Mac Pro Server - Memória telepítése

background image

Memória telepítése

A Mac Pro számítógépe legalább 8 GB memóriával (az egyprocesszoros modelleknél)
kerül forgalomba, amelyek 2 GB-os, nem pufferelt, kettős soros memóriamodulként
(UDIMM) vannak beszerelve.

Minden telepített UDIMM-nek meg kell felelnie az alábbi specifikációknak:

Â

PC3-10600E, 1333 MHz, DDR3 SDRAM UDIMM

Â

Hibajavító kód (ECC)

Â

72 bites szélességű, 240 tűs ECC-modulok

Â

Egy ECC UDIMM-ben maximum 36 IC

MEGJEGYZÉS:

Az Apple azt javasolja, hogy Apple által elfogadott DIMM-eket

használjon. A régebbi Mac számítógépekből származó DIMM-ek nem használhatók
a Mac Pro számítógépében. Apple márkájú memóriát a www.apple.com/store
címen elérhető Apple Store áruházban online módon vásárolhat.

Amikor Mac számítógépekbe történő használatra vásárol DIMM-eket, bizonyosodjon
meg arról, hogy a memória forgalmazója eleget tesz a Joint Electron Device
Engineering Council (JEDEC) specifikációnak. Ellenőrizze a memória forgalmazójánál,
hogy a DIMM-ek támogatják a megfelelő időzítő módokat, és hogy a Serial Presence
Detect (SPD) funkció a JEDEC specifikációban leírt módon, megfelelően alkalmazva van.

Megjegyzés: Annak ellenére, hogy az UDIMM-ek memóriasebessége 1333 MHz,
a processzortól függően 1066 MHz-en vagy 1333 MHz-en működnek.

background image

38

3. fejezet

Egy jó dolog még jobbá tétele

Mielőtt memóriát telepítene, állapítsa meg, hogy egy- vagy többprocesszoros Mac Pro
számítógépe van-e. Vegye le az oldalpanelt „A Mac Pro számítógép kinyitása”, 33. oldalon
látható utasításokat követve.

Â

A négymagos és hatmagos Mac Pro számítógép egy processzorral és négy
memóriafoglalattal rendelkezik. Legfeljebb 16 GB teljes memóriaméretig
telepíthet memóriát. Lásd: „Memória telepítése négymagos és hatmagos
Mac Pro számítógépbe”, 40. oldal.

Â

A nyolcmagos és tizenkét magos Mac Pro számítógép két processzorral és nyolc
memóriafoglalattal rendelkezik. Legfeljebb 32 GB teljes memóriaméretig telepíthet
memóriát. Lásd: „Memória telepítése nyolcmagos és tizenkét magos Mac Pro
számítógépbe”, 49. oldal.

background image

39

3. fejezet

Egy jó dolog még jobbá tétele

Egy processzor

Két processzor

Úgy is megállapíthatja, hogy milyen Mac Pro számítógépe van, hogy kiválasztja az
Apple () > E Mac névjegye menüelemet a menüsorban. Kattintson a További infók
gombra, válassza ki a Tartalom listáról a Hardver elemet, majd a Hardver áttekintése
részben keresse meg a Processzorok száma részt. A négymagos és hatmagos
Mac Pro számítógép egy processzorral, míg nyolcmagos és tizenkét magos
Mac Pro számítógép két processzorral rendelkezik.

background image

40

3. fejezet

Egy jó dolog még jobbá tétele

Memória telepítése négymagos és hatmagos Mac Pro számítógépbe

A négymagos és hatmagos Mac Pro számítógép négy memóriafoglalattal rendelkezik,
és legalább négy 2 GB-os DIMM telepítve van a foglalatokban. A memóriát
kicserélheti, vagy további 1 GB, 2 GB vagy 4 GB méretű DIMM-eket telepíthet
legfeljebb 16 GB teljes memóriaméretig.

Fontos, hogy a Mac Pro számítógépbe telepített összes DIMM-modul megfeleljen a
megfelelő specifikációknak. Kövesse az alábbi utasításokat a DIMM-ek négymagos
vagy hatmagos Mac Pro számítógépbe történő telepítéséhez.

Memória telepítéséhez:

1

Kapcsolja ki a Mac Pro számítógépét, nyissa ki azt, és távolítsa el az oldalpanelt a
„A Mac Pro számítógép kinyitása”, 33. oldalon található utasításokat követve.

FIGYELMEZTETÉS:

Tegye lehetővé, hogy a Mac Pro számítógépe 5–10 percig hűljön,

mielőtt eltávolítja a processzortálcát, illetve megérinti a belső alkatrészeket.
A processzortálca és az alkatrészek nagyon forrók lehetnek.

background image

41

3. fejezet

Egy jó dolog még jobbá tétele

2

Nyomja meg a processzortálcán lévő reteszeket, hogy azok részlegesen kinyíljanak.

