włączania

Gniazda FireWire 800 (2)

Drugi napęd

optyczny (opcjonalny)

Gniazda USB 2.0 (2)

background image

23

Rozdział 2

Życie z Makiem Pro

Napęd optyczny
Mac Pro wyposażony jest w napęd SuperDrive DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW, który
może odczytywać płyty CD-ROM, Photo CD, Audio CD i DVD. Umożliwia on również
zapisywanie muzyki, dokumentów i innych plików na płytach CD-R, CD-RW, DVD±R,
DVD±RW oraz płytach dwuwarstwowych DVD±R (DL). Aby otworzyć napęd, wciśnij
klawisz Wysuń (

C

) na klawiaturze Apple. Jeżeli Mac Pro wyposażony jest w drugi napęd

optyczny, wciśnij klawisze Opcja i Wysuń (

C

) aby go otworzyć.

®

Przycisk włączania
Ten przycisk służy do włączania Maca Pro. Aby ponownie uruchomić komputer, wciśnij
i przytrzymaj ten przycisk przez 5 do 6 sekund, aż Mac Pro wyłączy się, po czym wciśnij
go ponownie, aby włączyć komputer.

H

Dwa gniazda FireWire 800
Służą do podłączania urządzeń o dużej szybkości, takie jak kamery cyfrowe wideo (DV),
skanery oraz zewnętrzne dyski twarde FireWire. Urządzenia FireWire można podłączać
i odłączać bez konieczności ponownego uruchamiania komputera. Gniazdo FireWire
zapewnia szybkość transmisji do 800 Mbit/s.

d

Dwa gniazda USB 2.0
Pozwalają podłączać iPoda, iPhone'a, iPada, mysz, klawiaturę, drukarkę, dysk twardy,
aparat cyfrowy, joystick, zewnętrzny modem USB i inne urządzenia. Można też podłączać
urządzenia USB 1.1. Gniazda USB mogą również znajdować się w monitorze.

f

Gniazdo słuchawkowe
Pozwala na podłączanie słuchawek ze standardową wtyczką typu „jack” o średnicy
3,5 mm.

Lampka stanu
Ciągłe białe światło oznacza, że Mac Pro jest włączony, natomiast pulsujące światło
oznacza, że jest uśpiony. Jeżeli szukasz informacji o znaczeniu migania lampki stanu,
zobacz „Gdy lampka stanu miga i komputer nie uruchamia się” na stronie 85.

background image

24

Rozdział 2

Życie z Makiem Pro

Gniazda na tylnej ściance Maca Pro

Gniazdo zasilania

Zatrzask blokujący

Gniazda USB 2.0 (3)

Gniazda

FireWire 800 (2)

G

d

¥

H

Gniazda Gigabit

Ethernet (2)

background image

25

Rozdział 2

Życie z Makiem Pro

Gniazdo zasilania
Do tego gniazda podłącz przewód zasilania, dołączony do Maca Pro. Nie używaj innego
przewodu zasilania ani przedłużacza.

¥

Zatrzask blokujący
Podnieś zatrzask, aby otworzyć boczną ściankę i uzyskać dostęp do elementów
znajdujących się we wnętrzu Maca Pro. Gdy podczas pracy we wnętrzu Maca Pro
zatrzask ten jest opuszczony, napędy są zablokowane na swoich miejscach. Do zatrzasku
blokującego można zamontować kłódkę bezpieczeństwa (dostępną osobno), która
uniemożliwi dostęp do środka i zabezpieczy elementy składowe komputera. Na zatrzask
można także założyć specjalną linkę zabezpieczającą, pozwalającą chronić Maca Pro.

d

Trzy gniazda USB 2.0
Pozwalają podłączać iPoda, iPhone'a, iPada, mysz, klawiaturę, drukarkę, dysk twardy,
aparat cyfrowy, joystick, zewnętrzny modem USB i inne urządzenia. Można też podłączać
urządzenia USB 1.1. Gniazda USB mogą również znajdować się w monitorze.

H

Dwa gniazda FireWire 800
Służą do podłączania urządzeń o dużej szybkości, takie jak kamery cyfrowe wideo (DV),
skanery oraz zewnętrzne dyski twarde FireWire. Urządzenia FireWire można podłączać
i odłączać bez konieczności ponownego uruchamiania komputera. Gniazdo FireWire
zapewnia szybkość transmisji do 800 Mbit/s.

G

Dwa gniazda Gigabit Ethernet z obsługą dużych pakietów (jumbo frame)
Do podłączania komputera do szybkiej sieci Ethernet, modemu DSL, modemu
kablowego lub innego komputera. Gniazdo Ethernet automatycznie wykrywa
podłączone urządzenia Ethernet i nie wymaga przewodu ze „skrosowanymi” złączami.
Pozwala ono również na uzyskanie dostępu do Internetu lub innych zasobów sieciowych,
takich jak drukarki i serwery, a także na udostępnianie danych przez sieć. Należy używać
przewodów kategorii CAT 5e.

background image

26

Rozdział 2

Życie z Makiem Pro

Pozostałe gniazda na tylnej ściance

Gniazda

rozszerzające

PCI Express

Mini DisplayPort

-

,

Optyczne cyfrowe gniazdo

wyjścia dźwięku

Analogowe

liniowe gniazdo

wejścia dźwięku

Analogowe

liniowe gniazdo

wyjścia dźwięku

Optyczne cyfrowe gniazdo

wejścia dźwięku

Gniazdo monitora DVI

£

£

background image

27

Rozdział 2

Życie z Makiem Pro

Trzy gniazda kart rozszerzających PCI Express
Pozwalają na rozbudowanie Maca Pro poprzez instalację do trzech kart PCI Express
w gniazdach oznaczonych liczbami 2, 3 i 4.

£

Wyjścia Mini DisplayPort
Pozwalają na podłączanie jednego lub dwóch monitorów wyposażonych w złącze Mini
DisplayPort (np. Apple LED Cinema Display). Gniazdo Mini DisplayPort obsługuje zarówno
wyjście wideo, jak i wyjście audio. Przy użyciu odpowiednich przejściówek można
podłączać do gniazda Mini DisplayPort w komputerze takie urządzenia, jak telewizory
HD lub odbiorniki AV, przesyłając do nich obraz i dźwięk. Jeżeli chcesz kupić przejściówkę
pozwalającą na podłączenie monitora do Maca Pro, otwórz stronę internetową
www.apple.com/pl/store.

£

Gniazdo monitora DVI (dual-link)
Służy do podłączenia monitorów ze złączem DVI, takich jak monitor Apple LED Cinema
Display. Informacje o sposobie zakupu adapterów do monitorów podłączanych do
Maca Pro dostępne są pod adresem www.apple.com/pl/store.

Optyczne cyfrowe gniazda wyjścia i wejścia dźwięku
Umożliwiają podłączanie magnetofonów, tunerów, instrumentów cyfrowych i systemów
dźwięku przestrzennego standardowymi przewodami TOSLINK lub przewodami
światłowodowymi z plastikową lub nylonową wtyczką 3,5 mm. Za pomocą przewodów
TOSLINK i protokołu S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) można transmitować dźwięk
stereo lub dźwięk zakodowany.

,

Analogowe gniazdo wejścia dźwięku (wejście liniowe)
Służy do podłączania zasilanych mikrofonów, odtwarzaczy MP3 i CD oraz innych
urządzeń z wyjściem analogowym.

-

Analogowe gniazdo wyjścia dźwięku (wyjście liniowe)
Służy do podłączania zasilanych głośników analogowych i innych urządzeń z wejściem
analogowym.

background image

28

Rozdział 2

Życie z Makiem Pro

Możliwości rozbudowy wewnątrz komputera

Prowadnice dysków
twardych (4)

Prowadnica
napędu optycznego

Gniazdo 1: Dla podwójnej
szerokości karty
graficznej PCI Express
(zainstalowana)

Gniazda pamięci
(4 lub 8 gniazd, zależnie
od modelu)

Gniazda 2–4: PCI Express

Bateria

background image

29

Rozdział 2

Życie z Makiem Pro

Napędy optyczne
Mac Pro wyposażony jest w jeden lub dwa napędy SuperDrive DVD+R DL/DVD±RW/
CD-RW. Jeżeli chcesz wymienić napęd optyczny, zobacz „Wymiana napędu optycznego”
na stronie 67.

Dyski twarde lub dyski SSD
Mac Pro wyposażony jest w maksymalnie cztery dyski twarde. Jeżeli chcesz wymienić lub
dodać napędy, zobacz „Instalowanie napędów wewnętrznych” na stronie 58.

Gniazda kart PCI Express
Mac Pro ma trzy gniazda kart rozszerzających PCI Express. Jeżeli chcesz zainstalować
karty PCI w gniazdach 2-4, zobacz „Informacje o kartach PCI Express” na stronie 73.

Bateria
Mac Pro używa wewnętrznej baterii podtrzymującej ustawienia. Jeżeli Mac Pro
ma problemy z uruchamianiem lub jeśli często zdarza się, że data i godzina są
nieprawidłowe, może oznaczać to konieczność wymiany tej baterii. Zobacz „Wymiana
wewnętrznej baterii podtrzymującej ustawienia” na stronie 78.

Gniazdo PCI Express o podwójnej długości dla karty graficznej
Do karty graficznej zainstalowanej w gnieździe PCI Express 1 można podłączyć dwa
monitory. Kartę zainstalowaną w gnieździe 1 można wymienić na inną, można też
zainstalować dodatkowe karty graficzne w gniazdach PCI 2-4. Zobacz „Informacje
o kartach PCI Express” na stronie 73.

Gniazda pamięci
Mac Pro posiada cztery lub osiem (w zależności od modelu) gniazd rozszerzających
pamięć. Aby zainstalować więcej pamięci, w gniazdach pamięci należy instalować układy
typu PC3-10600E, 1333 MHz, DDR3 ECC SDRAM UDIMM. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie
moduły pamięci można instalować w Mac Pro, zobacz „Instalowanie pamięci” na stronie 39.

background image

30

Rozdział 2

Życie z Makiem Pro

Uzyskiwanie odpowiedzi na pytania

Więcej informacji o używaniu Maca Pro można znaleźć w Centrum pomocy oraz na
stronie internetowej www.apple.com/pl/support/macpro.

Otwieranie Centrum pomocy:

1

Kliknij w ikonę Findera, znajdującą się w Docku (czyli pasku ikon na dole ekranu).

2

Kliknij w Pomoc (w pasku menu) i wykonaj jedną z poniższych czynności:

Â

Wpisz pytanie lub słowa w polu wyszukiwania, po czym wybierz jeden ze
znalezionych tematów lub „Pokaż wszystkie wyniki”, aby zobaczyć listę wszystkich
tematów pomocy dotyczących danej kwestii.

Â

Wybierz polecenie Centrum pomocy, aby otworzyć okno Centrum pomocy,
pozwalające na przeglądanie i przeszukiwanie tematów pomocy.

Więcej informacji

Więcej informacji o używaniu Maca Pro można znaleźć w następujących miejscach:

Więcej informacji

Zobacz

Instalowanie dodatkowych
napędów, pamięci, kart
rozszerzających lub baterii

Rozdział 3, „Dobre rzeczy mogą być lepsze” na stronie 33.

Rozwiązywanie problemów,
gdy pojawią się kłopoty
z Makiem Pro

Rozdział 4, „Problem – poznaj jego rozwiązanie” na stronie 81.

Uzyskiwanie pomocy
serwisowej i wsparcia
technicznego

„Dodatkowe informacje, serwis i pomoc” na stronie 100. Możesz
także odwiedzić stronę wsparcia technicznego dla użytkowników
Maca Pro: www.apple.com/pl/support/macpro.

background image

31

Rozdział 2

Życie z Makiem Pro

Więcej informacji

Zobacz

Korzystanie z systemu
Mac OS X Lion Server

Witryna systemu Lion Server: www.apple.com/macosx/server.
Możesz także otworzyć program Server i wybrać polecenie
Server Help z menu Help.

Przejście z PC na Maca

Witryna internetowa „Za co pokochasz komputer Mac” pod
adresem www.apple.com/pl/getamac/whymac.

Zmiany preferencji
systemowych

Preferencje systemowe, wybierając polecenie menu Apple (

K

) >

Preferencje systemowe. Możesz też poszukać hasła „preferencje
systemowe” w Centrum pomocy.

Korzystanie z myszy lub
klawiatury

Otwórz System Preferences i kliknij w ikonę Keyboard & Mouse.
Możesz również otworzyć Centrum pomocy i poszukać hasła
„mysz” lub „klawiatura”.

Korzystanie z bezprzewodowej
technologii AirPort Extreme

Witryna wsparcia technicznego AirPort pod adresem
www.apple.com/pl/support/airport. Możesz także poszukać
hasła „AirPort” w Centrum pomocy.

Korzystanie z bezprzewodowej
technologii Bluetooth

Witryna pomocy technicznej Bluetooth pod adresem
www.apple.com/pl/support/bluetooth. Możesz także poszukać
hasła „Bluetooth” w Centrum pomocy.

Podłączanie drukarki

Otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „drukowanie”.

Połączenia FireWire i USB

Otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „FireWire” lub „USB”.

Łączenie z Internetem

Otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „Internet”.

Używanie monitora

Otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „gniazdo monitora”.

Nagrywanie płyt CD i DVD

Otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „nagrywanie płyt”.

background image

32

Rozdział 2

Życie z Makiem Pro

Więcej informacji

Zobacz

Dane techniczne

Rozdział 5, „Co znajduje się w środku” na stronie 103. Możesz
także zajrzeć na stronę parametrów technicznych Maca Pro
pod adresem www.apple.com/macpro/specs.html. Możesz
również otworzyć Informacje o systemie (w katalogu Narzędzia
w Launchpadzie) i kliknąć w Więcej informacji.

