Mac Pro Server - Finne svar

background image

Finne svar

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker Mac Pro-maskinen i Hjelpsenter og på
Internett på www.apple.com/no/support/macpro.

Slik åpner du Hjelpsenter:

1

Klikk på Finder-symbolet i Dock (raden med symboler langs kanten på skjermen).

2

Klikk på Hjelp-menyen på menylinjen for å gjøre ett av følgende:

Â

Skriv inn et spørsmål eller et begrep i søkefeltet, og velg et emne fra søkeresultatet
eller velg Vis alle hjelpemner for å vise alle emnene.

Â

Velg Hjelpsenter for å åpne Hjelpsenter-vinduet, der du kan se gjennom innholdet
eller søke etter emner.

background image

29

Kapittel 2

Livet med Mac Pro

Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Mac Pro-maskinen, leser
du følgende:

Hvis du vil vite mer om

finner du informasjon her

Hvordan du installerer disker,
hukommelse, utvidelseskort
eller bytter batteri

Kapittel 3, «Gjøre en god maskin enda bedre» på side 31.

Hvordan du løser problemer
som kan oppstå med
Mac Pro-maskinen

Kapittel 4, «Problemer og løsninger» på side 75.

Hvordan du finner service og
support for Mac Pro-maskinen

«Service, support og mer informasjon» på side 93. Eller Mac Pro-
supportnettstedet på www.apple.com/no/support/macpro.

Bruk av Mac OS X Lion Server

Lion Server-nettstedet på www.apple.com/no/macosx/server.
Eller åpne Server-programmet, og velg deretter Server Help fra
Help-menyen.

Overgangen fra PC til Mac

«Grunner til å velge Mac» på www.apple.com/no/getamac/
whymac.

Endring av innstillinger i
Systemvalg

Gå til Systemvalg ved å velge Apple-menyen (

K

) > Systemvalg.

Eller søk etter «systemvalg» i Hjelpsenter.

Bruk av musen og tastaturet

Systemvalg, og klikk på Tastatur og mus. Eller åpne Hjelpsenter,
og søk etter «mus» eller «tastatur».

Bruk av trådløs AirPort
Extreme-teknologi

Supportsiden for AirPort på www.apple.com/no/support/airport.
Eller åpne Hjelpsenter, og søk etter «AirPort».

Bruk av Bluetooth®-teknologi
for trådløs kommunikasjon

Supportsiden for Bluetooth på www.apple.com/no/support/
bluetooth. Eller åpne Hjelpsenter, og søk etter «Bluetooth».

Tilkobling av en skriver

Søk etter «utskrift» i Hjelpsenter.

background image

30

Kapittel 2

Livet med Mac Pro

Hvis du vil vite mer om

finner du informasjon her

FireWire- og USB-tilkoblinger

Søk etter «FireWire» eller «USB» i Hjelpsenter.

Tilkobling til Internett

Søk etter «Internett» i Hjelpsenter.

Bruk av skjerm

Søk etter «skjerm» i Hjelpsenter.

Brenning av en CD eller DVD

Søk etter «brenn plate» i Hjelpsenter.

Mac Pro-spesifikasjoner

Kapittel 5, «Under panseret» på side 97. Eller besøk
spesifikasjonssiden for Mac Pro på www.apple.com/no/macpro/
specs.html. Eller åpne Systeminformasjon (i Verktøy-mappen i
Launchpad), og klikk deretter på Mer info.

Apple-nyheter, gratis
nedlastinger og Internett-
kataloger

Apple-nettstedet på www.apple.com/no.

Instruksjoner, teknisk support
og produkthåndbøker

Apples supportnettsted på www.apple.com/no/support.

background image

Hjelpsenter

RAM

www.apple.com/no/store