Mac Pro Server - Controleren op hardwareproblemen

background image

Controleren op hardwareproblemen

Als u vermoedt dat een probleem te maken heeft met de hardware van de Mac Pro,
kunt u het programma Apple Hardware Test gebruiken om te bepalen of er zich een
probleem voordoet met een van de onderdelen van de computer.

Apple Hardware Test gebruiken

1

Koppel alle externe apparaten van de Mac Pro los, behalve het beeldscherm, het
toetsenbord en de muis. Als er een Ethernet-kabel is aangesloten, koppelt u deze
ook los.

2

Start de Mac Pro opnieuw op terwijl u de D-toets ingedrukt houdt.

3

Selecteer in het venster van Apple Hardware Test dat verschijnt de gewenste taal.

4

Druk op de Return-toets of klik op de pijl naar rechts.

5

Volg de instructies op het scherm wanneer het hoofdvenster van Apple Hardware Test
verschijnt (na circa 45 seconden).

6

Als Apple Hardware Test een probleem vindt, wordt een foutcode weergegeven. Noteer
deze foutcode voordat u verdere ondersteuning zoekt. Als Apple Hardware Test geen
hardwareprobleem vindt, heeft het probleem mogelijk met de software te maken.

background image

91

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen