Mac Pro Server - Tärkeitä turvallisuustietoja

background image

Tärkeitä turvallisuustietoja

VAROITUS: 

Näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa

tulipalon, sähköiskun tai muun vahingon tai vamman.

Ainoa tapa katkaista virta kokonaan Mac Prosta on irrottaa virtajohto pistorasiasta.
Näytön virta katkaistaan kokonaan irrottamalla näytön virtajohto tietokoneesta tai
pistorasiasta. Varmista, että ainakin toinen pää laitteen virtajohdoista on helposti
saatavilla, jotta virta voidaan tarvittaessa helposti katkaista tietokoneesta ja näytöstä.

Noudata aina seuraavia varotoimia.
Irrota virtajohto tietokoneesta tai näytöstä (vedä pistokkeesta, älä johdosta) ja irrota
puhelinjohto, mikäli:

Â

virtajohto rispaantuu tai muuten vahingoittuu

Â

tietokoneeseen kaatuu tai roiskuu nestettä

background image

111

Luku 6

Sokerina pohjalla

Â

tietokone on ollut sateessa tai muuten erittäin kosteassa paikassa

Â

tietokone on pudonnut tai kotelo on muuten vahingoittunut

Â

epäilet tietokoneen tarvitsevan huoltoa tai korjausta

Â

haluat puhdistaa tietokoneen tai sen kotelon

Jos aiot varastoida tietokoneen pidemmäksi aikaa, poista paristo.

Kun haluat tilata huollon tai esittää siihen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä Applen
valtuuttamaan huoltopalveluun tai Appleen. Katso ”Lisätiedot, huolto ja tuki” sivulla 93.