Mac Pro Server - Service, support og mer informasjon

background image

Service, support og mer informasjon

Hvis Mac Pro-maskinen trenger service, kontakter du Apple eller leverer den til en Apple-
autorisert serviceleverandør (AASP). Du finner mer informasjon om Mac Pro-maskinen på
Internett, i det elektroniske hjelpesystemet eller Systeminformasjon.

Informasjon på Internett
Du finner mer informasjon om service og support på www.apple.com/no/support. Du
kan gå til informasjon som gjelder for andre land, ved å klikke på flaggknappen. Du kan
søke i AppleCare Knowledge Base, se etter programvareoppdateringer og få hjelp på
Apples diskusjonsforumer.

Skjermbasert hjelp
I Hjelpsenter finner du svar på vanlige spørsmål samt instruksjoner og
problemløsingsinformasjon. Velg Hjelp > Hjelpsenter i Finder.

Systeminformasjon
Du finner informasjon om maskinen ved hjelp av Systeminformasjon. Systeminformasjon
viser informasjon om maskinvare og programvare, serienummeret og operativsystemversjon,
hvor mye hukommelse som er installert, og mye mer. Åpne Systeminformasjon (i Verktøy-
mappen i Launchpad). Du får også tilgang til Systeminformasjon ved å velge Om denne
maskinen fra Apple-menyen.

background image

94

Kapittel 4

Problemer og løsninger

AppleCare service og support

Mac Pro-maskinen leveres med 90 dagers teknisk support og ett års garanti mot
maskinvarefeil. Maskinvarefeil utbedres på et Apple-autorisert verksted, for eksempel
hos en Apple-autorisert serviceleverandør. Du kan utvide dekningen ved å kjøpe
AppleCare Protection Plan. Hvis du vil vite mer, kan du besøke www.apple.com/no/
support/products eller besøke nettstedet som gjelder for landet ditt (se tabellen).

Hvis du trenger hjelp, kan AppleCare-supportpersonalet hjelpe deg med å installere
og starte programmer og grunnleggende problemløsing. Ring telefonnummeret
til ditt nærmeste supportsenter (de første 90 dagene er gratis). Ha kjøpsdatoen og
serienummeret for Mac Pro-maskinen klart når du ringer.

Merk: De 90 dagene med gratis telefonsupport beregnes fra kjøpsdatoen.
Telefonavgifter kan komme i tillegg.

Apple tilbyr også ekspertstøtte for Mac OS X Lion Server. Utover de medfølgende 90
dagene med gratis support gir disse produktene deg hjelp med dyptgående tekniske
problemer i et helt år.

AppleCare OS Support gir deg supporttjenester via telefon og e-post for problemer
med nettverk og arbeidsflyter i Mac OS X Lion Server-miljøer. AppleCare Help Desk
Support gir også hjelp på brukergrensesnittnivå med nettverkskonfigurasjon og
tjeneradministrasjon for Mac OS X Server. AppleCare OS Support-avtalen inkluderer
også support for kommandolinjeverktøy og integrering på tvers av plattformer. Velg
mellom tre nivåer med AppleCare OS Support – Select, Preferred eller Alliance. Hvis du
vil ha mer informasjon, kan du besøke http://www.apple.com/no/support/products/
enterprise eller besøke nettstedet som gjelder for landet ditt (se tabellen).

background image

95

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Land

Telefonnummer

Nettsted

Danmark

(45) 70 10 20 07

www.apple.com/dk/support

Finland

(358) 0800 96162

www.apple.com/fi/support

Nederland

(31) 0900 7777 703

www.apple.com/nl/support

Norge

(47) 815 00 158

www.apple.com/no/support

Sverige

(46) 0771 199 519

www.apple.com/se/support

Telefonnumre kan bli endret, og lokale telefontakster kan komme i tillegg. Du finner en
fullstendig liste på Internett:

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html