Mac Pro Server - Belangrijke veiligheidsinformatie

background image

Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING:

Als u deze veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dat brand, een

elektrische schok of ander letsel en andere schade veroorzaken.

De enige manier om de stroomvoorziening van de Mac Pro volledig te onderbreken, is
door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen. Als u de stroomvoorziening
van een beeldscherm wilt onderbreken, moet u ook de beeldschermkabel uit de
aansluiting op de computer trekken. Zorg ervoor dat een van de uiteinden van het
netsnoer zich altijd binnen handbereik bevindt, zodat u de computer of het beeldscherm,
indien nodig, kunt loskoppelen.

background image

117

Hoofdstuk 6

Belangrijke informatie

Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.
Haal de stekker van het netsnoer van de computer of het beeldscherm (houd de kabel
hierbij altijd vast aan de stekker en niet aan het snoer) uit het stopcontact en verwijder
de telefoonkabel in de volgende situaties:

Â

Het netsnoer is gerafeld of anderszins beschadigd

Â

U hebt iets in de behuizing gemorst

Â

De computer is aan regen of andere zeer vochtige omstandigheden blootgesteld

Â

U hebt de computer laten vallen of u hebt de behuizing op een andere manier
beschadigd

Â

U vermoedt dat de computer onderhoud nodig heeft of moet worden gerepareerd

Â

U wilt de computer of de behuizing van de computer schoonmaken

Als u de computer gedurende een langere periode niet gebruikt, moet u de batterij
verwijderen.

Neem contact op met een door Apple erkende serviceaanbieder of met Apple voor
vragen over de garantie of over service. Zie “Meer informatie, service en ondersteuning”
op pagina 98.