Mac Pro Server - Uitbreidingsmogelijkheden

background image

Uitbreidingsmogelijkheden

3

background image

34

Hoofdstuk 3

Uitbreidingsmogelijkheden

Met de informatie in dit hoofdstuk kunt u uw Mac Pro geheel naar wens aanpassen en
uitbreiden. In de volgende gedeelten vindt u informatie over belangrijke procedures:

Â

“De Mac Pro openen” op pagina 35

Â

“Geheugen installeren” op pagina 39

Â

“Interne opslagapparaten installeren” op pagina 57

Â

“PCI Express-kaarten toevoegen” op pagina 71

Â

“De interne batterij vervangen” op pagina 76

WAARSCHUWING:

Het wordt aanbevolen de installatie van extra geheugen, PCI

Express-kaarten en interne opslagapparaten uit te laten voeren door een door Apple
erkende technicus. Zie “Meer informatie, service en ondersteuning” op pagina 98 als
u voor service contact wilt opnemen met een door Apple erkende serviceaanbieder
of met Apple. Eventuele schade die ontstaat doordat u de installatie zelf uitvoert,
valt niet onder de garantie die u op de computer hebt. Neem contact op met een
door Apple erkende reseller of een door Apple erkende serviceaanbieder voor meer
informatie over deze of andere garantiebepalingen.

background image

35

Hoofdstuk 3

Uitbreidingsmogelijkheden