Mac Pro Server - Gjøre en god maskin enda bedre

background image

Gjøre en god maskin

enda bedre

3

background image

32

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre

Bruk informasjonen i dette kapitlet til å tilpasse og utvide Mac Pro-maskinen slik at den
passer til dine behov. Du finner informasjon om viktige prosedyrer på følgende sider:

Â

«Åpne Mac Pro-maskinen» på side 33

Â

«Installere hukommelse» på side 37

Â

«Installere interne lagringsenheter» på side 55

Â

«Sette inn PCI Express-kort» på side 68

Â

«Bytte det interne batteriet» på side 73

ADVARSEL:

Apple anbefaler at du lar en Apple-autorisert tekniker installere

hukommelse, PCI Express-utvidelseskort og interne lagringsenheter. Hvis du vil
kontakte en Apple-autorisert serviceleverandør eller Apple for å bestille service, kan
du lese «Service, support og mer informasjon» på side 93. Hvis du installerer disse
komponentene selv, risikerer du å skade utstyret, og slike skader dekkes ikke av den
begrensede garantien for datamaskinen. Kontakt en Apple-autorisert forhandler eller
en Apple-autorisert serviceleverandør hvis du vil ha mer informasjon om dette eller
andre garantispørsmål.

background image

33

Kapittel 3

Gjøre en god maskin enda bedre