Najnowsze informacje Apple,
darmowe pliki do pobrania,
katalogi programów i sprzętu

Witryna Apple: www.apple.com/pl.

Wskazówki, pomoc techniczna
i instrukcje obsługi produktów
Apple

Witryna wsparcia technicznego Apple:
www.apple.com/pl/support.

background image

Centrum pomocy

RAM

www.apple.com/pl/store

Dobre rzeczy mogą być lepsze

3

background image

34

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Informacje w tym rozdziale pozwolą dostosować i rozbudować Maca Pro tak, aby
odpowiadał Twoim potrzebom. Są one podzielone na następujące części:

Â

„Otwieranie Maca Pro” na stronie 35

Â

„Instalowanie pamięci” na stronie 39

Â

„Instalowanie napędów wewnętrznych” na stronie 58

Â

„Instalowanie kart PCI Express” na stronie 73

Â

„Wymiana wewnętrznej baterii podtrzymującej ustawienia” na stronie 78

OSTRZEŻENIE: 

Zalecamy, aby instalowanie pamięci, kart PCI Express i wewnętrznych

napędów było wykonywane przez pracownika serwisu certyfikowanego przez
Apple. Jeżeli chcesz skontaktować się z Apple lub z autoryzowanym serwisem Apple,
zobacz „Dodatkowe informacje, serwis i pomoc” na stronie 100. Uszkodzenie sprzętu
podczas samodzielnej wymiany komponentów nie jest objęte ograniczoną gwarancją
udzielaną przez Apple. Dodatkowe informacje o kwestiach związanych z gwarancją
można uzyskać w autoryzowanym serwisie Apple.

background image

35

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Otwieranie Maca Pro

1

Wyłącz Maca Pro przed otwarciem, wybierając polecenie menu Apple () > Wyłącz.

PAMIĘTAJ: 

Zawsze wyłączaj Maca Pro przed jego otwarciem, aby uniknąć

uszkodzenia wewnętrznych elementów lub komponentów, które chcesz zainstalować.
Nie otwieraj Maca Pro ani nie próbuj nic instalować wewnątrz, gdy jest on włączony.

2

Odczekaj 5 do 10 minut, aby wewnętrzne komponenty Maca Pro ostygły.

OSTRZEŻENIE: 

Wewnętrzne komponenty Maca Pro mogą być bardzo gorące. Zanim

ich dotkniesz, zaczekaj i pozwól im ostygnąć.

background image

36

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

3

Dotknij metalowej obudowy Maca Pro aby usunąć ładunki elektrostatyczne ze swojego
ciała.

PAMIĘTAJ: 

Zawsze usuwaj ładunki elektrostatyczne ze swojego ciała przed

dotknięciem dowolnej części wewnątrz Maca Pro lub rozpoczęciem instalowania
elementów w jego wnętrzu. Aby uniknąć tworzenia ładunków, nie chodź po
pomieszczeniu, dopóki nie skończysz instalować kart, pamięci lub wewnętrznych
napędów i nie zamkniesz ścianki bocznej.

Dotknij metalowej
obudowy, aby
rozładować ładunki
elektrostatyczne.

background image

37

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

4

Odłącz od Maca Pro wszystkie przewody, w tym także przewód zasilania.

OSTRZEŻENIE: 

Zawsze odłączaj zasilanie Maca Pro przed jego otwarciem, aby

uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów lub instalowanych podzespołów.
Nie próbuj instalować nic w komputerze, który jest podłączony do prądu.

5

Przytrzymaj boczną ściankę i podnieś zatrzask na tylnej ściance.

background image

38

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

6

Wyjmij boczną ściankę, pociągając ją na zewnątrz od Maca Pro i podnosząc ją w górę.

Ważne: 

Gdy zdejmujesz boczną ściankę, trzymaj ją w bezpieczny sposób.

background image

39

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Instalowanie pamięci

W Macu Pro zainstalowano co najmniej 8 GB pamięci (w przypadku modelu
jednoprocesorowego). Pamięć ta zainstalowana jest w postaci niebuforowanych
modułów UDIMM typu ECC z układami po obu stronach płytki, o pojemności 2 GB.

Wszystkie instalowane moduły UDIMM muszą być zgodne z poniższymi danymi
technicznymi:

Â

PC3-10600E, 1333 MHz, DDR3 SDRAM UDIMM

Â

Kod korekcji błędów (ECC)

Â

72-bitowe, 240-pinowe moduły ECC

Â

Maksimum 36 układów IC na ECC UDIMM

PAMIĘTAJ: 

Zalecamy stosowanie modułów DIMM zatwierdzonych przez Apple.

Moduły DIMM ze starszych Maców nie pasują do Maca Pro. Jeżeli chcesz się
dowiedzieć, gdzie kupić pamięci zalecane przez Apple, zajrzyj na stronę internetową
www.apple.com/pl/store.

Gdy kupujesz moduły DIMM dla komputerów Mac, upewnij się, że producent pamięci
spełnia wymagania JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council). Sprawdź także,
czy moduły DIMM obsługują odpowiednie tryby czasowe i czy funkcja SPD (Serial
Presence Detect) została właściwie zaprogramowana (według specyfikacji JEDEC).

Uwaga:  Częstotliwość taktowania układów UDIMM to 1333 MHz, ale pamięci te działają
zarówno przy 1066 MHz, jak i przy 1333 MHz, zależnie od procesora zainstalowanego
w komputerze.

background image

40

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Sprawdź przed rozpoczęciem instalowania pamięci, czy używany model Maca Pro
wyposażony jest w jeden, czy w dwa procesory. Zamknij ściankę boczną, postępując
zgodnie ze wskazówkami z rozdziału „Otwieranie Maca Pro” na stronie 35, po czym zajrzyj
do środka:

Â

Czterordzeniowy lub sześciordzeniowy Mac Pro ma jeden procesor oraz cztery
gniazda pamięci. Można w nich zainstalować maksymalnie 16 GB pamięci. Zobacz
„Instalowanie pamięci w cztero- lub sześciordzeniowym Macu Pro” na stronie 41.

Â

Ośmiordzeniowy lub dwunastordzeniowy Mac Pro ma dwa procesory oraz osiem
gniazd pamięci. Można w nich zainstalować maksymalnie 32 GB pamięci. Zobacz
„Instalowanie pamięci w ośmio- lub dwunastordzeniowym Macu Pro” na stronie 51.

background image

41

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Jeden procesor

Dwa procesory

Innym sposobem sprawdzenia modelu Maca Pro jest wybranie polecenia menu
Apple () > Ten Mac, kliknięcie w Więcej informacji, wybranie pozycji Sprzęt na
liście i znalezienie liczby procesorów w części Przegląd sprzętu. Czterordzeniowy
i sześciordzeniowy Mac Pro ma jeden procesor, natomiast ośmiordzeniowy
i dwunastordzeniowy Mac Pro ma dwa procesory.

Instalowanie pamięci w cztero- lub sześciordzeniowym Macu Pro

Czterordzeniowy lub sześciordzeniowy Mac Pro ma cztery gniazda pamięci i jest
wyposażony w co najmniej cztery moduły DIMM o pojemności 2 GB. Można je zastąpić
układami DIMM o pojemności 1 GB, 2 GB lub 4 GB, uzyskując łącznie do 16 GB pamięci.

background image

42

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Należy zadbać, aby wszystkie układy pamięci zainstalowane w Macu Pro
charakteryzowały się jednakowymi danymi technicznymi. Poniższe wskazówki opisują
sposób instalacji układów pamięci DIMM w czterordzeniowym lub sześciordzeniowym
Macu Pro.

Instalowanie pamięci:

1

Wyłącz Maca Pro, otwórz go i zdejmij boczną ściankę, postępując wg instrukcji
„Otwieranie Maca Pro” na stronie 35.

OSTRZEŻENIE: 

Pozwól, aby Mac Pro ostygł przez 5 do 10 minut, zanim dotkniesz

wewnętrznych komponentów. Podstawka z procesorem oraz niektóre komponenty
mogą być bardzo gorące.

background image

43

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

2

Naciśnij zatrzaski na podstawce procesora, aż otworzą się do połowy.

Zatrzaski

background image

44

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

3

Pociągnij zatrzaski, aż otworzą się całkowicie i poluzują podstawkę z procesorem.

background image

45

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

4

Wyjmij podstawkę z procesorem i połóż ją na miękkiej i czystej ściereczce na biurku,
aby zapobiec porysowaniu powierzchni roboczej.

Podstawka
z procesorem

background image

46

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Jeżeli instalujesz układy DIMM jednakowej pojemności (wszystkie 1 GB lub wszystkie
2 GB) w czterordzeniowym lub sześciordzeniowym Macu Pro, Apple zaleca wypełnienie
gniazd w kolejności pokazanej w tabeli.

Gniazdo 4

Gniazdo 3

Gniazdo 2

Gniazdo 1

Jeśli masz

Wypełnij te gniazda

Dwa układy DIMM

1 oraz 2

Trzy układy DIMM

1, 2 oraz 3

Cztery układy DIMM

1, 2, 3 oraz 4 (wszystkie)

Uwaga:  Jeżeli instalujesz w Macu Pro układy DIMM o różnej pojemności, postępuj
zgodnie z kolejnością podaną w tabeli. Gdy konfiguracja zainstalowanych układów
DIMM nie zapewnia optymalnej wydajności, na ekranie pojawia się okno programu
Narzędzie konfigurowania pamięci z zaleceniem poprawionej konfiguracji.

Jeżeli chcesz ponownie użyć tego narzędzia, otwórz /System/Biblioteki/CoreServices/
Narzędzie konfigurowania pamięci.

background image

47

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

5

Otwórz zatrzaski mocujące w gniazdach DIMM 1, 2 oraz 3 rozepchnij je na boki.
Następnie wyjmij z gniazd układy DIMM.

6

Zainstaluj układy DIMM, ustawiając je w gniazdach DIMM i wsuwając oba końce
układów, aż płytki będą umieszczone pionowo, a zatrzaski mocujące zaskoczą na swoje
miejsce.

PAMIĘTAJ: 

Aby uniknąć uszkodzenia układów DIMM, chwytaj je za końce i nie dotykaj

pozłacanych styków ani innych elementów.

Zatrzaski mocujące

Wcięcie

Styki

background image

48

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

7

Zainstaluj ponownie podstawkę z procesorem wpychając ją, aż zatrzaski znajdą się pod
kątem 90 stopni.

Podstawka
z procesorem

Zatrzask

8

Wepchnij całkowicie zatrzaski, aby je zamknąć, po czym zamocuj podstawkę
z procesorem.

background image

49

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

9

Zamknij ściankę boczną.
Gdy zamykasz ściankę boczną, sprawdź czy zatrzask blokady jest uniesiony do góry.
Gdy opuszczasz zatrzask blokady, trzymaj ściankę boczną pewnie i we właściwej
pozycji.

Umieść ściankę boczną
w rowku i pchnij,
aby ją zamknąć.

PAMIĘTAJ: 

Po zainstalowaniu nowych komponentów zawsze zamykaj ściankę boczną.

Mac Pro nie będzie działał poprawnie bez zamocowanej ścianki bocznej.

background image

50

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

10

Trzymaj ściankę boczną przy Macu Pro i opuść zatrzask blokady, aby zablokować tę
ściankę.

Możesz zabezpieczyć Maca Pro, mocując kłódkę lub linkę w metalowej pętli. Opuść
metalową pętlę, następnie zamknij zatrzask blokady i przeciągnij kłódkę lub linkę przez
otwór.

background image

51

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Instalowanie pamięci w ośmio- lub dwunastordzeniowym Macu Pro

Ośmiordzeniowy i dwunastordzeniowy Mac Pro ma osiem gniazd pamięci
i w większości przypadków jest wyposażony w co najmniej cztery moduły 2 GB DIMM.
Można w nim zainstalować maksymalnie 32 GB pamięci.

Należy zadbać, aby wszystkie układy pamięci zainstalowane w Macu Pro
charakteryzowały się jednakowymi danymi technicznymi. Poniższe wskazówki
opisują sposób instalacji układów pamięci DIMM w ośmiordzeniowym lub
dwunastordzeniowym Macu Pro.

Instalowanie pamięci w dwuprocesorowym Macu Pro:

1

Wyłącz Maca Pro, otwórz go i zdejmij boczną ściankę, postępując wg instrukcji
„Otwieranie Maca Pro” na stronie 35.

OSTRZEŻENIE: 

Pozwól, aby Mac Pro ostygł przez 5 do 10 minut, zanim dotkniesz

wewnętrznych komponentów. Podstawka z procesorem oraz niektóre komponenty
mogą być bardzo gorące.

background image

52

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

2

Naciśnij zatrzaski na podstawce procesora, aż otworzą się do połowy.

Zatrzaski

background image

53

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

3

Pociągnij zatrzaski, aż otworzą się całkowicie i poluzują podstawkę z procesorem.

background image

54

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

4

Wyjmij podstawkę z procesorem i połóż ją na miękkiej i czystej ściereczce na biurku,
aby zapobiec porysowaniu powierzchni roboczej.

Podstawka
z procesorami

background image

55

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Jeżeli instalujesz układy DIMM jednakowej pojemności (wszystkie 1 GB lub wszystkie
2 GB) w ośmiordzeniowym lub dwunastordzeniowym Macu Pro, Apple zaleca
wypełnienie gniazd w kolejności pokazanej w tabeli.

