Mac Pro Server - Problemen oplossen

background image

Problemen oplossen

4

background image

80

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

Het kan voorkomen dat u problemen ondervindt tijdens het gebruik van de Mac Pro.
In dit hoofdstuk vindt u tips die u kunt gebruiken als zich problemen voordoen. In
Helpcentrum en op de Mac Pro-ondersteuningswebsite (www.apple.com/nl/support/
macpro) vindt u meer informatie over het oplossen van problemen.

In de meeste gevallen zijn problemen met de Mac Pro snel en eenvoudig op te lossen.
Ga na wat zich voorafgaand aan het probleem heeft voorgedaan. Om een duidelijk
overzicht van de eventuele oorzaken te krijgen, is het handig om op papier te zetten
welke handelingen u hebt uitgevoerd voordat het probleem optrad. Noteer:

Â

Welke software u onlangs hebt geïnstalleerd

Â

Welke nieuwe hardware u hebt geïnstalleerd (zoals geheugen, video- of PCI Express-
kaarten of harde schijven) of welke randapparaten u hebt aangesloten.