Mac Pro Server - De interne batterij vervangen

background image

De interne batterij vervangen

De Mac Pro maakt gebruik van een BR 2032-lithiumbatterij die ervoor zorgt dat
bepaalde instellingen, zoals de datum en de tijd, worden bijgehouden als de Mac Pro
is uitgeschakeld. Als de Mac Pro af en toe moeite heeft met opstarten of niet meer de
juiste datum en tijd aangeeft, moet u de batterij vervangen.

Belangrijk:

U moet zich volgens de in uw woonplaats geldende regelgeving van de

oude batterij ontdoen.

De batterij vervangen

1

Open de Mac Pro en verwijder het zijpaneel volgens de instructies op “De Mac Pro
openen” op pagina 35.

2

Verwijder eventuele PCI Express-kaarten die de toegang tot de batterij blokkeren. Zie
“PCI Express-kaarten toevoegen” op pagina 71 voor instructies.

3

Verwijder de oude batterij uit de houder.

WAARSCHUWING:

Een onjuiste installatie van de batterij kan een explosie tot gevolg

hebben. Gebruik alleen een batterij van het originele type of een gelijksoortige
batterij die door de fabrikant wordt aanbevolen.

background image

77

Hoofdstuk 3

Uitbreidingsmogelijkheden

4

Plaats de batterijen in de houder met de positieve pool naar boven.

5

Plaats de PCI Express-kaarten terug die u mogelijk eerder hebt verwijderd (zie “PCI
Express-kaarten toevoegen” op pagina 71).

6

Plaats het zijpaneel terug en duw de hendel omlaag om het zijpaneel te vergrendelen.

background image
background image

Helpcentrum

hulp

www.apple.com/benl/support