Gniazdo 4

Gniazdo 3

Gniazdo 2

Gniazdo 1

Gniazdo 5

Gniazdo 6

Gniazdo 7

Gniazdo 8

Jeśli masz

Wypełnij te gniazda

Dwa układy DIMM

1 oraz 2

Trzy układy DIMM

1, 2 oraz 3

Cztery układy DIMM

1, 2 oraz 5, 6

Sześć układów DIMM

1, 2, 3 oraz 5, 6, 7

Osiem układów DIMM

1, 2, 3, 4 oraz 5, 6, 7, 8
(wszystkie)

background image

56

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Uwaga:  Jeżeli instalujesz w Macu Pro układy DIMM o różnej pojemności, postępuj
zgodnie z kolejnością podaną w tabeli. Gdy konfiguracja zainstalowanych układów
DIMM nie zapewnia optymalnej wydajności, na ekranie pojawia się okno programu
Narzędzie konfigurowania pamięci z zaleceniem poprawionej konfiguracji.

Jeżeli chcesz ponownie użyć tego narzędzia, otwórz /System/Biblioteki/CoreServices/
Narzędzie konfigurowania pamięci.

5

Zainstaluj układy DIMM, ustawiając je w gniazdach DIMM i wsuwając oba końce
układów, aż płytki będą umieszczone pionowo, a zatrzaski mocujące zaskoczą na swoje
miejsce.

PAMIĘTAJ: 

Aby uniknąć uszkodzenia układów DIMM, chwytaj je za końce i nie dotykaj

pozłacanych styków ani innych elementów.

Zatrzaski mocujące

Wcięcie

Styki

background image

57

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

6

Zainstaluj ponownie podstawkę z procesorem wpychając ją, aż zatrzaski znajdą się pod
kątem 90 stopni.

7

Wepchnij całkowicie zatrzaski, aby je zamknąć i umocować podstawkę z procesorem.

Podstawka
z procesorami

Zatrzask

8

Zamknij ściankę boczną, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie 49.

PAMIĘTAJ: 

Po zainstalowaniu nowych komponentów zawsze zamykaj ściankę boczną.

Mac Pro nie będzie działał poprawnie bez zamocowanej ścianki bocznej.

background image

58

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Instalowanie napędów wewnętrznych

W Macu Pro jest miejsce na sześć wewnętrznych napędów: dwa napędy optyczne
i cztery dyski twarde lub dyski SSD. W większości sprzedawanych konfiguracji jeden
dysk twardy jest zainstalowany w pierwszej kieszeni dyskowej, a jeden napęd optyczny
jest umieszczony w górnej kieszeni napędów optycznych.

W kieszeniach dla dysków twardych można zainstalować do trzech dodatkowych
3,5-calowych dysków twardych typu „cable-free” Serial ATA (SATA). Napędy te muszą być
zgodne z poniższymi danymi technicznymi:

Â

Typ: SATA 3 Gb/s

Â

Szerokość: 102 mm

Â

Głębokość: 147 mm

Â

Wysokość: 25,4 mm

W kieszeniach dla dysków twardych można zainstalować do trzech dodatkowych
2,5-calowych dysków SSD. Napędy te muszą być zgodne z poniższymi danymi
technicznymi:

Â

Typ: SATA 3 Gb/s

Â

Szerokość: 63,5 mm

Do dysków SSD dołączone są adaptery pozwalające na umieszczanie ich w kieszeniach
przeznaczonych na dyski o średnicy 3,5 cala.

Więcej informacji na temat wymagań lub obsługiwanych urządzeń można uzyskać
u autoryzowanych sprzedawców Apple (zobacz www.apple.com/pl/store) lub na
witrynie internetowej wsparcia technicznego Maca Pro, dostępnej pod adresem
www.apple.com/pl/support/macpro.

background image

59

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Instalowanie dysków twardych Serial ATA

Mac Pro może pomieścić w kieszeniach na dyski do czterech wewnętrznych dysków
twardych SATA o wysokości 1 cala. Jeżeli w Macu Pro jest już zainstalowany jeden dysk,
znajduje się on w pierwszej kieszeni. Kolejne dyski można zainstalować w drugiej,
trzeciej i czwartej kieszeni.

Instalowanie dysku twardego:

1

Otwórz Maca Pro i zdejmij boczną ściankę, postępując wg instrukcji „Otwieranie Maca
Pro” na stronie 35.

2

Podnieś zatrzask, aby odblokować prowadnice dysków twardych.

Uwaga:  Gdy zatrzask jest opuszczony, prowadnice są zablokowane w kieszeniach
dyskowych i nie można wyjąć dysków.

3

Wyciągnij prowadnicę dysku z jego kieszeni.

background image

60

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Prowadnica
dysku twardego

background image

61

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

4

Ustaw prowadnicę nad dyskiem twardym ze złączami skierowanymi do tyłu.

5

Przymocuj dysk twardy do prowadnicy używając znajdujących się w niej czterech śrub.

PAMIĘTAJ: 

Trzymaj dysk za ścianki boczne. Aby uniknąć uszkodzenia dysku, nie

dotykaj płytki z obwodami.

Złącza

background image

62

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

6

Podnieś zatrzask, po czym wsuń prowadnicę wzdłuż szyn i do środka kieszeni, aż do
dotknięcia złącz dysku twardego oraz całkowitego umieszczenia w kieszeni.

Złącza
dysków
twardych

7

Zamknij ściankę boczną, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie 49.

PAMIĘTAJ: 

Po zainstalowaniu nowych komponentów zawsze zamykaj ściankę boczną.

Mac Pro nie będzie działał poprawnie bez zamocowanej ścianki bocznej.

background image

63

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Instalowanie dysku SSD

Mac Pro może pomieścić w kieszeniach na dyski do czterech wewnętrznych 2,5
calowych dysków SSD. Jeżeli w Macu Pro jest już zainstalowany jeden dysk, znajduje się
on w pierwszej kieszeni. Kolejne dyski można zainstalować w drugiej, trzeciej i czwartej
kieszeni.

Instalowanie dysku SSD:

1

Otwórz Maca Pro i zdejmij boczną ściankę, postępując wg instrukcji „Otwieranie Maca
Pro” na stronie 35.

2

Podnieś zatrzask, aby odblokować prowadnice dysków twardych.

Uwaga:  Gdy zatrzask jest opuszczony, prowadnice są zablokowane w kieszeniach
dyskowych i nie można wyjąć dysków.

3

Wyciągnij prowadnicę dysku z jego kieszeni.

background image

64

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Prowadnica
dysku twardego

4

Wykręć z prowadnicy dysku dwie śruby, zgodnie z ilustracją. Dwie pozostałe śruby
posłużą do przykręcenia do prowadnicy adaptera dysku SSD. Odłóż wykręcone śruby
w bezpieczne miejsce.

background image

65

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Złącza

Zaczepy

Śruby

Nieużywane śruby (2)

5

Ustaw prowadnicę nad adapterem dysku SSD ze złączami skierowanymi do tyłu,
zgodnie z ilustracją. Umieść dwie wystające końcówki znajdujące się u góry adaptera
w otworach prowadnicy. Przymocuj obudowę dysku SSD do prowadnicy, używając
znajdujących się w niej dwóch śrub.

background image

66

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

6

Podnieś zatrzask, po czym wsuń prowadnicę wzdłuż szyn i do środka kieszeni, aż do
dotknięcia złącz dysku oraz całkowitego umieszczenia w kieszeni.

Złącza
dysku

7

Zamknij ściankę boczną, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie 49.

PAMIĘTAJ: 

Po zainstalowaniu nowych komponentów zawsze zamykaj ściankę boczną.

Mac Pro nie będzie działał poprawnie bez zamocowanej ścianki bocznej.

background image

67

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Wymiana napędu optycznego

Mac Pro może być wyposażony w jeden lub dwa napędy optyczne SuperDrive,
zainstalowane w kieszeniach napędów optycznych. Aby wymienić napęd optyczny,
wykonaj poniższe instrukcje.

Uwaga:  Skontaktuj się z producentem napędu lub sprawdź na stronie internetowej
producenta, czy napęd jest ustawiony w tryb „cable select”. Jeżeli producent tego nie
uczynił, przestaw napęd w tryb „cable select” przed instalacją.

Wymienianie napędu optycznego:

1

Otwórz Maca Pro i zdejmij boczną ściankę, postępując wg instrukcji „Otwieranie Maca
Pro” na stronie 35.

2

Podnieś zatrzask, aby odblokować prowadnice napędów optycznych.
Gdy zatrzask jest opuszczony, prowadnice są zablokowane w kieszeniach dyskowych
i nie można wyjąć napędów.

background image

68

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

3

Wyciągnij do połowy prowadnicę napędu z jego kieszeni.

background image

69

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

4

Odłącz przewód od napędu optycznego i wysuń prowadnicę z kieszeni napędu
optycznego.

PAMIĘTAJ: 

Do instalowania napędów optycznych używaj wyłącznie oryginalnych

przewodów Apple, znajdujących się w zestawie z Makiem Pro.

background image

70

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

5

Odłącz napęd optyczny od prowadnicy, odkręcając cztery śruby.

6

Użyj czterech śrub od oryginalnego napędu optycznego do przymocowania nowego
napędu do prowadnicy.

background image

71

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

7

Wsuń napęd optyczny z prowadnicą po szynach do połowy kieszeni.

8

Podłącz przewód z tyłu napędu.

Przewód
środkowego
złącza

Przewód
końcowego
złącza

background image

72

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

9

Podnieś zatrzask, po czym wsuń prowadnicę z napędem optycznym do kieszeni,
wpychając ją na miejsce.

10

Zamknij ściankę boczną, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie 49.

PAMIĘTAJ: 

Po zainstalowaniu nowych komponentów zawsze zamykaj ściankę boczną.

Mac Pro nie będzie działał poprawnie bez zamocowanej ścianki bocznej.

background image

73

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Instalowanie kart PCI Express

Można rozszerzyć możliwości Maca Pro, instalując w gniazdach PCI Express dodatkowe
karty. Mac Pro ma jedno gniazdo PCI Express podwójnej długości na kartę graficzną
oraz trzy gniazda PCI Express (łącznie cztery gniazda). W gniazdach tych można
instalować karty graficzne i inne karty PCI Express.

Informacje o kartach PCI Express

Mac Pro jest wyposażony w szybką kartę graficzną PCI Express, zawierającą procesor
graficzny i gniazda monitorowe. Karta graficzna jest zainstalowana w gnieździe nr 1.

W pozostałych gniazdach można instalować dodatkowe karty graficzne i inne karty
PCI Express. Przed zainstalowaniem karty należy sprawdzić jej dane techniczne, aby
upewnić się, czy będzie ona działać z Makiem Pro:

Â

Gniazda nr 1 oraz 2 są 16-kanałowymi gniazdami PCI Express 2.0

Â

Gniazda nr 3 oraz 4 są 4-kanałowymi gniazdami PCI Express 2.0

Wszystkie cztery gniazda obsługują karty 16-kanałowe.

PAMIĘTAJ: 

Łączny pobór mocy kart we wszystkich gniazdach PCI Express nie może

przekraczać 300 watów (W).

background image

74

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Instalowanie karty PCI Express:

1

Otwórz Maca Pro i zdejmij boczną ściankę, postępując wg instrukcji „Otwieranie Maca
Pro” na stronie 35.

OSTRZEŻENIE: 

Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych elementów komputera lub

instalowanych komponentów, koniecznie wyłącz Maca Pro i odłącz go od prądu.
Nie instaluj komponentów, gdy Mac Pro jest włączony. Po wyłączeniu komputera
odczekaj 5-10 minut, aby jego wewnętrzne komponenty ostygły, ponieważ mogą być
one bardzo gorące.

2

Odkręć śruby z klamry mocującej PCI i zdejmij klamrę.

Osłona dostępu do gniazda

Klamra mocująca PCI

3

Wyjmij osłonę zakrywającą dostęp do gniazda, w którym chcesz zainstalować kartę.

background image

75

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

4

Wciśnij przycisk na suwaku PCI i przesuń suwak w lewo, aby przesunąć listwę blokującą.

Przycisk

Listwa blokująca

Suwak PCI

5

Wyjmij instalowaną kartę z jej antystatycznego woreczka, chwytając ją za narożniki. Nie
dotykaj złotych styków, ani żadnych elementów na karcie.

Instalowanie długiej karty PCI

Instalowanie karty PCI może być łatwiejsze, jeśli wyjmiesz wcześniej sąsiednie karty
oraz dyski twarde wraz z prowadnicami (zobacz na stronie 59). Przed umieszczeniem
karty w gnieździe PCI i zakończeniem instalowania upewnij się, że jej krawędzie
umieszczone zostały we właściwych prowadnicach.

background image

76

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

6

Ustaw złącze karty w gnieździe i wepchnij kartę do gniazda.

Zaczep karty

Listwa blokująca

Gniazdo PCI Express

Suwak PCI

7

Wciśnij kartę delikatnie, ale zdecydowanie, aż jej złącze wejdzie całkowicie do gniazda.
Naciskaj tylko w miejscach, gdzie nie ma żadnych elementów, aby uniknąć ich
uszkodzenia. Nie naciskaj karty tylko na jednym końcu ani nie wpychaj jej na siłę. Jeśli
napotkasz opór, sprawdź czy złącze lub gniazdo nie są uszkodzone bądź zablokowane,
po czym spróbuj włożyć kartę ponownie.

8

Delikatnie pociągnij kartę, aby sprawdzić, czy jest prawidłowo zainstalowana. Jeśli
karta pozostaje na miejscu, a pozłacane styki są prawie niewidoczne, instalacja została
wykonana prawidłowo.

9

Przesuń suwak PCI w prawo, aby umocować kartę.

background image

77

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

10

Załóż klamrę i przykręć śruby, aby zabezpieczyć kartę.

PAMIĘTAJ: 

Jeśli wyjmujesz kartę i nie instalujesz w jej miejsce innej, załóż osłonę na

puste gniazdo, aby uniemożliwić dostawanie się ciał obcych do wnętrza obudowy.
Otwarte gniazdo zakłóca przepływ powietrza, który chłodzi wewnętrzne komponenty,
co może doprowadzić do uszkodzenia komputera.

Klamra

Klamra mocująca PCI

11

Zamknij ściankę boczną, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie 49.

PAMIĘTAJ: 

Po zainstalowaniu nowych komponentów zawsze zamykaj ściankę boczną.

Mac Pro nie będzie działał poprawnie bez zamocowanej ścianki bocznej.

background image

78

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

Wymiana wewnętrznej baterii podtrzymującej ustawienia

Mac Pro używa baterii litowej CR 2032, która służy do podtrzymywania ustawień (np.
zegara), gdy Mac Pro jest wyłączony. Jeżeli pojawiają się problemy z uruchamianiem
Maca Pro lub często zdarza się, że data i godzina są nieprawidłowe, konieczna może
okazać się wymiana tej baterii.

Ważne: 

Ze zużytą baterią należy postępować zgodnie z przepisami dotyczącymi

ochrony środowiska.

Wymienianie baterii:

1

Wyłącz Maca Pro, otwórz go i zdejmij boczną ściankę, postępując wg instrukcji
„Otwieranie Maca Pro” na stronie 35.

2

Wyjmij karty PCI Express, które blokują dostęp do baterii. Dokładną instrukcję
znajdziesz w rozdziale „Instalowanie kart PCI Express” na stronie 73.

3

Wyjmij starą baterię z jej uchwytu.

OSTRZEŻENIE: 

Nieprawidłowe zainstalowanie baterii może spowodować wybuch.

Używaj tylko baterii tego samego typu lub odpowiednika zalecanego przez
producenta oryginalnej baterii.

background image

79

Rozdział 3

Dobre rzeczy mogą być lepsze

4

Włóż nową baterię do uchwytu plusem (+) na zewnątrz.

5

Podłącz z powrotem wyjęte karty PCI Express (zobacz „Instalowanie kart PCI Express” na
stronie 73).

6

Załóż boczną ściankę i opuść zatrzask, aby zablokować ściankę.

background image
background image

Centrum pomocy

pomoc

www.apple.com/pl/support

Problem – poznaj jego

rozwiązanie

4

background image

82

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Podczas pracy na Macu Pro mogą czasami pojawić się problemy. W dalszej części
znajdują się porady, które warto wypróbować w razie wystąpienia problemów. Więcej
informacji o sposobach rozwiązywania problemów można znaleźć w Centrum pomocy
oraz na witrynie wsparcia technicznego dla użytkowników Maca Pro, dostępnej pod
adresem www.apple.com/pl/support/macpro.

Jeżeli podczas używania Maca Pro wystąpi problem, zwykle można go w szybki i prosty
sposób rozwiązać. Zastanów się, co doprowadziło do powstania problemu. Zapisanie
czynności wykonywanych przed wystąpieniem problemu pomoże w zawężeniu
zakresu możliwych przyczyn i znalezieniu rozwiązania. Rzeczy, które mogą być ważne:

Â

Ostatnio zainstalowane oprogramowanie.

Â

Dowolne ostatnio zainstalowane wyposażenie sprzętowe (np. pamięć, karty graficzne
lub PCI Express, napędy dysków twardych) lub podłączone urządzenie peryferyjne.

Odrobina profilaktyki

Posiadanie aktualnego archiwum Time Machine pozwala uchronić się przed utratą
danych w przypadku problemów z komputerem lub oprogramowaniem. Regularne
archiwizowanie zawartości dysku przy użyciu Time Machine pozwala na odzyskiwanie
oprogramowania i wszystkich swoich danych w takiej samej postaci, w jakiej zostały
one zarchiwizowane. Gdy dane chronione są przy użyciu Time Machine, nawet
poważniejsze problemy mają mniejsze skutki.

Więcej informacji o archiwizowaniu danych z serwera znajdziesz na witrynie
internetowej systemu Mac OS X Lion Server, dostępnej pod adresem
www.apple.com/pl/macosx/server.

background image

83

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Problemy z Makiem Pro

Jeżeli Mac Pro nie odpowiada lub nie chce się włączyć, nie można wysunąć płyty lub
miga lampka stanu, należy wypróbować porady przedstawione poniżej.

Gdy komputer nie odpowiada lub wskaźnik na ekranie nie porusza się

Â

Upewnij się, że mysz i klawiatura są prawidłowo podłączone: odłącz i ponownie
starannie podłącz wtyczki.

Â

Naciśnij jednocześnie klawisze Command (x) i Q, aby spróbować zakończyć bieżący
program.

Â

Naciśnij jednocześnie klawisze Command (x) i kropka. Jeżeli pojawi się okno
dialogowe, kliknij w przycisk Anuluj.

Â

Wybierz polecenie menu Apple () > Wymuś koniec, po czym zaznacz program,
który chcesz zamknąć. Możesz też wymusić zamknięcie programu wciskając
jednocześnie klawisze Esc, Opcja i Command (x). Uruchom Maca Pro ponownie,
wybierając polecenie menu Apple () > Uruchom ponownie, aby upewnić się, że
problem został całkowicie usunięty. Możesz także ponownie uruchomić komputer,
naciskając przycisk włączania (®) i przytrzymując go przez 5-6 sekund, aż Mac Pro
się wyłączy. Następnie naciśnij ponownie przycisk włączania (®) aby uruchomić
Maca Pro.

Â

Jeżeli problem występuje tylko podczas używania określonego programu, sprawdź
u jego producenta zgodność tego programu ze swoim komputerem.

Â

Jeżeli problem często się powtarza, wybierz polecenie menu Pomoc > Centrum
pomocy, po czym poszukaj hasła „problemy”.

background image

84

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Gdy komputer nie włącza się lub nie uruchamia

Â

Sprawdź, czy przewód zasilający komputera jest podłączony do działającego
gniazdka elektrycznego. Wtyczka przewodu zasilającego musi być całkowicie włożona
do gniazda zasilania komputera.

Â

Uruchom komputer ponownie, trzymając wciśnięty klawisz Command (x) i klawisz
R. Gdy wyświetlony zostanie program Narzędzia Mac OS X, wybierz w jego panelu
opcję naprawy dysku, odtworzenia oprogramowania lub ponownego zainstalowania
systemu Mac OS X i programów Apple. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
„Naprawianie, odtwarzanie lub ponowne instalowanie Mac OS X” na stronie 87.

Â

Jeżeli komputer nadal się nie uruchamia, spróbuj wyzerować pamięć parametrów
(PRAM). Włącz komputer i natychmiast wciśnij oraz przytrzymaj klawisze Command
(x), Opcja, P, R, aż dwukrotnie usłyszysz sygnał uruchamiania. Następnie zwolnij
te klawisze. Po wyzerowaniu pamięci PRAM konieczne może okazać się ponowne
ustawienie zegara.

Jeśli po wyzerowaniu pamięci PRAM komputer nadal nie startuje, uruchom go
ponownie, trzymając podczas uruchamiania wciśnięty klawisz Opcja, aby wybrać
dysk startowy.

Jeśli to nie pomoże, uruchom ponownie komputer z wciśniętym klawiszem Shift.

Gdy nie można wysunąć płyty
Jeden z plików z płyty może być używany przez program. Zakończ pracę otwartych
programów, po czym spróbuj ponownie.

Jeżeli to nie pomoże, wybierz polecenie menu Apple () > Uruchom ponownie, po
czym przytrzymaj przycisk myszy lub klawisz Wysuń (C) na klawiaturze Apple.

background image

85

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Jeżeli to nie pomoże:

1

Wyłącz komputer i wyjmij ściankę boczną (zobacz instrukcje na stronie 35).

2

Wyciągnij prowadnicę napędu optycznego (zobacz „Wymiana napędu optycznego” na
stronie 67).

3

Ostrożnie włóż koniec rozprostowanego spinacza do małego otworu z przodu napędu
optycznego.

4

Naciśnij stanowczo, aż tacka się wysunie, wyjmij płytę i pchnij tackę, aby ją zamknąć.

5

Włóż ponownie prowadnicę napędu optycznego oraz zamknij ściankę boczną (zobacz
„Wymiana napędu optycznego” na stronie 67).

Gdy lampka stanu miga i komputer nie uruchamia się

Â

Jeżeli ostatnio była instalowana pamięć, karta PCI lub inny wewnętrzny komponent,
sprawdź, czy jest on prawidłowo zainstalowany i czy jest zgodny z Twoim
komputerem. Sprawdź, czy wyjęcie tego komponentu umożliwi uruchomienie
komputera.

Â

Jeżeli lampka stanu nadal miga, policz liczbę mignięć, aby zidentyfikować problem:

Jedno krótkie mignięcie, po którym lampka przez dłuższą chwilę jest wyłączona: brak
sprawnych układów pamięci.

Jedno krótkie mignięcie, po którym lampka przez dłuższą chwilę jest
wyłączona:
pamięć uszkodzona.

background image

86

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Problemy z oprogramowaniem

Gdy program zawiesza się lub nie odpowiada, Mac OS X umożliwia zakończenie pracy
tego programu bez konieczności ponownego uruchamiania komputera.

Wymuszanie zakończenia pracy programu:

1

Naciśnij klawisze Command (x)-Opcja-Esc lub wybierz polecenie menu Apple () >
Wymuś koniec.

2

W oknie dialogowym „Wymuś koniec” zaznacz nazwę programu, który chcesz zamknąć.

3

Kliknij w Wymuś koniec.
Program zostanie zamknięty, lecz inne programy będą działać dalej.

Gdy są kłopoty z programem

Â

Sprawdź dostępność uaktualnień oprogramowania, aby upewnić się, że masz
zainstalowane najnowsze sterowniki, poprawki błędów i inne uaktualnienia.

Â

Jeżeli problemy dotyczą programu producenta innego niż Apple, skontaktuj się
z właściwym producentem.

Gdy występuje problem podczas używania komputera lub podczas pracy
w systemie Mac OS X Lion Server

Â

Otwórz Centrum pomocy (w menu Pomoc) i poszukaj informacji dotyczących
rozwiązywania problemów.

Â

Najnowsze informacje dotyczące rozwiązywania problemów oraz nowe wersje
oprogramowania znajdziesz na witrynie wsparcia technicznego Apple, dostępnej pod
adresem www.apple.com/pl/support.

background image

87

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Naprawianie, odtwarzanie lub ponowne instalowanie
Mac OS X

Mac OS X udostępnia narzędzia pozwalające na naprawianie i przywracanie plików.
Narzędzia te mogą pomóc podczas problemów z oprogramowaniem lub sprzętem,
a także pozwalają na przywracanie oprogramowania do oryginalnych ustawień
fabrycznych. Dostęp do tych narzędzi możliwy jest nawet wtedy, gdy komputer nie
uruchamia się prawidłowo.

background image

88

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Oto funkcje programu Narzędzia Mac OS X:

Â

Naprawianie dysku komputera przy użyciu Narzędzia dyskowego.

Â

Odtwarzanie oprogramowania i danych z archiwum Time Machine.

Â

Ponowne instalowanie systemu Mac OS X Lion, Lion Server oraz programów Apple.

Â

Przywracanie ustawień fabrycznych komputera poprzez wymazanie dysku i ponowne
zainstalowanie systemu Mac OS X Lion, Lion Server oraz programów Apple.

Gdy komputer wykryje problem, Narzędzia Mac OS X zostaną otwarte automatycznie.
Możesz je również otworzyć ręcznie, uruchamiając komputer ponownie.

Uruchamianie Narzędzi Mac OS X:

m

Uruchom komputer ponownie, trzymając naciśnięty klawisz Command (x) i klawisz R.

Niektóre narzędzia dostępne w programie Narzędzia Mac OS X wymagają dostępu
do Internetu oraz do Mac App Store. Warto upewnić się, że komputer połączony jest
z Internetem poprzez sieć Wi-Fi lub sieć Ethernet.

Łączenie z siecią Wi-Fi:

1

Wybierz sieć z menu statusu Wi-Fi, znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu.

2

Jeżeli to konieczne, wprowadź hasło dostępu do sieci.

Jeżeli chcesz połączyć się z siecią ukrytą, wybierz „Przyłącz się do innej sieci”. Wprowadź
nazwę sieci i hasło dostępu.

background image

89

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Naprawianie dysku przy użyciu Narzędzia dyskowego

Jeżeli są problemy z komputerem lub po jego włączeniu automatycznie otwierają się
Narzędzia Mac OS X, może to oznaczać konieczność naprawienia dysku komputera.

1

Zaznacz Narzędzie dyskowe w oknie Narzędzi Mac OS X, po czym kliknij w Dalej.

2

Zaznacz dysk lub partycję na liście po lewej stronie okna, po czym kliknij w kartę
Pierwsza pomoc.

3

Kliknij w Napraw dysk.

Jeżeli Narzędzie dyskowe nie może naprawić dysku, zarchiwizuj tyle danych, ile możesz,
po czym postępuj według wskazówek opisanych w rozdziale „Ponowne instalowanie
systemu Mac OS X Lion Server i programów Apple” na stronie 90.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Narzędziu dyskowym i oferowanych przez nie
opcjach, zajrzyj do Centrum pomocy lub otwórz Narzędzie dyskowe (jest w katalogu
Narzędzia w Launchpadzie) i wybierz polecenie menu Pomoc > Pomoc Narzędzia
dyskowego.

