Mac Pro Server - Installere hukommelse

background image

Installere hukommelse

Mac Pro-maskinen leveres med minimum 8 GB hukommelse i enkeltprosessormodellen
installert som 2 GB UDIMM-er (UDIMM = unbuffered ECC dual inline memory module).

Alle installerte UDIMM-er må ha disse spesifikasjonene:

Â

PC3-10600E, 1333 MHz, DDR3 SDRAM UDIMM-er

Â

Feilkorrigeringskode (ECC)

Â

72-bits brede, 240-pinners ECC-moduler

Â

Maksimum 36 integrerte hukommelseskretser per ECC-UDIMM

MERKNAD:

Apple anbefaler at du bruker Apple-godkjente DIMM-er. DIMM-er fra eldre

Mac-maskiner kan ikke brukes sammen med Mac Pro-maskinen. Du kan kjøpe original
Apple-hukommelse fra Apple Store på www.apple.com/no/store.

Når du kjøper DIMM-er til bruk sammen med Mac-maskiner, må du forsikre deg
om at produsenten følger JEDEC-spesifikasjonene (JEDEC = Joint Electron Device
Engineering Council). Forsikre deg om at DIMM-er du kjøper, støtter de riktige
tidsmodusene og at SPD-funksjonen (SPD = Serial Presence Detect) er programmert
basert på JEDEC-spesifikasjonen.

Merk: Selv om UDIMM-modulenes hastighet er 1333 MHz, fungerer de på 1066 eller
1333 MHz, avhengig av prosessoren i datamaskinen.

background image

38

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

Før du installerer hukommelse, må du finne ut om Mac Pro-maskinen har én eller to
prosessorer. Fjern sidepanelet, følg instruksjonene i «Åpne Mac Pro-maskinen» på side 33,
og ta en titt på innsiden:

Â

Mac Pro-maskiner med fire eller seks kjerner har én prosessor og fire
hukommelsesplasser. Du kan installere totalt 16 GB hukommelse. Les «Installere
hukommelse i en Mac Pro-maskin med fire eller seks prosessorkjerner» på side 39.

Â

Mac Pro-maskiner med åtte eller tolv kjerner har to prosessorer og åtte
hukommelsesplasser. Du kan installere totalt 32 GB hukommelse. Les «Installere
hukommelse i en Mac Pro-maskin med åtte eller tolv prosessorkjerner» på side 48.

Én prosessor

To prosessorer

background image

39

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

Du kan også finne ut hva slags Mac Pro-maskin du har, ved å velge Apple-menyen () >
Om denne maskinen fra menylinjen. Klikk på Mer info, velg Maskinvare fra Innhold-listen,
og finn deretter fram til Antall prosessorer i Maskinvareoversikt. Mac Pro-maskiner med
fire og seks kjerner har én prosessor, mens Mac Pro-maskiner med åtte og tolv kjerner
har to prosessorer.

Installere hukommelse i en Mac Pro-maskin med fire eller seks
prosessorkjerner

Mac Pro-maskiner med fire eller seks prosessorkjerner har fire hukommelsesplasser
og leveres med minst tre DIMM-er på 2 GB hver installert. Du kan bytte ut med eller
installere ekstra DIMM-er på 1 GB, 2 GB eller 4 GB, slik at du får opptil 16 GB totalt.

Det er viktig at alle DIMM-ene som installeres i Mac Pro-maskinen, har riktige
spesifikasjoner. Følg instruksjonene nedenfor når du skal installere DIMM-er i en
Mac Pro-maskin med fire eller seks prosessorkjerner.

Slik installerer du hukommelse:

1

Slå av Mac Pro-maskinen, åpne den, og fjern sidepanelet i henhold til instruksjonene i
«Åpne Mac Pro-maskinen» på side 33.

ADVARSEL:

La Mac Pro-maskinen kjøles ned i 5 til 10 minutter før du tar ut

prosessorbrettet eller berører komponenter inni maskinen. Prosessorbrettet og
komponentene kan være svært varme.

background image

40

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

2

Skyv på spakene på prosessorbrettet slik at de åpnes delvis.

Spaker

background image

41

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

3

Dra i spakene til de er helt åpne og prosessorbrettet frigjøres.

background image

42

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

4

Ta ut prosessorbrettet og legg det på et rent og mykt tøystykke på arbeidsflaten, slik at
brettet beskyttes og arbeidsflaten ikke ripes opp.

Prosessorbrett

background image

43

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

Hvis du installerer DIMM-er av lik størrelse (for eksempel kun DIMM-er på 1 GB eller 2 GB
osv.) i Mac Pro-maskinen med fire eller seks kjerner, anbefaler Apple at du fyller plassene
i den rekkefølgen som står i tabellen.

Plass 4

Plass 3

Plass 2

Plass 1

Hvis du har

Fyll disse plassene

To DIMM-er

1 og 2

Tre DIMM-er

1, 2 og 3

Fire DIMM-er

1, 2, 3 og 4 (alle)

Merk: Hvis du installerer DIMM-er av forskjellig størrelse i Mac Pro-maskinen, må du
følge rekkefølgen i tabellen. Hvis DIMM-konfigurasjonen du bruker, ikke gir optimal
ytelse, vises Hukommelsesplassverktøy på skjermen, og du blir anbefalt en bedre
konfigurasjon.

Hvis du vil bruke verktøyet igjen senere, går du til /System/Library/CoreServices/
Hukommelsesplassverktøy.

background image

44

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

5

Åpne åpningsspakene på DIMM-plass 1, 2 og 3 og skyv dem ut til siden. Fjern deretter
DIMM-ene fra plassene.

