Mac Pro Server - Problémák az internetkapcsolatával

background image

Problémák az internetkapcsolatával

Ha probléma van az internetkapcsolatával, a jelen szakaszbeli lépéseket kezdje a
Hálózati diagnosztika indításával.

A Hálózati diagnosztika alkalmazás használata:

1

Válassza az Apple () > Rendszerbeállítások menüelemet.

2

Kattintson a Hálózat elemre, majd kattintson az oldal alján lévő „Segítség” elemre.

3

Kattintson a Diagnosztika elemre a Hálózati diagnosztika megnyitásához.

4

Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.

background image

93

4. fejezet

Probléma, bemutatom a megoldást

Ha a Hálózati diagnosztika alkalmazás nem tudja megoldani a problémát, akkor
lehetséges, hogy a probléma az elérni kívánt internetszolgáltatóval (ISP-vel), a
szolgáltatóhoz történő kapcsolódáshoz használt külső eszközzel, illetve a hozzáférni
kívánt szerverrel van. Megpróbálkozhat a következő rész lépéseivel is.

Kábelmodemes, DSL-modemes és LAN-os internetkapcsolatok

Győződjön meg róla, hogy a modem összes kábele (ideértve a modem tápkábelét,
a modemet a számítógéppel összekapcsoló kábelt és a modemet a fali aljzattal
összekapcsoló kábelt) teljesen be van dugva. Ellenőrizze az Ethernet-elosztók és
-routerek kábeleit és tápellátását.
Kapcsolja ki a DSL- vagy kábelmodemet, majd néhány perc elteltével kapcsolja azt
vissza. Egyes internetszolgáltatók a modem tápkábelének kihúzását javasolják.
Ha modeme rendelkezik visszaállító (reset) gombbal, akkor azt is megnyomhatja
a készülék ki-/bekapcsolása előtt vagy az után.

PPPoE kapcsolatok

Ha PPPoE használatával nem tud csatlakozni internetszolgáltatójához, győződjön
meg róla, hogy a Hálózati beállításokban a megfelelő adatokat adta meg.

A PPPoE-beállítások megadásához:

1

Válassza az Apple () > Rendszerbeállítások menüelemet.

2

Kattintson a Hálózat elemre.

3

Kattintson az Hozzáadási (+) gombra a hálózati kapcsolatok szolgáltatási listája alján,
majd válassza ki a PPPoE elemet az Interfész kibomló menüből.

4

Az Ethernet kibomló menüből válasszon ki egy interfészt a PPPoE szolgáltatás számára.
Ha vezetékes hálózathoz csatlakozik, válassza az Ethernet lehetőséget, ha pedig
vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, válassza a Wi-Fi lehetőséget.

background image

94

4. fejezet

Probléma, bemutatom a megoldást

5

Kattintson a Létrehozás gombra.

6

Adja meg az internetszolgáltatójától kapott adatokat, mint például a fióknevet,
jelszót, PPPoE szolgáltatás nevét (ha ezt a szolgáltatója kérni fogja).

7

Kattintson az Alkalmazás gombra a beállítások aktiválásához.

Hálózati kapcsolatok

Győződjön meg róla, hogy az Ethernet-kábel a számítógépébe és a hálózatba egyaránt
be van dugva. Ellenőrizze az Ethernet-elosztók és routerek kábeleit és tápellátását.

Ha két vagy több számítógépe osztozik egy internetkapcsolaton, győződjön meg róla,
hogy a hálózata megfelelően be van állítva. Tudnia kell, hogy internetszolgáltatója
csak egy IP-címet ad, vagy minden egyes számítógéphez ad egyet-egyet.

Ha csak egy IP-címet használ, akkor rendelkeznie kell egy routerrel, amely megosztja
a kapcsolatot; ezt más néven hálózati címfordításnak (NAT) vagy „IP-maszkolásnak”
is nevezik. További információkért tekintse meg a router dokumentációját, vagy
kérdezze meg a hálózat beállítását végző személyt. Az AirPort bázisállomás
használatával megoszthat egy IP-címet több számítógép között.

Az AirPort bázisállomás használatára vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatban végezzen
keresést az „AirPort” kifejezésre a Súgóközpontban, vagy látogasson el az AirPort
támogatási webhelyére a www.apple.com/support/airport címen.

Ha a fenti lépésekkel nem sikerül megoldani a problémát, lépjen kapcsolatba
internetszolgáltatójával vagy hálózati adminisztrátorával.

background image

95

4. fejezet

Probléma, bemutatom a megoldást