Odtwarzanie danych z archiwum Time Machine

Jeżeli masz utworzone wcześniej archiwum Time Machine, możesz użyć funkcji
odtwarzania danych, aby przywrócić poprzedni stan komputera.
Archiwum Time Machine pozwala na przywracanie danych tylko na komputerze, na
którym zostało wykonane. Jeżeli chcesz przenieść dane z archiwum Time Machine do
nowego komputera, użyj Asystenta migracji.

1

Jeżeli archiwum Time Machine znajduje się w Time Capsule, upewnij się, że Mac Pro
ma połączenie z siecią Ethernet lub Wi-Fi. Aby połączyć się z siecią Wi-Fi, postępuj wg
wskazówek na stronie 88.

background image

90

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

2

Zaznacz „Odtwórz z kopii zapasowej Time Machine” w oknie Narzędzi Mac OS X, po
czym kliknij w Dalej.

3

Zaznacz dysk z archiwum Time Machine, po czym postępuj zgodnie ze wskazówkami
wyświetlanymi na ekranie.

Ponowne instalowanie systemu Mac OS X Lion Server i programów
Apple

W niektórych sytuacjach konieczne może okazać się ponowne zainstalowanie systemu
Mac OS X Lion Server oraz oprogramowania Apple. Możesz wykonać ponowną
instalację z zachowaniem swoich plików i ustawień.

Ważne: 

Program Narzędzia Mac OS X może ponownie zainstalować zarówno system

Mac OS X, jak i Mac OS X Lion Server.

1

Upewnij się, że Mac Pro jest podłączony do Internetu przez sieć Ethernet lub Wi-Fi. Aby
połączyć się z siecią Wi-Fi, postępuj wg wskazówek na stronie 88.

2

Zaznacz „Instaluj ponownie Mac OS X” w oknie Narzędzi Mac OS X, po czym kliknij
w Dalej.

3

Gdy pojawi się prośba o wybranie dysku, zaznacz bieżący dysk z systemem Mac OS X
(w większości sytuacji będzie to jedyny możliwy wybór).

4

Jeżeli chcesz włączyć lub wyłączyć instalowanie dodatkowych programów, kliknij
w Dostosuj.

5

Kliknij w Instaluj.

Możesz zainstalować Mac OS X Lion Server bez wymazywania dysku, zachowując w ten
sposób istniejące ustawienia i pliki, jak również wymazać wcześniej zawartość dysku,
usuwając wszystkie dane i przygotowując komputer do ponownego zainstalowania
systemu i programów.

background image

91

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Po ponownym zainstalowaniu systemu Mac OS X możesz otworzyć Mac App Store, aby
jeszcze raz pobrać dołączone do iMaca programy Apple oraz inne programy kupione
w Mac App Store.

Ważne: 

Przed rozpoczęciem odtwarzania oprogramowania zalecamy zarchiwizowanie

danych zachowanych na dysku twardym. Apple nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualną utratę danych.

Przywracanie ustawień fabrycznych komputera

Przywrócenie ustawień fabrycznych komputera oznacza usunięcie wszystkich
zachowanych na nim danych: kont użytkowników, ustawień sieci oraz wszystkich
Twoich plików i katalogów. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem przywracania ustawień
zarchiwizować wszystkie pliki, które chcesz zachować (np. kopiując je na inny dysk).
Zanotuj także ustawienia widoczne w preferencjach sieci, aby ułatwić połączenie
z Internetem po ponownym zainstalowaniu systemu.

1

Upewnij się, że Mac Pro jest podłączony do Internetu przez sieć Ethernet lub Wi-Fi. Aby
połączyć się z siecią Wi-Fi, postępuj wg wskazówek na stronie 88.

2

Zaznacz Narzędzie dyskowe w oknie Narzędzi Mac OS X, po czym kliknij w Dalej.

3

Zaznacz dysk na liście po lewej stronie okna, po czym kliknij w kartę Wymaż.

4

Rozwiń menu wyskakujące Format i wybierz z niego „Mac OS X Extended
(kronikowany)”, wpisz nazwę dysku i kliknij w Wymaż.

5

Po wymazaniu dysku wybierz polecenie menu Narzędzie dyskowe > Zakończ Narzędzie
dyskowe.

6

Zaznacz „Instaluj ponownie Mac OS X” w oknie Narzędzi Mac OS X, po czym kliknij
w Dalej.

background image

92

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

7

Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez instalator, aby ponownie
zainstalować system Mac OS X i programy Apple.

Po zainstalowaniu systemu i programów Apple możesz odtworzyć swoje dane i inne
programy z archiwum Time Machine.

Sprawdzanie sprzętu

Jeżeli podejrzewasz problem sprzętowy, użyj programu Apple Hardware Test, który
pomoże ustalić, czy przyczyną są podzespoły komputera (np. pamięć lub procesor).

Korzystanie z programu Apple Hardware Test:

1

Odłącz od Maca Pro wszystkie urządzenia zewnętrzne, za wyjątkiem klawiatury i myszy.
Jeżeli podłączony jest przewód Ethernet, również go odłącz.

2

Uruchom ponownie Maca Pro, przytrzymując podczas uruchamiania wciśnięty
klawisz D.

3

Gdy pojawi się okno programu Apple Hardware Test, wybierz język, którego chcesz
używać.

4

Naciśnij klawisz Return lub kliknij w przycisk ze strzałką w prawo.

5

Gdy pojawi się główny ekran programu Apple Hardware Test (po około 45 sekundach),
postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

6

W przypadku wykrycia problemu, Apple Hardware Test wyświetli kod błędu.
Zanotuj go przed wykonaniem dalszych czynności. Jeżeli program Apple Hardware
Test nie wykryje błędów, oznacza to, że najprawdopodobniej problem dotyczy
oprogramowania.

background image

93

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Problemy z połączeniem Wi-Fi

W przypadku problemów z połączeniem Wi-Fi:

Â

Upewnij się, że oprogramowanie zostało skonfigurowane zgodnie z instrukcjami
dołączonymi do stacji bazowej.

Â

Upewnij się, że komputer lub sieć z którymi próbujesz się połączyć działają, a sieć ma
punkt dostępu bezprzewodowego.

Â

Upewnij się, że Mac Pro znajduje się w zasięgu anteny innego komputera
lub punktu dostępu bezprzewodowego do sieci. Znajdujące się w pobliżu
urządzenia elektroniczne lub metalowe konstrukcje mogą zakłócać komunikację
bezprzewodową i ograniczać jej zasięg. Przestawienie lub obrócenie komputera może
poprawić odbiór.

Â

Sprawdź, czy ścianka boczna jest zamknięta (zobacz na stronie 49) a osłony
zakrywające dostęp do gniazd PCI są we właściwej pozycji (zobacz „Instalowanie kart
PCI Express” na stronie 73). Gdy Mac Pro nie jest poprawnie zamknięty, odbiór sygnału
przez antenę jest ograniczony.

Â

Sprawdź poziom sygnału Wi-Fi. Ikona Wi-Fi (Z) w pasku menu może pokazywać
maksymalnie cztery paski.

Â

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Wi-Fi, wybierz polecenie menu Pomoc
> Centrum pomocy, po czym poszukaj hasła „wi-fi”. Zajrzyj także do instrukcji
dołączonych do urządzenia bezprzewodowego.

background image

94

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Problemy z monitorem

PAMIĘTAJ: 

Jeśli masz problem z monitorem Apple i nie potrafisz go usunąć

korzystając z rad w tym podręczniku, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
Apple. Uszkodzenia powstałe podczas samodzielnej naprawy monitora nie są objęte
gwarancją. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Apple lub autoryzowanym
serwisem Apple, aby uzyskać informacje związane z kwestiami gwarancyjnymi.

Gdy na ekranie nie pojawia się żaden obraz

Â

Upewnij się, że komputer jest włączony, a jeśli monitor ma przycisk włączania —
sprawdź, czy jest on włączony.

Â

Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone do komputera i do
monitora.

Â

Jeżeli karta graficzna ma wewnętrzny przewód zasilający, sprawdź czy jest on
podłączony do karty i do płyty głównej komputera.

Â

Sprawdź, czy komputer nie jest uśpiony. Naciśnij przycisk zasilania lub dowolny
klawisz na klawiaturze i zobacz, czy komputer się obudzi.

Â

Sprawdź, czy jasność i kontrast monitora są prawidłowo ustawione. Użyj klawiszy
regulacji jasności na klawiaturze Apple. Niektóre monitory mają narzędzia kontroli
jasności oraz kontrastu pod przednią ścianką lub z boku.

Â

Wyzeruj PRAM, uruchamiając ponownie komputer oraz trzymając wciśnięte klawisze
Command (x), Opcja, P i R, aż ponownie usłyszysz dźwięk startowy.

background image

95

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Gdy obraz na ekranie miga lub jest ciemny

Â

Wyreguluj jasność i kontrast monitora. Użyj klawiszy regulacji jasności na klawiaturze
Apple. Niektóre monitory mają także narzędzia kontroli jasności oraz kontrastu na
przedniej ściance lub pod nią. Możesz też wyregulować jasność i kontrast za pomocą
panelu Monitory w Preferencjach systemowych.

Â

Skalibruj monitor. W tym celu wybierz polecenie menu Apple () > Preferencje
systemowe, kliknij w Monitory, wybierz Kolor i kliknij w Kalibruj. Więcej informacji
o kolorach i monitorze znajdziesz w Centrum pomocy.

Â

Miganie obrazu na ekranie może być spowodowane zakłóceniami pochodzącymi od
pobliskich linii wysokiego napięcia, świetlówek lub urządzeń elektrycznych, takich
jak radio, kuchenka mikrofalowa lub inny komputer. Spróbuj przenieść znajdujące się
w pobliżu urządzenia elektryczne w inne miejsce lub przenieś komputer i monitor.

Gdy kolory na ekranie są niewidoczne lub wyglądają nieprawidłowo

Â

Sprawdź, czy monitor jest prawidłowo podłączony do komputera.

Â

Skalibruj monitor zgodnie z opisem w rozdziale „Gdy obraz na ekranie miga lub jest
ciemny” na stronie 95.

Gdy po zmianie rozdzielczości ekranu ikony znajdują się w innych miejscach
Zmiana rozdzielczości ekranu zmienia sposób wyświetlania informacji na ekranie.
System operacyjny może przestawić ikony, gdy zmienisz rozdzielczość ekranu.

Gdy ekran zostaje zamrożony

Â

Wymuś koniec zamrożonego programu. Przytrzymaj klawisze Command (x) oraz
Opcja i naciśnij klawisz Esc. Następnie wybierz program z listy i kliknij w przycisk
Wymuś koniec.

background image

96

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Â

Jeżeli to nie pomoże, wymuś ponowne uruchomienie komputera, naciskając przycisk
włączania (®) i przytrzymując go przez około 5-6 sekund, aż Mac Pro się wyłączy.
Następnie naciśnij ponownie przycisk włączania (®) aby uruchomić Maca Pro.

Gdy lampka stanu z przodu monitora miga
W niektórych płaskich monitorach Apple lampka kontrolna zasilania wyświetli serię
krótkich mignięć, gdy zostanie wykryty błąd.

Â

Jeżeli widzisz powtarzającą się sekwencję trzech krótkich mignięć, oznacza to, że monitor
wykrył nieprawidłowy format sygnału wideo. Sprawdź, czy monitor jest zgodny
z kartą graficzną i czy jest zainstalowane prawidłowe oprogramowanie monitora
(jeżeli zostało ono do niego dołączone).

Â

Jeżeli widzisz sekwencję dwóch krótkich i jednego długiego mignięcia, oznacza to, że
monitor wykrył problem z lampą podświetlającą. Skontaktuj się z autoryzowanym
sprzedawcą lub serwisem Apple.

Problemy z połączeniem z Internetem

W przypadku wystąpienia problemów z połączeniem z Internetem, wykonaj poniższe
kroki zaczynając od użycia narzędzia Diagnostyka sieci.

Korzystanie z Diagnostyki sieci:

1

Wybierz polecenie menu Apple () > Preferencje systemowe.

2

Kliknij w Sieć, a następnie kliknij w przycisk Pomóż mi, znajdujący się na dole okna.

3

Kliknij w przycisk Diagnostyka, aby otworzyć narzędzie Diagnostyka sieci.

4

Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

background image

97

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Jeżeli narzędzie Diagnostyka sieci nie może rozwiązać problemu, wówczas problem
ten może być związany z dostawcą usług internetowych (ISP), z którym próbujesz się
połączyć, albo z zewnętrznym urządzeniem używanym do połączenia się z dostawcą
(ISP), bądź z serwerem, do którego chcesz uzyskać dostęp. Spróbuj też wykonać kroki
opisane w kolejnej części.

Połączenie z Internetem przez modem kablowy, modem DSL lub sieć LAN

Upewnij się, że wszystkie przewody modemu są właściwie podłączone. Sprawdź
przewód zasilania modemu, przewód łączący modem z komputerem oraz przewód
łączący modem z gniazdem sieci. Sprawdź też przewody i zasilanie koncentratorów
i routerów Ethernet.
Wyłącz na kilka minut modem DSL lub modem kablowy, po czym włącz go ponownie.
Niektórzy dostawcy zalecają odłączenie przewodu zasilania od modemu. Jeżeli modem
posiada przycisk zerowania, można go nacisnąć przed albo po wyłączeniu i włączeniu.