6

Installer DIMM-ene i DIMM-plassene ved å skyve begge endene av DIMM-en ned til
tappene er vertikale og åpningsspakene smetter på plass.

MERKNAD:

Unngå å skade DIMM-en ved å holde den i hjørnene og ikke berøre

gullkontaktene eller andre komponenter.

Åpningsspaker

Innsnitt

Kontakter

background image

45

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

7

Installer prosessorbrettet igjen ved å skyve det inn til spakene står i 90 graders vinkel.

Prosessorbrett

Spak

8

Skyv spakene så langt inn de går, slik at de lukkes og prosessorbrettet låses på plass.

background image

46

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

9

Sett sidepanelet tilbake på plass.
Når du setter sidepanelet tilbake på plass, forsikrer du deg om at låsespaken er oppe.
Hold sidepanelet på plass, slik at det ikke løsner mens du skyver ned låsespaken.

Plasser sidepanelet
i sporet, og lukk det.

MERKNAD:

Du må alltid sette sidepanelet tilbake på plass etter at du har installert

komponenter. Mac Pro-maskinen vil ikke fungere som den skal hvis sidepanelet ikke
er på plass.

background image

47

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

10

Hold sidepanelet inntil Mac Pro-maskinen, og skyv låsespaken ned for å låse sidepanelet
på plass.

Du kan feste en lås eller kabel til metallbøylen (under låsespaken) for å sikre Mac Pro-
maskinen. Før metallbøylen ned før du lukker låsespaken. Deretter lukker du låsespaken
og fester låsen eller kabelen gjennom den utvidede bøylen.

background image

48

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

Installere hukommelse i en Mac Pro-maskin med åtte eller tolv
prosessorkjerner

Mac Pro-maskiner med åtte eller tolv prosessorkjerner har åtte hukommelsesplasser
og, i de fleste konfigurasjoner, minst fire DIMM-er på 2 GB installert. Du kan installere
totalt 32 GB hukommelse.

Det er viktig at alle DIMM-ene som installeres i Mac Pro-maskinen, har riktige
spesifikasjoner. Følg instruksjonene nedenfor når du skal installere DIMM-er i en
Mac Pro-maskin med åtte eller tolv prosessorkjerner.

Slik installerer du hukommelse i en Mac Pro-maskin med to prosessorer:

1

Slå av Mac Pro-maskinen, åpne den, og fjern sidepanelet i henhold til instruksjonene i
«Åpne Mac Pro-maskinen» på side 33.

ADVARSEL:

La Mac Pro-maskinen kjøles ned i 5 til 10 minutter før du tar ut

prosessorbrettet eller berører komponenter inni maskinen. Prosessorbrettet og
komponentene kan være svært varme.

background image

49

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

2

Skyv på spakene på prosessorbrettet slik at de åpnes delvis.

Spaker

background image

50

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

3

Dra i spakene til de er helt åpne og prosessorbrettet frigjøres.

background image

51

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

4

Ta ut prosessorbrettet og legg det på et rent og mykt tøystykke på arbeidsflaten, slik at
brettet beskyttes og arbeidsflaten ikke ripes opp.

Prosessorbrett

background image

52

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

Hvis du installerer DIMM-er av lik størrelse (for eksempel kun DIMM-er på 1 GB eller 2
GB osv.) i Mac Pro-maskinen med åtte eller tolv kjerner, anbefaler Apple at du fyller
plassene i den rekkefølgen som står i tabellen.

Plass 4

Plass 3

Plass 2

Plass 1

Plass 5

Plass 6

Plass 7

Plass 8

Hvis du har

Fyll disse plassene

To DIMM-er

1 og 2

Tre DIMM-er

1, 2 og 3

Fire DIMM-er

1, 2 og 5, 6

Seks DIMM-er

1, 2, 3 og 5, 6, 7

Åtte DIMM-er

1, 2, 3, 4 og 5, 6, 7, 8 (alle)

background image

53

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

Merk: Hvis du installerer DIMM-er av forskjellig størrelse i Mac Pro-maskinen, må du
følge rekkefølgen i tabellen. Hvis DIMM-konfigurasjonen du bruker, ikke gir optimal
ytelse, vises Hukommelsesplassverktøy på skjermen, og du blir anbefalt en bedre
konfigurasjon.

Hvis du vil bruke verktøyet igjen senere, går du til /System/Library/CoreServices/
Hukommelsesplassverktøy.

5

Installer DIMM-ene i DIMM-plassene ved å skyve begge endene av DIMM-en ned til
tappene er vertikale og åpningsspakene smetter på plass.

MERKNAD:

Unngå å skade DIMM-en ved å holde den i hjørnene og ikke berøre

gullkontaktene eller andre komponenter.

Åpningsspaker

Innsnitt

Kontakter

background image

54

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

6

Installer prosessorbrettet igjen ved å skyve det inn til spakene står i 90 graders vinkel.

7

Skyv spakene så langt inn de går, slik at de lukkes og prosessorbrettet låses på plass.

Prosessorbrett

Spak

8

Sett sidepanelet tilbake på plass, og følg instruksjonene som begynner på side 46.

MERKNAD:

Du må alltid sette sidepanelet tilbake på plass etter at du har installert

komponenter. Mac Pro-maskinen vil ikke fungere som den skal hvis sidepanelet ikke
er på plass.

background image

55

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre