Mac Pro Server - De Mac Pro installeren

background image

De Mac Pro installeren

De Mac Pro is zo ontworpen dat u er onmiddellijk mee aan de slag kunt. Aan de hand
van de stappen op de volgende pagina's wordt u door het configuratieproces geleid.

Stap 1:

De Mac Pro plaatsen

Til de Mac Pro aan beide handgrepen op en let daarbij op uw houding. Zorg er bij het
gebruik van de Mac Pro voor dat:

Â

De computer zich op een stevig, vlak oppervlak bevindt

Â

De stekkers van de netsnoeren niet worden bekneld tegen een muur of ander object

Â

De luchtstroom aan de voor-, achter- en onderkant van de Mac Pro en het
beeldscherm niet wordt gehinderd

Â

De laden van de optische-schijfeenheden bij het opengaan nergens tegenaan
kunnen stoten

De enige manier om de stroomvoorziening van uw Mac Pro volledig te onderbreken
is door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het
netsnoer van uw Mac Pro gemakkelijk bereikbaar is, zodat u deze eenvoudig uit het
stopcontact kunt halen.

background image

10

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Stap 2:

Het netsnoer aansluiten

Sluit het netsnoer goed aan op de poort voor het netsnoer aan de achterzijde van
de Mac Pro. Sluit de stekker van het netsnoer aan op een geaard stopcontact of een
geaarde verdeeldoos.

Poort voor het netsnoer

Stekker van het netsnoer

background image

11

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Stap 3:

Een beeldscherm aansluiten

Als u een beeldscherm op de Mac Pro wilt aansluiten, sluit u het zoals hieronder
weergegeven aan. Afhankelijk van het type beeldscherm moet u mogelijk een of meer
kabels aansluiten. Raadpleeg de instructies bij het beeldscherm voor meer informatie.

Beeldschermkabel

Beeldschermpoorten

USB-poort

background image

12

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

U kunt maximaal drie beeldschermen met een Mini DisplayPort- of DVI-connector
(Digital Visual interface) aansluiten op de beeldschermpoorten aan de achterzijde van
uw Mac Pro. De DVI-beeldschermpoort is een dual-linkpoort, waarop u ook een 30-inch
Apple Cinema HD Display kunt aansluiten.

DVI-beeldschermpoort Mini DisplayPort (2)

Met een van de volgende adapters kunt u ook beeldschermen met een ADC-connector
(Apple Display Connector) of een VGA-connector (Video Graphics Array) aansluiten:

Â

U kunt een VGA-beeldscherm op de DVI-beeldschermpoort of Mini DisplayPort
aansluiten met behulp van een Apple DVI-naar-VGA-beeldschermadapter of een
Apple Mini DisplayPort-naar-VGA-adapter (beide afzonderlijk verkrijgbaar).

Â

U kunt een ADC-beeldscherm op de DVI-beeldschermpoort aansluiten met behulp
van een Apple DVI-naar-ADC-beeldschermadapter (afzonderlijk verkrijgbaar).

De Mini DisplayPort-uitvoerpoorten ondersteunen zowel video- als audio-uitvoer. U
kunt het aangesloten apparaat in het paneel 'Geluid' in Systeemvoorkeuren instellen
als het apparaat voor audio-uitvoer. Voor meer informatie over het aansluiten van
HDMI-apparaten gaat u naar de Mac Pro-ondersteuningspagina (www.apple.com/nl/
support/macpro) en zoekt u op "HDMI".

Beeldschermadapters en andere accessoires voor uw Mac Pro zijn afzonderlijk
verkrijgbaar op www.apple.com/nl/store.

background image

13

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Stap 4:

Een Ethernet-kabel aansluiten

Voor toegang tot het internet of een Ethernet-netwerk sluit u het ene uiteinde van een
Ethernet-kabel aan op een van de Gigabit Ethernet-poorten aan de achterzijde van
uw Mac Pro. en sluit u het andere uiteinde aan op een kabelmodem, ADSL-modem of
Ethernet-netwerk.

Gigabit Ethernet-poorten

background image

14

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Stap 5:

Een toetsenbord en muis aansluiten

Als u een USB-toetsenbord en -muis wilt aansluiten, sluit u de USB-kabels aan op de
USB-poorten (d) van uw Mac Pro of van een beeldscherm.

Muis

Toetsenbord

Opmerking: U kunt Mac OS X Lion Server vanaf een andere computer op afstand
configureren. Voor meer informatie opent u het programma Server op de andere
computer en kiest u 'Server Help' uit het Help-menu.

background image

15

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Stap 6:

De Mac Pro aanzetten

Om de computer aan te zetten, drukt u op de aan/uit-knop (®) aan de voorzijde van
uw Mac Pro. Als u een beeldscherm hebt dat u apart moet inschakelen, drukt u op de
aan/uit-knop van het beeldscherm. Als u een muis hebt aangesloten, klikt u eenmaal
met de muis om een verbinding met uw Mac Pro tot stand te brengen.

Stap 7:

De Mac Pro-server configureren met Serverassistent

Als u de Mac Pro voor het eerst inschakelt en hierop Mac OS X Lion Server is
geïnstalleerd, moet u wat basisinformatie opgeven voordat Lion Server kan opstarten
en verbinding kan maken met het netwerk. U dient de volgende informatie in te
voeren wanneer u de Mac Pro voor de eerste keer inschakelt:

Â

Een accountnaam en wachtwoord

Â

Een organisatienaam die uniek is in het bedrijf

Â

Een hostnaam, die bestemd kan zijn voor alleen het lokale netwerk, voor het lokale
netwerk en voor VPN-toegang via het internet, of een internethostnaam die u hebt
aangeschaft bij een bedrijf dat domeinnamen registreert

Â

Uitgebreide netwerkinstellingen, zoals het IP-adres, het subnetmasker en DNS-
servers De netwerkinstellingen kunnen door uw internetrouter of een server in uw
netwerk worden doorgegeven. In dat geval moet uw server altijd hetzelfde IP-adres
doorgeven (statische koppeling of DHCP-reservering).

Als u hulp nodig hebt bij het gebruik van Serverassistent, klikt u in een willekeurig
paneel op de knop met het vraagteken.

U kunt Mac OS X Lion Server vanaf een andere computer op afstand configureren. Voor
meer informatie opent u het programma Server op de andere computer en kiest u
'Server Help' uit het Help-menu.

background image

16

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Ga voor meer informatie over de Mac OS X Lion Server-software naar de Lion Server-
website op www.apple.com/nl/macosx/server.

Als u al een Mac hebt met Mac OS X Server versie 10.5 of hoger, kunt u met behulp
van Serverassistent automatisch gegevens overbrengen van uw vorige Mac-server (elk
model) naar uw Mac Pro, waaronder systeeminstellingen, voorzieningsinstellingen,
gebruikersaccounts, bestanden en programma's. Voor het overbrengen van gegevens
moet u gebruikmaken van een Ethernet- of FireWire-verbinding of een draadloze
verbinding.

Voor meer informatie over het gebruik van de voorzieningen in Mac OS X Lion Server
opent u het programma Server en kiest u 'Server Help' uit het Help-menu.