Mac Pro Server - Optimale prestaties met Ethernet

background image

Optimale prestaties met Ethernet

De computer levert de beste prestaties als de Ethernet-poort waarop deze is aangesloten,
is ingesteld op autonegotiate. Vraag de netwerkbeheerder deze instelling te controleren.

Opmerking: Als u problemen ondervindt met het maken van verbinding met het netwerk,
moet u controleren of de netwerkswitch, indien mogelijk, is ingesteld op autonegotiate.
Als de poort van de switch niet is ingesteld op autonegotiate, wordt wel de juiste snelheid
geselecteerd, maar wordt deze standaard ingesteld op half-duplex. Als de poort van de
switch aan de andere kant van de verbinding is ingesteld op full-duplex, kan zich een
groot aantal extra events voordoen in de verbinding. Als het niet mogelijk is de switch
op autonegotiate te zetten, moet u de poort van de switch instellen op half-duplex.
Raadpleeg de documentatie bij de Ethernet-switch voor meer informatie.

background image

98

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen