Mac Pro Server - Klargjør, ferdig, gå

background image

Klargjør, ferdig, gå

1

background image

8

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Mac Pro-maskinen inneholder den nyeste teknologien, inkludert avansert
prosessorteknologi med flere kjerner, høyhastighetshukommelse, PCI Express-grafikk
og -utvidelsesplasser og intern lagringsplass, alt i et anodisert aluminiumskabinett med
enkel tilgang til interne komponenter.

ADVARSEL:

For å unngå skader bør du lese alle klargjøringsinstruksjonene (og

sikkerhetsinformasjonen som starter på side 110) nøye før du begynner å bruke
Mac Pro-maskinen.

Du kan likevel ha nytte av å lese informasjonen i Kapittel 2, «Livet med Mac Pro», for å få
oversikt over Mac Pro-maskinens nye funksjoner.

Du finner svar på mange spørsmål i Hjelpsenter som er tilgjengelig på Mac Pro-maskinen.
Hvis du vil ha informasjon om Hjelpsenter, leser du «Finne svar» på side 28.