Mac Pro Server - PCI Express-kaarten toevoegen

background image

PCI Express-kaarten toevoegen

U kunt de mogelijkheden van de Mac Pro uitbreiden door kaarten te installeren in de
PCI Express-sleuven (Peripheral Component Interconnect). De Mac Pro heeft vier PCI
Express-sleuven: één sleuf voor een PCI Express-videokaart van dubbele breedte en drie
PCI Express-uitbreidingssleuven. In deze sleuven kunnen PCI Express-videokaarten en
-uitbreidingskaarten worden geïnstalleerd.

Informatie over PCI Express-kaarten

De Mac Pro wordt geleverd met een geavanceerde PCI Express-videokaart, die de GPU
(Graphics Processing Unit) bevat en de computer voorziet van beeldschermpoorten. De
videokaart is geïnstalleerd in sleuf 1.

U kunt extra PCI Express-videokaarten en -uitbreidingskaarten installeren. Voordat u
een kaart installeert, controleert u de specificaties van de kaart om te zien of de kaart
geschikt is voor de Mac Pro:

Â

Sleuf 1 en 2 zijn PCI Express 2.0 x16-sleuven.

Â

Sleuf 3 en 4 zijn PCI Express 2.0 x4-sleuven.

Alle vier de sleuven ondersteunen 16-baans kaarten.

ATTENTIE:

Het gecombineerde maximumverbruik van alle vier PCI Express-sleuven

mag niet meer bedragen dan 300 W.

background image

72

Hoofdstuk 3

Uitbreidingsmogelijkheden

Een PCI Express-kaart installeren

1

Open de Mac Pro en verwijder het zijpaneel volgens de instructies op “De Mac Pro
openen” op pagina 35.

WAARSCHUWING:

Schakel de Mac Pro altijd uit en koppel altijd het netsnoer

los om te voorkomen dat interne onderdelen of de onderdelen die u wilt installeren,
beschadigd raken. Installeer nooit onderdelen terwijl de stekker in het stopcontact
zit. De interne onderdelen van de Mac Pro kunnen heet zijn. Laat de computer
daarom eerst vijf tot tien minuten afkoelen.

2

Draai de bevestigingsschroefjes van de PCI-beugel los en verwijder de beugel.

Afdekplaatje van poort

PCI-beugel

3

Verwijder het poortafdekplaatje van de sleuf waarin u de kaart wilt installeren.

background image

73

Hoofdstuk 3

Uitbreidingsmogelijkheden

4

Druk op de knop op de PCI-slede en schuif de slede naar links, zodat de vergrendeling
wordt verplaatst.

Knop

Vergrendeling

PCI-slede

5

Haal de nieuwe kaart uit de antistatische verpakking en houd de kaart bij de hoeken
vast. Raak de goudkleurige connector of de onderdelen op de kaart niet aan.

Een PCI-kaart van volledige lengte installeren

Het is waarschijnlijk eenvoudiger een PCI-kaart te installeren als u de harde schijven,
schijfdragers (zie pagina 58) en aangrenzende kaarten verwijdert. Zorg ervoor dat het
uiteinde van de kaart zich in de juiste geleiderail bevindt voordat u de kaart in de PCI-
sleuf steekt en de installatie voltooit.

background image

74

Hoofdstuk 3

Uitbreidingsmogelijkheden

6

Houd de connector van de kaart recht boven de sleuf en duw de kaart in de sleuf.

Hoekje op kaart

Vergrendeling

PCI Express-sleuf

PCI-slede

7

Druk de kaart voorzichtig vast totdat de connector volledig in de sleuf zit. Duw alleen
op de lege gedeelten van de kaart om te voorkomen dat er onderdelen beschadigd
raken. Beweeg de kaart niet heen en weer en oefen niet teveel druk op de kaart uit. Als
u weerstand voelt, kijkt u of de connector of de sleuf beschadigd is en of er obstakels
zijn die de installatie verhinderen. Probeer vervolgens de kaart opnieuw te installeren.

8

Om te zien of de kaart goed is geïnstalleerd, trekt u er voorzichtig aan. De kaart is juist
geïnstalleerd als deze op zijn plaats blijft zitten en de goudkleurige connectors bijna
geheel aan het oog worden onttrokken.

9

Beweeg de PCI-slede naar rechts om de kaart vast te zetten.

background image

75

Hoofdstuk 3

Uitbreidingsmogelijkheden

10

Plaats de PCI-beugel terug onder de beugel en draai de schroefjes vast om de kaart
vast te zetten.

ATTENTIE:

Als u een kaart verwijdert en geen vervangende kaart installeert, plaatst u

een poortafdekplaatje bij de lege sleuf om ervoor te zorgen dat er geen voorwerpen
in de behuizing terecht kunnen komen. Bovendien kan een niet-afgedekte poort de
luchtstroom die de interne onderdelen van de computer afkoelt nadelig beïnvloeden,
waardoor de computer beschadigd kan raken.

Beugel

PCI-beugel

11

Plaats het zijpaneel terug volgens de instructies vanaf pagina 48.

ATTENTIE:

Plaats altijd het zijpaneel terug nadat u onderdelen hebt geïnstalleerd. De

Mac Pro werkt niet correct als het zijpaneel niet is teruggeplaatst.

background image

76

Hoofdstuk 3

Uitbreidingsmogelijkheden