Mac Pro Server - Slå av Mac Pro

background image

Slå av Mac Pro

Hvis du ikke skal bruke Mac Pro-maskinen på en stund, slår du den av.

Hvis du vil slå av Mac Pro-maskinen, gjør du ett av følgende:

Â

Velg Apple-menyen () > Slå av.

Â

Trykk på Kontroll- og Mat ut-tasten, og klikk deretter på Slå av i dialogruten som vises.

background image

18

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

MERKNAD:

Ikke slå av Mac Pro-maskinen ved å trekke ut støpselet til Mac Pro-

maskinen eller bruke bryteren på en flerkontakt (med mindre du ikke kan slå av
Mac Pro-maskinen på annen måte). Filene på maskinen og systemprogramvaren kan
bli skadet eller ødelagt hvis Mac Pro-maskinen ikke slås av på riktig måte.

MERKNAD:

Slå av Mac Pro-maskinen før du flytter den. Hvis du flytter Mac Pro-

maskinen mens harddisken roterer, kan du skade harddisken. Skade på harddisken
kan føre til at du mister data du har arkivert, og at du kanskje ikke kan starte fra den.

Sette Mac Pro-maskinen i dvale

Mac OS X Lion Server er vanligvis stilt inn til å ikke gå i dvale ettersom brukere ikke kan
bruke tjenestene når maskinen er i dvale. Hvis tjenestene Mac Pro-maskinen leverer,
tillater det, kan den imidlertid settes i dvale etter behov eller i henhold til en tidsplan.

Gjør ett av følgende for å sette Mac Pro-maskinen i dvale:

Â

Velg Apple-menyen () > Dvale fra menylinjen.

Â

Velg Apple-menyen () > Systemvalg, klikk på Strømsparing og angi en
tidsinnstilling eller konfigurer en dvale/vekke-tidsplan.

Slik vekker du Mac Pro-maskinen:

Â

Trykk på en av tastene på tastaturet. Når Mac Pro-maskinen våkner fra dvalen, er
programmene, dokumentene og innstillingene nøyaktig slik de var da du sluttet å
bruke maskinen.

background image

Hjelpsenter

porter

www.apple.com/no/macpro