Połączenia PPPoE

Jeżeli nie możesz połączyć się z dostawcą Internetu przy użyciu protokołu PPPoE,
upewnij się, że w preferencjach sieci podane zostały prawidłowe dane.

Wprowadzanie ustawień PPPoE:

1

Wybierz polecenie menu Apple () > Preferencje systemowe.

2

Kliknij w Sieć.

3

Kliknij w przycisk dodawania (+) na dole listy połączeń sieciowych i wybierz PPPoE
z menu interfejsów.

4

Z menu Ethernet wybierz interfejs dla usługi PPPoE.
Wybierz Ethernet, jeśli łączysz się z siecią przewodową lub Wi-Fi, jeśli łączysz się z siecią
bezprzewodową.

background image

98

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

5

Kliknij w Utwórz.

6

Podaj dane uzyskane od dostawcy usługi (nazwa konta, hasło i nazwa usługi PPPoE,
jeśli nazwa ta jest wymagana).

7

Kliknij w Zastosuj, aby uaktywnić ustawienia.

Połączenia sieciowe

Sprawdź, czy przewód Ethernet jest podłączony do komputera i do sieci. Sprawdź
przewody i zasilanie koncentratorów i routerów Ethernet.

Jeżeli kilka komputerów wspólnie używa połączenia z Internetem, sprawdź, czy sieć jest
skonfigurowana prawidłowo. Dowiedz się, czy dostawca Internetu zapewnia tylko jeden
adres IP, czy też wiele adresów IP — po jednym dla każdego komputera.

Jeżeli dostawca udostępnia tylko jeden adres IP, trzeba użyć routera, który rozdzieli
połączenie przy użyciu technologii określanej jako „translacja adresów sieciowych”
(NAT) lub „maskowanie adresu IP”. Informacji o konfigurowaniu należy szukać
w dokumentacji routera lub zapytać osoby, która konfigurowała sieć. Do udostępniania
jednego adresu IP wielu komputerom można użyć stacji bazowej AirPort.

Informacje dotyczące korzystania ze stacji bazowej AirPort można znaleźć w Centrum
pomocy lub na witrynie Apple AirPort: www.apple.com/pl/support/airport.

Jeżeli problemu nie można rozwiązać wykonując powyższe kroki, wówczas należy
skontaktować się z dostawcą Internetu lub z administratorem sieci.

background image

99

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Maksymalizowanie szybkości transmisji przez Ethernet

Twój komputer działa najlepiej, jeśli port Ethernetu, do którego jest on podłączony
pracuje w trybie autonegocjacji. W razie wątpliwości skontaktuj się z administratorem
sieci.

Uwaga:  Jeżeli doświadczasz problemów z połączeniami sieciowymi, przestaw
przełącznik sieciowy w tryb autonegocjacji (o ile to możliwe). Jeżeli gniazdo sieciowe
przełącznika nie pracuje w trybie autonegocjacji, komputer może wykryć właściwą
szybkość, ale domyślnie działać w trybie półdupleks. Jeżeli gniazdo sieciowe
przełącznika po drugiej stronie połączenia jest skonfigurowane w trybie „pełny dupleks”,
na łączu może występować duża liczba opóźnień. Jeżeli nie jest możliwe przestawienie
przełącznika w tryb autonegocjacji, przestaw gniazdo sieciowe przełącznika w tryb
półdupleks. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji przełącznika Ethernet.

Uaktualnianie oprogramowania

Po nawiązaniu połączenia z Internetem można automatycznie pobierać oraz instalować
najnowsze wersje oprogramowania, sterowniki i inne udoskonalenia udostępniane
przez Apple.

Gdy nawiązane jest połączenie z Internetem, program Uaktualnienia automatycznie
sprawdza, czy dostępne są jakieś uaktualnienia oprogramowania dla komputera.
Możesz skonfigurować Maca Pro, aby okresowo sprawdzał dostępność uaktualnień,
automatycznie pobierał je i instalował.

background image

100

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Sprawdzanie dostępności uaktualnień oprogramowania:

1

Wybierz polecenie menu Apple () > Uaktualnienia.

2

Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Â

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła
„uaktualnienia”.

Â

Jeżeli chcesz znaleźć najnowsze informacje na temat systemu Mac OS X Lion Server,
otwórz stronę internetową www.apple.com/pl/macosx/server.

Â

Jeżeli chcesz znaleźć najnowsze informacje na temat systemu Mac OS X, otwórz
stronę internetową www.apple.com/pl/macosx.

Dodatkowe informacje, serwis i pomoc

Jeżeli Mac Pro wymaga naprawy, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Apple.
Więcej informacji o Macu Pro można znaleźć w zasobach sieciowych i pomocy
ekranowej, a także uzyskać za pomocą programu Informacje o systemie.

Informacje w Internecie
Informacje dotyczące serwisu oraz wsparcia technicznego można znaleźć na witrynie
internetowej www.apple.com/pl/support. Dostępne jest tam menu, z którego należy
wybrać właściwy kraj. Można przeszukiwać bazę wiedzy Apple, sprawdzać dostępność
uaktualnień lub uzyskiwać pomoc na forach dyskusyjnych użytkowników produktów
Apple.

Pomoc ekranowa
Odpowiedzi na różne pytania, szczegółowe wskazówki oraz informacje
o rozwiązywaniu problemów można często znaleźć w Centrum pomocy. Przejdź do
Findera i wybierz polecenie menu Pomoc > Centrum pomocy.

background image

101

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Informacje o systemie
Informacje o komputerze można uzyskać za pomocą programu Informacje o systemie.
Wyświetla on informacje o zainstalowanym sprzęcie i oprogramowaniu, numerze
seryjnym, wersji systemu operacyjnego, ilości zainstalowanej pamięci itd. Otwórz
Informacje o systemie (w katalogu Narzędzia w Launchpadzie). Możesz także wybrać
polecenie Ten Mac z menu Apple.

Usługa AppleCare oraz wsparcie techniczne

Mac Pro dostarczany jest z 90 dniową pomocą techniczną oraz roczną gwarancją na
naprawę sprzętu w miejscu zakupu komputera w sklepie Apple lub autoryzowanym
przez Apple centrum serwisowym, takim jak Autoryzowany Serwis Apple. Gwarancję
można przedłużyć kupując AppleCare Protection Plan. Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.apple.com/pl/support/products lub pod jednym z poniższych adresów.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, pracownik działu telefonicznej pomocy technicznej
AppleCare udzieli Ci informacji w zakresie instalowania i otwierania programów,
a także rozwiązywania podstawowych problemów. Należy dzwonić do najbliższego
centrum pomocy (przez pierwszych 90 dni pomoc udzielana jest bezpłatnie). Dzwoniąc
w sprawie pomocy należy znać datę zakupu Maca Pro i jego numer seryjny.

Uwaga:  Okres darmowej 90-dniowej telefonicznej pomocy technicznej liczony jest od
dnia zakupu. Mogą być konieczne opłaty za połączenie.

Apple oferuje również dodatkową pomoc dotyczącą systemu Mac OS X Lion Server.
Poniższe usługi obejmują pomoc techniczną przez okres jednego roku (oprócz
wspomnianego wyżej, 90-dniowego okresu darmowej pomocy).

background image

102

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Wsparcie techniczne AppleCare to możliwość uzyskiwania pomocy przez telefon
oraz email, dotyczącego kwestii związanych z siecią oraz pracą w systemie Mac OS X
Lion Server. AppleCare Help Desk Support udostępnia graficzną pomoc związaną
z konfiguracją sieci w systemie Mac OS X Lion Server oraz administracją serwera. Plany
wsparcia AppleCare obejmują także pomoc dotyczącą narzędzi wiersza poleceń oraz
integracji wielu platform. Masz do wyboru trzy poziomy wsparcia AppleCare: Select,
Preferred i Alliance. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej
www.apple.com/pl/support/products lub pod jednym z poniższych adresów.

Kraj

Telefon

Witryna WWW

Polska

00-800-4411875

www.apple.com/pl/support

Numery telefonów mogą ulec zmianie. Obowiązywać mogą lokalne i krajowe taryfy
telefoniczne. Pełna lista dostępna jest na stronie internetowej:

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Znajdowanie numeru seryjnego produktu

Oto sposoby znajdowania numeru seryjnego Maca Pro:

Â

Wybierz polecenie menu Apple () > Ten Mac, a następnie klikaj w numer wersji
poniżej napisu „Mac OS X”, aby przełączać pomiędzy numerem wersji systemu,
numerem kompilacji oraz numerem seryjnym komputera.

Â

Otwórz Informacje o systemie (w katalogu Narzędzia w Launchpadzie) i kliknij
w Sprzęt.

Â

Przyjrzyj się etykiecie konfiguracyjnej, znajdującej się z tyłu Maca Pro (obok gniazd
wideo).

background image

Centrum pomocy

Informacje o systemie

www.apple.com/pl/macpro

Co znajduje się w środku

5

background image

104

Rozdział 5

Co znajduje się w środku

Ten rozdział zawiera dane techniczne Maca Pro.

Dane techniczne

Program Informacje o systemie pozwala uzyskać szczegółowe informacje dotyczące
Maca Pro, takie jak ilość zainstalowanej pamięci, wielkość dysku twardego, lista
podłączonych urządzeń oraz numer seryjny produktu. Aby otworzyć Informacje
o systemie, wybierz polecenie menu Apple () > Ten Mac i kliknij w Więcej informacji.

Dane procesora i pamięci

Czterordzeniowy Mac Pro

Â

Jeden czterordzeniowy procesor serii Intel Xeon

Â

8 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3 dla każdego procesora

Â

1066 MHz DDR3 ECC SDRAM

Sześciordzeniowy Mac Pro

Â

Jeden sześciordzeniowy procesor serii Intel Xeon

Â

12 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3 dla każdego procesora

Â

1333 MHz DDR3 ECC SDRAM

Ośmiordzeniowy Mac Pro

Â

Dwa czterordzeniowe procesory serii Intel Xeon

Â

12 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3 dla każdego procesora

Â

1066 MHz DDR3 ECC SDRAM

background image

105

Rozdział 5

Co znajduje się w środku

Dwunastordzeniowy Mac Pro

Â

Dwa sześciordzeniowe procesory serii Intel Xeon

Â

12 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3 dla każdego procesora

Â

1333 MHz DDR3 ECC SDRAM

Pamięć RAM

Â

Niebuforowane, montowane po obu stronach płytki moduły pamięci (UDIMM)

Â

PC3-10600E, 1333 MHz, DDR3 SDRAM UDIMM (pamięć działa z częstotliwością 1066
MHz lub 1333 MHz, zależnie od procesora)

Â

Gniazda DIMM

Cztery gniazda w modelu jednoprocesorowym

Osiem gniazd w modelu dwuprocesorowym

Â

Kod korekcji błędów (ECC)

Â

72-bitowe, 240-pinowe moduły ECC

Â

Maksimum 36 układów IC na ECC UDIMM

Â

Zgodność ze standardem JEDEC (zobacz „Instalowanie pamięci” na stronie 39)

Â

Bez parzystości

Karta graficzna

Karta graficzna PCI Express 2.0 ze złączami dual-link Digital Visual Interface (DVI) oraz
Mini DisplayPort.

Złącze Mini DisplayPort (wyjście audio):

Â

do 8 kanałów (7.1) 24-bitowego dźwięku przy maksymalnej częstotliwości
próbkowania 192,0 kHz

background image

106

Rozdział 5

Co znajduje się w środku

Tryby wyświetlania obrazu

Dane techniczne dotyczące monitora:

Â

Monitory Apple: Zobacz www.apple.com/pl/displays

Pamięć masowa

Â

Cztery niezależne kieszenie do instalowania podłączanych bez dodatkowych
przewodów, 3,5-calowych dysków twardych 3 Gb/s Serial ATA (SATA).

Typ: SATA 3 Gb/s

Długość: 102 mm

Głębokość: 147 mm

Wysokość: 25,4 mm

Â

Cztery wewnętrzne szuflady napędów (do opcjonalnych dysków SSD o średnicy
2,5 cala dołączone są adaptery pozwalające zamontować je w szufladach
przeznaczonych dla dysków 3,5-calowych).

Rozbudowa kartami PCI Express

Â

Cztery gniazda rozbudowy PCI Express pełnej długości (w gnieździe nr 1
zainstalowana jest karta graficzna).

Gniazda nr 1 oraz 2 są 16-kanałowymi gniazdami PCI Express 2.0

Gniazda nr 3 oraz 4 są 4-kanałowymi gniazdami PCI Express 2.0

Â

Wszystkie cztery gniazda obsługują 16-kanałowe karty.

Â

Łączny pobór mocy kart we wszystkich gniazdach PCI Express nie może przekraczać
300 watów.

background image

107

Rozdział 5

Co znajduje się w środku

Napęd SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)

Â

Obsługiwane średnice płyt: 12 cm i 8 cm

Â

Formaty danych:

CD-ROM

CD-Audio

CD-R

CD-RW

CD-I

CD-I Bridge

CD Extended

CD Mixed Mode

Photo CD

Video CD

Enhanced CD

DVD-Video

DVD±R

DVD±RW

DVD±R DL

background image

108

Rozdział 5

Co znajduje się w środku

USB

Â

Obsługa urządzeń USB (Universal Serial Bus) 2.0 i 1.1

Â

Pięć zewnętrznych gniazd USB typu A

Dwa gniazda USB 2.0 na przedniej ściance

Trzy gniazda USB 2.0 na tylnej ściance

Â

Każde gniazdo USB na przedniej oraz tylnej ściance ma swój oddzielny kanał USB 480
megabitów na sekundę (Mbit/s).

