Mac Pro Server - Apple en het milieu

background image

Apple en het milieu

Apple Inc. probeert schadelijke gevolgen voor het milieu door Apple activiteiten en
producten tot een minimum te beperken.

Meer informatie vindt u op het web:

www.apple.com/nl/environment

background image

123