Mac Pro Server - Problemer med programvare

background image

Problemer med programvare

Når et program «fryser» eller slutter å reagere, kan Mac OS X avslutte programmet uten
at du trenger å starte maskinen på nytt.

Slik tvinger du et program til å avslutte:

1

Trykk på Kommando (x)-, Tilvalg -Esc, eller velg Apple-menyen () > Tvungen
avslutning fra menylinjen.

2

Marker programmet du vil avslutte, i Tvungen avslutning-dialogruten.

3

Klikk på Avslutt.
Programmet avsluttes, men de andre programmene forblir åpne.

Hvis du har problemer med et program.

Â

Bruk Programvareoppdatering for å sikre at du alltid har nyeste versjon av drivere,
feilrettinger og andre oppdateringer.

Â

Hvis du har problemer med programvare fra andre produsenter enn Apple, tar du
kontakt med produsenten.

Hvis du har problemer med å bruke maskinen eller Mac OS X Lion Server

Â

Les instruksjoner og emner om problemløsing i Hjelpsenter (som er tilgjengelig fra
Hjelp-menyen).

Â

Du finner oppdatert informasjon om hvordan du løser problemer, og de nyeste
programvareoppdateringene på Lion Server-supportnettstedet på www.apple.com/
no/support/server.

background image

81

Kapittel 4

Problemer og løsninger