Mac Pro Server - Trenger du hjelp med å komme i gang?

background image

Trenger du hjelp med å komme i gang?

Hvis du tror at Mac Pro-maskinen ikke startet slik den skulle, kontrollerer du følgende:

Â

Er Mac Pro-maskinen koblet til et strømuttak? Hvis den er koblet til en flerkontakt, er
flerkontakten slått på?

Â

Er strømkabelen riktig koblet til på baksiden av Mac Pro-maskinen?

Â

Hvis du har koblet til et tastatur og en skjerm, er tastatur- og skjermkablene riktig
tilkoblet?

Â

Hvis du har koblet til en skjerm, er lysstyrke- og kontrastkontrollene på skjermen
riktig justert? Hvis skjermen har lysstyrkekontroller, kan du forsøke å bruke dem til
å justere lysstyrken. Hvis det er en på/av-knapp på skjermen, forsikrer du deg om at
skjermen er slått på.

Â

Hvis du har koblet til en skjerm og fortsatt ikke ser noe på skjermen, starter du
Mac Pro-maskinen på nytt. Hold inne på/av-knappen (®) på Mac Pro-maskinen i 5
eller 6 sekunder til den slår seg av. Trykk på på/av-knappen (®) for å starte maskinen
på nytt.

Â

Hvis du ser et blinkende spørsmålstegn på skjermen eller ser at statuslyset blinker når
du slår på maskinen, bør du lese Kapittel 4, «Problemer og løsninger» på side 75.