Mac Pro Server - Generelt vedlikehold

background image

Generelt vedlikehold

Hvis du har behov for å rengjøre maskinen utover å tørke av dem med en ren klut, gjør
du følgende:

1

Slå av maskinen og skjermen, hvis en skjerm er tilkoblet.

2

Koble strømkabelen fra veggkontakten eller flerkontakten. Hvis skjermen har en
strømkabel koblet til en veggkontakt, kobler du fra den denne også.

3

Koble skjermkablene fra maskinen.

4

Rengjør maskinens kabinettoverflate med en myk, lofri klut som eventuelt er lett fuktet
med vann.

MERKNAD:

Ikke bruk løsemidler, alkohol, rengjøringsmiddel på sprayboks eller andre

stoffer/midler som kan ødelegge overflatene.

background image

112

Kapittel 6

Sist, men ikke minst

Beskytte den optiske stasjonen

Slik sørger du for at den optiske stasjonen fungerer riktig:

Â

Plasser maskinen slik at stasjonsskuffen kan åpnes uten hindringer.

Â

Lukk skuffen når stasjonen ikke er i bruk.

Â

Ikke plasser noe annet enn plater i skuffen.

Â

Ikke berør linsen i stasjonen med fingrene. Ikke tørk av linsen med papir eller andre
materialer du har i huset. Hvis linsen må renses, får du kjøpt det riktige utstyret fra en
Apple-autorisert serviceleverandør.

Â

Hold maskinen unna vann og fuktighet.

Laserinformasjon for optisk stasjon

For din egen sikkerhets skyld bør den optiske stasjonen kun repareres av en Apple-
autorisert tjenesteleverandør.

ADVARSEL:

Hvis du håndterer utstyret på andre måter enn slik det er beskrevet i

håndboken for utstyret, kan det føre til helseskadelig stråling. Den optiske stasjonen i
maskinen inneholder en laser som er sikker i vanlig bruk, men som kan skade øynene
hvis den tas fra hverandre.

background image

113

Kapittel 6

Sist, men ikke minst