Â

Każde gniazdo USB 2.0 posiada zasilanie 500 mA, co daje łącznie 1,5 A dla tylnej
ścianki i 1,0 A dla przedniej ścianki.

FireWire

Â

Cztery zewnętrzne gniazda FireWire: Dwa gniazda FireWire 800 (9-pinowe) z przodu
komputera oraz dwa z tyłu

Â

Szybkość przesyłania danych: 100, 200, 400 oraz 800 Mbit/s

Zasilanie

Â

Napięcie wyjściowe: około 12 V

Â

Moc wyjściowa: maksymalnie 28 W dla wszystkich 4 gniazd lub 12 W dla każdego
gniazda

Ethernet

Â

Zgodność z IEEE 802.3

Â

Maksymalna długość przewodu: 100 metrów

Â

Złącze: RJ-45 dla 10Base-T, 100Base-TX oraz 1000Base-T

Â

Media, 10Base-T: UTP kategorii (CAT) 3 lub wyższej, skrętka dwuparowa do 100 m

Â

Media, 10Base-T: UTP CAT 5e, skrętka dwuparowa do 100 m

background image

109

Rozdział 5

Co znajduje się w środku

Â

Media, 1000Base-T: UTP CAT 5e, skrętka czteroparowa do 100 m

Â

Szybkości kanałów: IEEE z autonegocjacją dla 10Base-T, 100Base-TX i 1000Base-T

Bluetooth 2.1+EDR

Â

Szybkość bezprzewodowej transmisji danych: do 3 Mbit/s

Â

Zasięg: do 10 metrów (szybkość transmisji zależy od warunków otoczenia)

Â

Częstotliwość pasma: 2,4 GHz

AirPort Extreme

Â

Częstotliwość pasma: 2,4 i 5 GHz

Â

Moc sygnału radiowego: 20 dBm (nominalna)

Zgodność

Â

802.11a, b, g, n

Dźwięk cyfrowy (optyczny)

Â

Formaty danych: protokół S/PDIF (Sony/Phillips Digital Interface, IEC60958-3)

Â

Typ złącza: optyczne TOSLINK (IEC60874-17)

Â

Próbkowanie: 16-bitowe, 20-bitowe lub 24-bitowe

Optyczne cyfrowe wyjście dźwięku
Na przykładzie typowej sytuacji odtwarzania sinusoidy 1 kHz, 0 dBFS 24-bitowej,
z częstotliwością próbkowania 44,1 kHz, o ile poniżej nie podano inaczej.

Â

Częstotliwość próbkowania na wyjściu: 44,1 kHz, 48 kHz lub 96 kHz

Â

Stosunek sygnału do szumu: ponad 130 dB

Â

Zniekształcenia harmoniczne i szum łącznie: mniej niż -130 dB (0,00003 procent)

background image

110

Rozdział 5

Co znajduje się w środku

Optyczne cyfrowe wejście dźwięku
Na przykładzie typowej sytuacji odtwarzania sinusoidy 1 kHz, 0 dBFS 24-bitowej, o ile
poniżej nie podano inaczej.

Â

Częstotliwość próbkowania na wejściu: 44,1 kHz, 48 kHz lub 96 kHz

Â

Stosunek sygnału do szumu: ponad 130 dB

Â

Zniekształcenia harmoniczne i szum łącznie: mniej niż -130 dB (0,00003 procent)

Dźwięk analogowy

Â

Częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz, 48 kHz lub 96 kHz

Â

Typ gniazda: minijack o średnicy 3,5 mm

Â

Próbkowanie: 16-bitowe, 20-bitowe lub 24-bitowe

Â

Pasmo przenoszenia: od 20 Hz do 20 kHz, +0,5 dB/-3 dB

Analogowe wyjście dźwięku (gniazdo słuchawkowe, wartości typowe)
Na przykładzie typowej sytuacji odtwarzania sinusoidy 1 kHz, -3 dBFS 24-bitowej,
z częstotliwością próbkowania 44,1 kHz, 150 omów, o ile poniżej nie podano inaczej.

Â

Napięcie wyjściowe: 1,3 V (średnia kwadratowa) (V

rms

) (+4,5 dBu)

Â

Impedancja wyjścia: 55 omów

Â

Moc wyjściowa: 53 miliwaty (mW) na 32 omy

Â

Stosunek sygnału do szumu: ponad 90 dB

Â

Zniekształcenia harmoniczne i szum łącznie: mniej niż -70 dB (0,03 procent)

Â

Separacja kanałów: ponad 50 dB

background image

111

Rozdział 5

Co znajduje się w środku

Analogowe wejście dźwięku (liniowe, wartości typowe)
Na przykładzie typowej sytuacji odtwarzania sinusoidy 1 kHz, -3 dBFS 24-bitowej,
z częstotliwością próbkowania 44,1 kHz, o ile poniżej nie podano inaczej.

Â

Maksymalne napięcie wejściowe: 2 V

rms

(+8.2 dBu)

Â

Impedancja wejścia: ponad 17 kiloomów

Â

Stosunek sygnału do szumu: ponad 90 dB

Â

Zniekształcenia harmoniczne i szum łącznie: mniej niż -85 dB (0,006 procent)

Â

Separacja kanałów: ponad 85 dB

Analogowe wyjście dźwięku (liniowe, wartości typowe)
Na przykładzie typowej sytuacji odtwarzania sinusoidy 1 kHz, -3 dBFS 24-bitowej,
z częstotliwością próbkowania 44,1 kHz, 100 omów, o ile poniżej nie podano inaczej.

Â

Napięcie wyjściowe: 2 V

rms

(+8.2 dBu)

Â

Impedancja wyjścia: 33 omów

Â

Stosunek sygnału do szumu: ponad 90 dB

Â

Zniekształcenia harmoniczne i szum łącznie: mniej niż -85 dB (0,006 procent)

Â

Separacja kanałów: ponad 85 dB

Zewnętrzne wejście mikrofonowe (gniazdo słuchawkowe, wartości typowe)
Na przykładzie typowej sytuacji odtwarzania sinusoidy 1 kHz, 28 mV

rms

z częstotliwością

próbkowania 44,1 kHz, 24-bitowym próbkowaniem, o ile poniżej nie podano inaczej.

Â

Maksymalne napięcie wejściowe: 39 mV

rms

(-26 dBu)

Â

Impedancja wejścia: większa niż 1 kiloom

Â

Stosunek sygnału do szumu: ponad 60 dB

background image

112

Rozdział 5

Co znajduje się w środku

Â

Zniekształcenia harmoniczne i szum łącznie: mniej niż -60 dB (0,1 procent)

Â

Pasmo przenoszenia: od 100 Hz do 8,2 kHz, +0,5 dB/-3 dB

Zasilanie

Prąd zasilania

Â

Napięcie: prąd zmienny 100–240 V

Â

Natężenie: maksymalnie 12 A (niski zakres napięcia) lub 5 A (wysoki zakres napięcia)

Â

Częstotliwość: prąd jednofazowy 50-60 Hz

Wymagania zasilania dla kart rozszerzających i urządzeń zewnętrznych

Karty rozszerzające
Łączny pobór mocy kart we wszystkich gniazdach PCI Express nie powinien
przekraczać 300 watów (W).

urządzenia USB
Każde wbudowane gniazdo USB komputera USB ma przydzielone 500 mA.

Urządzenia FireWire
Komputer może dostarczyć maksymalnie 28 W do wszystkich gniazd FireWire.

Zegar systemowy i bateria

Komputer wykorzystuje układy CMOS zasilane wewnętrzną baterią.

Bateria
Pastylkowa bateria litowa 3 V, typ BR 2032 (zobacz „Wymiana wewnętrznej baterii
podtrzymującej ustawienia” na stronie 78).

background image

113

Rozdział 5

Co znajduje się w środku

Wymiary i środowisko pracy

Wymiary

Â

Waga: 18,1 kg (39,9 funtów)
Ciężar zależy od konfiguracji. Podany powyżej ciężar dotyczy podstawowej
konfiguracji i może być większy po zainstalowaniu dodatkowych urządzeń.

Â

Wysokość: 51,1 cm

Â

Szerokość: 20,6 cm

Â

Głębokość: 47,5 cm

Środowisko pracy

Â

Temperatura pracy: 10° - 35° C

Â

Temperatura przechowywania: -40° - 47° C

Â

Wilgotność względna: od 5% do 95% (niekondensująca)

Â

Maksymalna wysokość pracy: 3048 metrów

background image
background image

Centrum pomocy

ergonomia

www.apple.com/pl/environment

Rzeczy nie mniej ważne

6

background image

116

Rozdział 6

Rzeczy nie mniej ważne

W tym rozdziale znajdziesz ważne informacje dotyczące procedur bezpieczeństwa,
regularnej obsługi i konserwacji, a także aspektów ergonomicznych podczas używania
Maca Pro i monitora.

Dla bezpieczeństwa własnego oraz większego komfortu pracy należy przestrzegać
poniższych wskazówek obchodzenia się z Makiem Pro i czyszczenia go. Niniejsze
instrukcje należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, aby można było z nich
szybko skorzystać w razie potrzeby.

PAMIĘTAJ: 

Nieprawidłowe przechowywanie lub nieprawidłowe używanie komputera

może być przyczyną unieważnienia gwarancji.

Ważne informacje o bezpieczeństwie

OSTRZEŻENIE: 

Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa może

spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym, zranienie lub uszkodzenie.

Jedynym sposobem całkowitego odłączenia zasilania od Maca Pro jest wyjęcie
przewodu zasilającego z gniazda zasilania. Aby całkowicie wyłączyć monitor, musisz
również wyjąć jego przewód zasilający z gniazda w komputerze lub z gniazda zasilania.
Upewnij się, że przewody zasilające komputer lub monitor są łatwo dostępne i można
je odłączyć, gdy zajdzie taka potrzeba.

Zawsze stosuj poniższe środki ostrożności.
Jeżeli wystąpi choć jedna z poniższych sytuacji, odłącz przewód zasilający od
komputera lub monitora (ciągnąc za wtyczkę, a nie za przewód). Odłącz również
przewód telefoniczny.

background image

117

Rozdział 6

Rzeczy nie mniej ważne

Â

Przewód lub wtyczka przewodu zasilającego są uszkodzone.

Â

Na obudowę został rozlany płyn.

Â

Komputer był narażony na deszcz lub nadmierną dawkę wilgoci.

Â

Komputer upadł lub została uszkodzona jego obudowa.

Â

Uważasz, że komputer wymaga naprawy.

Â

Chcesz wyczyścić komputer lub obudowę.

Jeżeli planujesz przechowywanie komputera przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterię.

W sprawach związanych z naprawą lub gwarancją kontaktuj się z autoryzowanym
serwisem Apple. Zobacz „Dodatkowe informacje, serwis i pomoc” na stronie 100.

Konserwacja

Jeśli chcesz wyczyścić komputer dokładniej niż tylko poprzez przetarcie suchą szmatką,
postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1

Wyłącz komputer i monitor, jeśli jest podłączony do komputera.

2

Wyjmij przewód zasilający komputer z gniazda z prądem lub z listwy zasilającej. Jeśli
monitor jest podłączony do gniazda z prądem, również go odłącz.

3

Odłącz przewód sygnałowy monitora od komputera.

4

Przetrzyj delikatnie obudowę komputera czystą, miękką, zwilżoną wodą szmatką.

PAMIĘTAJ: 

Nie używaj alkoholu, aerozoli, rozpuszczalników, ani proszku do

szorowania, ponieważ środki te mogą uszkodzić obudowę.

background image

118

Rozdział 6

Rzeczy nie mniej ważne

Ochrona napędu optycznego

Aby napęd optyczny pracował w prawidłowy sposób, przestrzegaj poniższych
wskazówek:

Â

Ustaw komputer tak, aby otwierająca się szufladka napędu nie natrafiała na opór.

Â

Zamknij napęd, gdy go nie używasz.

Â

Nie kładź nic w otwartej szufladce napędu.

Â

Nie dotykaj palcami soczewek napędu. Nie czyść soczewek papierowymi ręcznikami
ani żadnymi innymi materiałami ściernymi. Jeśli musisz wyczyścić soczewki, zapytaj
w autoryzowanym serwisie Apple o płyn do czyszczenia soczewek.

Â

Komputer powinien stać z dala od wszelkich źródeł wody i wilgoci.

Informacje o laserze w optycznych napędach dyskowych

Ze względów bezpieczeństwa napęd optyczny powinien być naprawiany tylko przez
autoryzowany serwis Apple.

OSTRZEŻENIE: 

Dokonywanie regulacji i przeprowadzanie procedur innych niż

wymienione w podręczniku obsługi sprzętu może spowodować narażenie na
szkodliwe promieniowanie. Napęd optyczny w komputerze zawiera urządzenie
laserowe, które jest bezpieczne w normalnym użyciu, ale może być szkodliwe dla
oczu, gdy zostanie rozmontowane.

background image

119

Rozdział 6

Rzeczy nie mniej ważne

Podstawy ergonomii

Poniżej znajdziesz kilka rad dotyczących przygotowania zdrowego środowiska pracy.

Klawiatura

Podczas używania klawiatury barki powinny być rozluźnione. Ramiona i przedramiona
powinny tworzyć kąt zbliżony do prostego, a przeguby i dłonie należy ustawić mniej
więcej w linii prostej.

Zaleca się częstą zmianę pozycji dłoni, aby uniknąć zmęczenia. Niektórzy użytkownicy
komputerów mogą odczuwać dyskomfort w dłoniach, nadgarstkach lub ramionach po
okresie intensywnej pracy bez przerw. W przypadku pojawienia się przewlekłego bólu
w dłoniach, nadgarstkach lub ramionach, należy skonsultować się z lekarzem.

