Mac Pro Server - Algemene onderhoudsrichtlijnen

background image

Algemene onderhoudsrichtlijnen

Als u de computer met een schone doek niet afdoende kunt reinigen, gaat u als volgt
te werk:

1

Zet de computer en het beeldscherm (als er een beeldscherm is aangesloten) uit.

2

Trek het netsnoer van de computer uit het stopcontact. Trek eventueel ook het
netsnoer van het beeldscherm uit het stopcontact.

background image

118

Hoofdstuk 6

Belangrijke informatie

3

Koppel de beeldschermkabels los van de computer.

4

Neem de behuizing van de computer voorzichtig af met een schone, zachte doek die u
hebt bevochtigd met water.

ATTENTIE:

Gebruik geen alcohol, spuitbussen, oplosmiddelen of schuurmiddelen om

schade aan de buitenste laag van de behuizing te voorkomen.

De optische-schijfeenheid beschermen

Neem onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht bij het werken met de optische-
schijfeenheid:

Â

Plaats de computer zo dat de lade bij het openen nergens tegenaan stoot.

Â

Laat de lade van de speler niet onnodig open staan.

Â

Plaats niets op de lade terwijl deze is geopend.

Â

Raak de lens van de optische eenheid nooit met uw vingers aan. Maak de lens niet
schoon met een papieren doekje of andere doekjes met een ruw oppervlak. Speciale
schoonmaakdoekjes zijn verkrijgbaar bij een door Apple erkende serviceaanbieder.

Â

Houd de computer uit de buurt van vochtige plaatsen.

Informatie over de laser van optische-schijfeenheid

Voor uw eigen veiligheid moet u de optische-schijfeenheid uitsluitend door een door
Apple erkende serviceaanbieder laten onderhouden.

background image

119

Hoofdstuk 6

Belangrijke informatie

WAARSCHUWING:

Het aanbrengen van wijzigingen en uitvoeren van bewerkingen

anders dan beschreven in de handleiding bij het apparaat kunnen leiden tot
blootstelling aan gevaarlijke straling. De optische-schijfeenheid in de computer
bevat een laser die veilig is bij normaal gebruik maar bij demontage schade kan
berokkenen aan uw ogen.