Mac Pro Server - Belangrijke informatie

background image

Belangrijke informatie

6

background image

116

Hoofdstuk 6

Belangrijke informatie

In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie over veiligheidsprocedures, geregeld
onderhoud en gezondheidsaspecten bij het gebruik van uw Mac Pro en het beeldscherm.

Volg voor uw eigen veiligheid en ter bescherming van de apparatuur deze aanwijzingen
voor het schoonmaken van de computer en het omgaan met uw Mac Pro. Dit gedeelte
bevat tevens richtlijnen die u kunt toepassen om prettiger met de computer te werken.
Zorg dat u deze informatie altijd binnen handbereik hebt.

ATTENTIE:

De garantie van de fabrikant kan komen te vervallen bij onjuiste opslag of

verkeerd gebruik van de computer.