Mysz

Mysz powinna znajdować się na tej samej wysokości co klawiatura i w dogodnym
zasięgu.

Krzesło

Najlepsze są krzesła o regulowanej wysokości, które zapewniają pewne i wygodne
podparcie. Wysokość krzesła powinna być tak ustawiona, aby uda znajdowały się
w pozycji poziomej, a stopy spoczywały płasko na podłodze. Oparcie krzesła powinno
podpierać dolny odcinek kręgosłupa (odcinek lędźwiowy). W celu właściwego
dopasowania oparcia należy postępować według instrukcji producenta.

background image

120

Rozdział 6

Rzeczy nie mniej ważne

Może być konieczne podniesienie siedzenia, aby przedramiona i dłonie znalazły się
w odpowiednim ustawieniu względem klawiatury. Jeśli nie jest możliwe, aby stopy
spoczywały swobodnie na podłodze, możesz użyć podnóżka o regulowanej wysokości,
aby wypełnić odległość pomiędzy stopami oraz podłogą. Innym rozwiązaniem jest
obniżenie biurka. Można także użyć biurka z wysuwaną półką na klawiaturę, która jest
niżej niż główna powierzchnia biurka.

Ekran

Ustaw monitor tak, aby górny brzeg ekranu znajdował się nieco poniżej poziomu
oczu, gdy siedzisz przy klawiaturze. Najlepsza odległość od ekranu do oczu jest sprawą
indywidualną, ale większość osób preferuje odległość między 45 i 70 cm.

Aby zminimalizować odbicia światła na ekranie pochodzące od górnego oświetlenia
i pobliskich okien, ekran należy ustawić pod odpowiednim kątem. Jeżeli to możliwe,
użyj przechylanej podstawki. Taka podstawka umożliwia ustawienie ekranu pod
najlepszym kątem do oglądania oraz ułatwia redukcję odbić światła ze źródeł, których
nie można przestawić.

background image

121

Rozdział 6

Rzeczy nie mniej ważne

Uda prawie

poziomo

Ramiona

rozluźnione

Ekran ustawiony tak, aby
unikać odbić światła

Przedramiona

i dłonie

w prostej linii

Przedramiona

poziomo

Dolna część

pleców podparta

Stopy płasko na
podłodze lub podnóżku

Górny brzeg ekranu na
poziomie oczu lub nieco
poniżej (Można dostosować
wysokość monitora,
podwyższając lub obniżając
powierzchnię biurka)

Wolne miejsce pod
blatem biurka

45–70 cm

Więcej informacji na temat zasad ergonomii jest dostępnych na stronie internetowej:

www.apple.com/pl/about/ergonomics

background image

122

Rozdział 6

Rzeczy nie mniej ważne

Zagrożenie uszkodzenia słuchu

OSTRZEŻENIE: 

Głośne słuchanie muzyki przez słuchawki może doprowadzić do

trwałego uszkodzenia słuchu. Przystosowanie się po pewnym czasie do wyższego
poziomu głośności powoduje odbieranie dźwięku jako normalnego, nadal jednak
może postępować uszkadzanie słuchu. Po stwierdzeniu dzwonienia w uszach,
bądź słabego słyszenia normalnej mowy, należy przerwać słuchanie i wykonać
badanie słuchu. Im większa głośność, tym mniej czasu potrzeba, aby słuch mógł ulec
uszkodzeniu. Eksperci zalecają ochronę słuchu przez:

Â

Ograniczenie czasu słuchania głośnych dźwięków przez słuchawki.

Â

Unikanie zwiększania poziomu głośności w celu zagłuszenia dźwięków otoczenia.

Â

Zmniejszenie poziomu głośności, gdy nie słychać osób mówiących w pobliżu.

Apple i środowisko naturalne

Apple Inc. dokłada wszelkich starań, by zminimalizować wpływ swoich produktów
i stosowanych procesów produkcyjnych na środowisko naturalne.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej:

www.apple.com/pl/environment

background image

123

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation
is subject to the following two conditions: (1) This device may
not cause harmful interference, and (2) this device must accept
any interference received, including interference that may cause
undesired operation. See instructions if interference to radio or
television reception is suspected.

Radio and Television Interference
This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-
frequency energy. If it is not installed and used properly—that
is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause
interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with
the limits for a Class B digital device in accordance with the
specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications
are designed to provide reasonable protection against such
interference in a residential installation. However, there is
no guarantee that interference will not occur in a particular
installation.

You can determine whether your computer system is causing
interference by turning it off. If the interference stops, it was
probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or
television reception, try to correct the interference by using one or
more of the following measures:
• Turn the television or radio antenna until the interference stops
• Move the computer to one side or the other of the television

or radio.

• Move the computer farther away from the television or radio.
• Plug the computer into an outlet that is on a different circuit

from the television or radio. (That is, make certain the computer
and the television or radio are on circuits controlled by different
circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or
Apple. See the service and support information that came with
your Apple product. Or, consult an experienced radio/television
technician for additional suggestions.

Important:  Changes or modifications to this product not
authorized by Apple Inc., could void the EMC compliance and
negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions
that included the use of compliant peripheral devices and shielded
cables between system components. It is important that you
use compliant peripheral devices and shielded cables (including
Ethernet network cables) between system components to reduce
the possibility of causing interference to radios, television sets, and
other electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only):
Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 26-A
Cupertino, CA 95014

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use due to its operation in
the 5.15 to 5.25 GHz frequency range to reduce the potential for
harmful interference to co-channel Mobile Satellite systems.

Cet appareil doit être utilisé ê l’intérieur.

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of the AirPort Card in this device
is below the FCC and EU radio frequency exposure limits for
uncontrolled equipment. This device should be operated with a
minimum distance of at least 20 cm between the AirPort Card
antennas and a person’s body and must not be co-located or
operated with any other antenna or transmitter.

FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be colocated or
operated in conjunction with any other antenna or transmitter
subject to the conditions of the FCC Grant.

background image

124

Canadian Compliance Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS
standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and (2) this device must
accept any interference, including interference that may cause
undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence
d’Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux
conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer
d’interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence,
y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement
non souhaité de l’appareil.

Bluetooth Industry Canada Statement
This Class B device meets all requirements of the Canadian
interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences
du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Industry Canada Statement
Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry
Canada.

Bluetooth Europa — deklaracja zgodności
z przepisami Unii Europejskiej

To urządzenie bezprzewodowe jest zgodne z Dyrektywą R&TTE.

Europa: deklaracja zgodności z przepisami Unii
Europejskiej

Zobacz www.apple.com/euro/compliance.

Български Apple Inc. декларира, че това Mac Pro е в
съответствие със съществените изисквания и другите
приложими правила на Директива 1999/5/ЕС.

Česky Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že tento Mac
Pro je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Dansk Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, at følgende
udstyr Mac Pro overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Deutsch Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich das Mac Pro in
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und
den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie
1999/5/EG befinden.

Eesti Käesolevaga kinnitab Apple Inc., et see Mac Pro vastab
direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

English Hereby, Apple Inc. declares that this Mac Pro is in
compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.

Español Por medio de la presente Apple Inc. declara que este
Mac Pro cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή η
συσκευή Mac Pro συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις
και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Français Par la présente Apple Inc. déclare que l’appareil Mac
Pro est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Islenska Apple Inc. lýsir því hér með yfir að þetta tæki Mac
Pro fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum
Evróputilskipunar 1999/5/EC.

Italiano Con la presente Apple Inc. dichiara che questo
dispositivo Mac Pro è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Latviski Ar šo Apple Inc. deklarē, ka Mac Pro ierīce atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių Šiuo „Apple Inc.“ deklaruoja, kad šis Mac Pro atitinka
esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Magyar Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy a Mac Pro
megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az
1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

background image

125

Malti Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan Mac Pro jikkonforma
mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li
hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Nederlands Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel Mac Pro
in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk Apple Inc. erklærer herved at dette Mac Pro-apparatet er
i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante
krav i EU-direktivet 1999/5/EF.

Polski Niniejszym Apple Inc. oświadcza, że ten Mac Pro jest
zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Português Apple Inc. declara que este dispositivo Mac Pro
está em conformidade com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE.

Română Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest aparat Mac Pro
este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte prevederi
relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Slovensko Apple Inc. izjavlja, da je ta Mac Pro skladne z
bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili direktive
1999/5/ES.

Slovensky Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto Mac Pro spĺňa
základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.

Suomi Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä Mac Pro tyyppinen
laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Svenska Härmed intygar Apple Inc. att denna Mac Pro står i
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available at:
www.apple.com/euro/compliance

This equipment can be used in the following countries:

Korea Warning Statements

B

૶ૺૺ(ਜ਼ႜဧ෮໽ቛཅૺၴႁ)

ၦૺૺ௴ਜ਼ႜဧ(

B

) ႖ၴኒ႕ጁૺૺച໏჎ച

ਜ਼ႜ࿝໏ຫဧዻ௴ઇၕඛ႕ၒചዻඑ, ක౷ხ
࿦࿝໏ຫဧዾ༘ၰཀఁఋ
.

෮ቛ၁ધགྷ࿝ಋ൏ધხຫጃ
ጄఙඳ໓໕๗௴ဪဧთ႖ኒጯཅਜ਼௻ໜၦၰၗ
ၦૺૺ௴ၨ඗ྦ႖઴શഏౘ໏๗༺࿝ຫဧዾ༘࿖ཀఁఋ

ఝዽූ૑૬ႜ

ა༘

Singapore Wireless Certification

Taiwan Wireless Statements

Taiwan Class B Statement

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險

請依製造商說明書處理用過之電池

background image

126

Japan VCCI Class B Statement

Russia

Informacje o zewnętrznym modemie USB

W przypadku podłączenia Maca Pro do linii telefonicznej przez
zewnętrzny modem USB należy postępować według informacji
znajdujących się w dokumentacji modemu.

Informacje o postępowaniu ze zużytymi urządzeniami

Ten symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami zalecane
jest specjalne postępowanie ze zużytym produktem. Gdy produkt
ten osiągnie koniec cyklu swej pracy, skontaktuj się z Apple lub
władzami lokalnymi, aby dowiedzieć się, jakie są możliwości
recyklingu.

Informacje o programie recyklingu Apple znajdują się na stronie
www.apple.com/pl/recycling.

Unia Europejska: Postępowanie ze zużytym produktem

Powyższy symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami
zalecane jest specjalne postępowanie ze zużytym produktem,
którego nie należy wyrzucać razem z domowymi odpadami.
Zużyty produkt powinien być przekazany do specjalnego punktu
zbiórki wyznaczonego przez odpowiednie władze lokalne. Niektóre
punkty zbierające zużyty sprzęt nie pobierają opłat. Postępowanie
takie ma na celu zachowanie i ochronę zasobów środowiska
naturalnego oraz ochronę zdrowia.

Türkiye
EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı
Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik)
uygundur.

Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem.

O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria

não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir

descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com

as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o

programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de

informações, visite www.apple.com/br/environment.

Postępowanie ze zużytą baterią
Ze zużytą baterią należy postępować zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Deutschland:  Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den
Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerät am Ende seines
Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen
Regelungen.

Nederlands:  Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de
chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch
afval (kca) worden gedeponeerd.

background image

127

Taiwan Battery Statement

Chinese Battery Statement

background image

K

K

Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zgodnie z prawem autorskim ten podręcznik nie może być
kopiowany, w części lub w całości, bez pisemnej zgody Apple.

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym
podręczniku były dokładne. Apple nie odpowiada za błędy
drukarskie lub pisarskie.

Logo Apple jest znakiem towarowym Apple Inc., zarejestrowanym
w USA i w innych krajach. Użycie logo Apple poprzez
wykorzystanie skrótu klawiszowego (Opcja-Shift-K) dla celów
komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Apple stanowi
naruszenie prawa.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
408-996-1010
www.apple.com

Apple, logo Apple, Apple Cinema Display, AirPort, AirPort Extreme,
Finder, FireWire, iPhone, iPod, Mac, Mac OS, SuperDrive, Time
Capsule oraz Time Machine są znakami towarowymi Apple Inc.,
zarejestrowanymi w USA i innych krajach.

Logo FireWire oraz iPad są znakami towarowymi Apple Inc.

AppleCare, Apple Store i iTunes Store są znakami usług Apple Inc.,
zarejestrowanymi w USA i innych krajach.

App Store to znak usługi Apple Inc.

Intel, Intel Core oraz Xeon są znakami towarowymi firmy Intel
Corp., zarejestrowanymi w USA i w innych krajach.

Znak i słowo Bluetooth® oraz logo są zastrzeżonymi znakami
towarowymi, których właścicielem jest Bluetooth SIG, Inc., a ich
użycie przez Apple Inc. odbywa się na podstawie licencji.

Ten produkt zawiera oprogramowanie stworzone na Uniwersytecie
stanu California, Berkeley, FreeBSD, Inc., The NetBSD Foundation,
Inc. oraz indywidualnych współpracowników.

Nazwy innych firm oraz wspomniane tutaj nazwy produktów są
znakami towarowymi ich odpowiednich firm. Nazwy produktów
firm trzecich zostały wymienione jedynie w celach informacyjnych
i nie są reklamą ani rekomendacją. Apple nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za działanie lub stosowanie tych produktów.

Wyprodukowano na podstawie licencji Dolby Laboratories. „Dolby”,
„Pro Logic” i symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi
Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works, © 1992–1997
Dolby Laboratories, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Równocześnie opublikowano w USA i Kanadzie.