Reteszek

background image

42

3. fejezet

Egy jó dolog még jobbá tétele

3

Húzza a reteszeket amíg azok teljesen ki nem nyílnak, és ki nem oldják a processzortálcát.

background image

43

3. fejezet

Egy jó dolog még jobbá tétele

4

Távolítsa el a processzortálcát, és fektesse azt egy, az asztalon vagy a munkafelületen
lévő puha, tiszta ruhára, hogy megvédje a tálcát, és elkerülje a munkafelület
megkarcolódását.

Processzortálca

background image

44

3. fejezet

Egy jó dolog még jobbá tétele

Ha egyenlő méretű DIMM-eket (csak 1 GB vagy csak 2 GB méretű modulokat) telepít
a négymagos vagy hatmagos Mac Pro számítógépébe, az Apple azt javasolja, hogy
az alábbi táblázatban látható sorrendben töltse fel a foglalatokat.

4. foglalat

3. foglalat

2. foglalat

1. foglalat

Ha ezzel rendelkezik

Ezekbe a foglalatokba tegye

Két DIMM

1 és 2

Három DIMM

1, 2 és 3

Négy DIMM

1, 2, 3 és 4 (összes)

Megjegyzés: Ha különböző méretű DIMM-eket telepít a Mac Pro számítógépébe,
kövesse az alábbi táblázatban látható sorrendet. Ha a telepítendő DIMM-konfiguráció
nem biztosít optimalizált teljesítményt, a képernyőn megjelenik a Memóriafoglalat
segédalkalmazás, és javaslatot tesz egy jobb teljesítményű konfigurációra.

A segédalkalmazás újbóli használatához használja a /System/Library/CoreServices/
Memory Slot Utility alkalmazást.

background image

45

3. fejezet

Egy jó dolog még jobbá tétele

5

Nyissa ki az 1-es, 2-es és 3-as DIMM-foglalatok kivetőit, és oldalirányban nyomja félre
azokat. Ezt követően távolítsa el a DIMM-eket a foglalatokból.

6

Úgy telepítse a DIMM-eket, hogy a DIMM-foglalatokhoz igazítja azokat, és a DIMM
mindkét végét lenyomja addig, amíg a lapkák függőlegesen nem állnak, és a kivetők
a helyükre nem pattannak.

MEGJEGYZÉS:

A DIMM sérülésének elkerülése érdekében a sarkainál fogva tartsa

azt, és ne érintse meg annak aranyozott érintkezőit vagy egyéb alkatrészeit.

Kivetők

Bevágás

Csatlakozók

background image

46

3. fejezet

Egy jó dolog még jobbá tétele

7

Helyezze vissza a processzortálcát úgy, hogy addig nyomja azt, amíg a reteszek 90
fokos szögben nem állnak.

Processzortálca

Retesz

8

Nyomja be teljesen a reteszeket, amíg azok be nem záródnak, és helyére nem rögzítik
a processzortálcát.

background image

47

3. fejezet

Egy jó dolog még jobbá tétele

9

Helyezze vissza az oldalpanelt.
Amikor visszahelyezi az oldalpanelt, győződjön meg róla, hogy a retesz felső
helyzetben van. Tartsa biztosan az oldalpanelt, hogy az a helyén maradjon,
miközben lenyomja a reteszt.

Helyezze az oldalpanelt
a foglalatba, majd nyomja
meg a bezáráshoz.

MEGJEGYZÉS:

Az alkatrészek telepítését követően mindig helyezze vissza az

oldalpanelt. A Mac Pro számítógépe nem működik megfelelően, ha az oldalpanel
nincs a helyén.

background image

48

3. fejezet

Egy jó dolog még jobbá tétele

10

Szorítsa az oldalpanelt a Mac Pro számítógépéhez, és nyomja le a reteszt, hogy az
helyére rögzítse az oldalpanelt.

Mac Pro számítógépének biztonságba helyezése érdekében lakatot helyezhet a retesz
alatti fémgyűrűbe, vagy egy sodronyt vezethet azon keresztül. Hajtsa le a fémgyűrűt,
mielőtt a reteszt lezárná, majd zárja le a reteszt, és helyezze fel a lakatot vagy fűzze át
a kábelt a kiemelkedő gyűrűn.

background image

49

3. fejezet

Egy jó dolog még jobbá tétele

Memória telepítése nyolcmagos és tizenkét magos Mac Pro

számítógépbe

A nyolcmagos és tizenkét magos Mac Pro számítógép nyolc memóriafoglalattal
rendelkezik, és legalább négy 2 GB-os DIMM telepítve van a foglalatokban.
Legfeljebb 32 GB teljes memóriaméretig telepíthet memóriát.

