Mac Pro Server - De Mac Pro openen

background image

De Mac Pro openen

1

Voordat u de Mac Pro opent, moet u de computer uitzetten door Apple-menu () >
'Zet uit' te kiezen.

ATTENTIE:

Schakel de Mac Pro altijd uit voordat u de computer opent. Hiermee

voorkomt u schade aan de interne onderdelen of aan de onderdelen die u wilt
installeren. Open de Mac Pro niet of probeer geen onderdelen te installeren als
de computer nog is ingeschakeld.

2

Wacht vijf tot tien minuten om de interne onderdelen van de Mac Pro te laten afkoelen.

WAARSCHUWING:

Laat de Mac Pro afkoelen voordat u de interne onderdelen aanraakt.

Deze kunnen namelijk nog erg heet zijn als u de computer net hebt uitgezet.

background image

36

Hoofdstuk 3

Uitbreidingsmogelijkheden

3

Raak de metalen behuizing van de Mac Pro aan om eventuele statische elektriciteit
te ontladen.

ATTENTIE:

Ontlaad altijd eventuele statische elektriciteit voordat u onderdelen

van de Mac Pro aanraakt of installeert. Loop zo min mogelijk rond terwijl u met
de installatie van kaarten, geheugen of interne opslagapparaten bezig bent en
de computer is geopend. U voorkomt daarmee dat er statische elektriciteit wordt
gegenereerd.

Raak de metalen behuizing
van de computer aan
om eventuele statische
elektriciteit te ontladen.

background image

37

Hoofdstuk 3

Uitbreidingsmogelijkheden

4

Koppel alle kabels en het netsnoer van de Mac Pro los.

WAARSCHUWING:

Koppel altijd het netsnoer van de Mac Pro los om te voorkomen

dat interne onderdelen of de onderdelen die u wilt installeren, beschadigd raken.
Installeer nooit onderdelen in de computer wanneer het netsnoer is aangesloten.

5

Houd het zijpaneel vast en trek de hendel aan de achterzijde van de computer omhoog.

background image

38

Hoofdstuk 3

Uitbreidingsmogelijkheden

6

Verwijder het zijpaneel van de Mac Pro door het naar u toe te trekken en op te tillen.

Belangrijk:

Houd het zijpaneel tijdens het verwijderen goed vast.

background image

39

Hoofdstuk 3

Uitbreidingsmogelijkheden