Mac Pro Server - Problemen met de internetverbinding

background image

Problemen met de internetverbinding

Als zich problemen met de internetverbinding voordoen, kunt u de stappen in het
onderstaande gedeelte over Diagnostische netwerkinfo uitvoeren.

Diagnostische netwerkinfo gebruiken

1

Kies Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren'.

2

Klik op 'Netwerk' en vervolgens op de knop 'Assistentie' onder in het venster.

3

Klik op 'Diagnostische info' om Diagnostische netwerkinfo te openen.

4

Volg de instructies op het scherm.

Als u het probleem niet met dit hulpprogramma kunt oplossen, is er mogelijk een
probleem met de internetaanbieder waarmee u verbinding probeert te maken, met
een extern apparaat dat u gebruikt voor verbindingen met uw internetaanbieder,
of met de server die u probeert te bereiken. U kunt ook de stappen in het volgende
gedeelte proberen.

Internetverbindingen via een kabelmodem, ADSL of LAN

Controleer of alle modemkabels volledig zijn aangesloten, inclusief het netsnoer,
de kabel van de modem naar de computer en de kabel van de modem naar de
telefoonaansluiting. Controleer ook of de kabels en de voedingen van de Ethernet-
hubs en -routers goed zijn aangesloten.
Schakel de ADSL- of kabelmodem uit en schakel het apparaat vervolgens na een paar
minuten weer in. Sommige internetaanbieders bevelen aan om hierbij het netsnoer
van de modem uit het stopcontact te halen. Als de modem een resetknop heeft, kunt u
de modem hiermee vóór of na het uit- en inschakelen opnieuw instellen.

background image

96

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

PPPoE-verbindingen

Als u geen verbinding met uw internetaanbieder kunt maken via PPPoE, controleert u of
u de juiste gegevens hebt opgegeven in het paneel 'Netwerk' in Systeemvoorkeuren.

De PPPoE-instellingen controleren

1

Kies Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren'.

2

Klik op 'Netwerk'.

3

Klik op de knop met het plusteken onder de lijst met netwerkverbindingen en kies 'PPPoE'
uit het venstermenu 'Interface'.

4

Kies een interface voor de PPPoE-voorziening uit het venstermenu 'Ethernet'.
Kies 'Ethernet' als u verbinding wilt maken met een vast netwerk of 'Wi-Fi' als u verbinding
wilt maken met een draadloos netwerk.

5

Klik op 'Maak aan'.

6

Geef de informatie op die u van uw internetaanbieder hebt ontvangen, zoals de
accountnaam, het wachtwoord en de naam van de PPPoE-voorziening (indien
noodzakelijk).

7

Klik op 'Pas toe' om de instellingen te activeren.

Netwerkverbindingen

Controleer of de Ethernet-kabel is aangesloten op de computer en op de
netwerkaansluiting. Controleer ook of de kabels en de voedingen van de Ethernet-
hubs en -routers goed zijn aangesloten.

Als twee of meer computers gebruikmaken van dezelfde internetverbinding, moet u
controleren of het netwerk correct is geconfigureerd. Hiervoor moet u weten of uw
internetaanbieder één of meerdere (één voor elke computer) IP-adressen verstrekt.

background image

97

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

Als u gebruikmaakt van één IP-adres, moet u een router hebben die gezamenlijk gebruik
van één IP-adres door meerdere computers mogelijk maakt. (Dit wordt wel "NAT"
(Network Address Translation) of "IP masquerading" genoemd.) Lees voor informatie over
de configuratie de documentatie die bij de router is geleverd of neem contact op met
degene die het netwerk heeft geconfigureerd. Met een AirPort-basisstation kunt u één
IP-adres delen met meerdere computers.

Raadpleeg Helpcentrum (kies 'Help' in de menubalk en zoek op “airport”) of ga naar
de AirPort-ondersteuningswebsite op www.apple.com/nl/support/airport voor meer
informatie over het gebruik van een AirPort-basisstation.

Als u het probleem met behulp van de bovengenoemde stappen niet kunt oplossen,
neemt u contact op met uw internetaanbieder of netwerkbeheerder.