Fontos, hogy a Mac Pro számítógépbe telepített összes DIMM-modul megfeleljen a
megfelelő specifikációknak. Kövesse az alábbi utasításokat a DIMM-ek nyolcmagos
és tizenkét magos Mac Pro számítógépbe történő telepítéséhez.

Memória kétprocesszoros Mac Pro számítógépbe történő telepítéséhez:

1

Kapcsolja ki a Mac Pro számítógépét, nyissa ki azt, és távolítsa el az oldalpanelt a
„A Mac Pro számítógép kinyitása”, 33. oldalon található utasításokat követve.

FIGYELMEZTETÉS:

Tegye lehetővé, hogy a Mac Pro számítógépe 5–10 percig hűljön,

mielőtt eltávolítja a processzortálcát, illetve megérinti a belső alkatrészeket.
A processzortálca és az alkatrészek nagyon forrók lehetnek.

background image

50

3. fejezet

Egy jó dolog még jobbá tétele

2

Nyomja meg a processzortálcán lévő reteszeket, hogy azok részlegesen kinyíljanak.

Reteszek

background image

51

3. fejezet

Egy jó dolog még jobbá tétele

3

Húzza a reteszeket amíg azok teljesen ki nem nyílnak, és ki nem oldják a processzortálcát.

background image

52

3. fejezet

Egy jó dolog még jobbá tétele

4

Távolítsa el a processzortálcát, és fektesse azt egy, az asztalon vagy a munkafelületen
lévő puha, tiszta ruhára, hogy megvédje a tálcát, és elkerülje a munkafelület
megkarcolódását.

Processzortálca

background image

53

3. fejezet

Egy jó dolog még jobbá tétele

Ha egyenlő méretű DIMM-eket (csak 1 GB vagy csak 2 GB méretű modulokat) telepít
a nyolcmagos vagy tizenkét magos Mac Pro számítógépébe, az Apple azt javasolja,
hogy az alábbi táblázatban látható sorrendben töltse fel a foglalatokat.

4. foglalat

3. foglalat

2. foglalat

1. foglalat

5. foglalat

6. foglalat

7. foglalat

8. foglalat

Ha ezzel rendelkezik

Ezekbe a foglalatokba tegye

Két DIMM

1 és 2

Három DIMM

1, 2 és 3

Négy DIMM

1, 2 és 5, 6

Hat DIMM

1, 2, 3 és 5, 6, 7

Nyolc DIMM

1, 2, 3, 4 és 5, 6, 7, 8 (összes)

background image

54

3. fejezet

Egy jó dolog még jobbá tétele

Megjegyzés: Ha különböző méretű DIMM-eket telepít a Mac Pro számítógépébe,
kövesse az alábbi táblázatban látható sorrendet. Ha a telepítendő DIMM-konfiguráció
nem biztosít optimalizált teljesítményt, a képernyőn megjelenik a Memóriafoglalat
segédalkalmazás, és javaslatot tesz egy jobb teljesítményű konfigurációra.

A segédalkalmazás újbóli használatához használja a /System/Library/CoreServices/
Memory Slot Utility alkalmazást.

5

Úgy telepítse a DIMM-eket, hogy a DIMM-foglalatokhoz igazítja azokat, és a DIMM
mindkét végét lenyomja addig, amíg a lapkák függőlegesen nem állnak, és a kivetők
a helyükre nem pattannak.

MEGJEGYZÉS:

A DIMM sérülésének elkerülése érdekében a sarkainál fogva tartsa

azt, és ne érintse meg annak aranyozott érintkezőit vagy egyéb alkatrészeit.

Kivetők

Bevágás

Csatlakozók

background image

55

3. fejezet

Egy jó dolog még jobbá tétele

6

Helyezze vissza a processzortálcát úgy, hogy addig nyomja azt, amíg a reteszek
90 fokos szögben nem állnak.

7

Nyomja be teljesen a reteszeket, amíg azok be nem záródnak, és helyére nem rögzítik
a processzortálcát.

Processzortálca

Retesz

8

Helyezze vissza az oldalpanelt a(z) 47. oldalon látható utasításokat követve.

MEGJEGYZÉS:

Az alkatrészek telepítését követően mindig helyezze vissza az

oldalpanelt. A Mac Pro számítógépe nem működik megfelelően, ha az oldalpanel
nincs a helyén.

background image

56

3. fejezet

Egy jó dolog még jobbá tétele