Mac Pro Server - Tarvitsetko apua käyttöönotossa?

background image

Tarvitsetko apua käyttöönotossa?

Jos epäilet, ettei Mac Pro käynnistynyt oikein, tarkista seuraavat asiat:

Â

Onko Mac Pro liitetty pistorasiaan? Mikäli tietokone on kytketty jatkojohtoon, onko
johdon mahdollinen virtakytkin päällä?

background image

17

Luku 1

Paikoillanne, valmiina, käyttöönotto

Â

Onko virtajohto liitetty kunnolla Mac Prohon?

Â

Jos olet liittänyt näppäimistön ja näytön, onko niiden kaapelit liitetty kunnolla?

Â

Jos olet liittänyt näytön, onko näytön kirkkaus ja kontrasti säädetty oikein? Jos
näytössä on kirkkaussäätimet, säädä niitä. Mikäli näytössä on virtapainike, varmista,
että näyttö on kytketty päälle.

Â

Jos olet liittänyt näytön ja näytöllä ei vieläkään näy mitään, käynnistä Mac Pro
uudelleen. Pidä käynnistyspainiketta (®) painettuna Mac Prossa 5 - 6 sekuntia, kunnes
se sammuu. Käynnistä tietokone sitten uudelleen painamalla käynnistyspainiketta
(®) uudelleen.

Â

Jos näytöllä näkyy vilkkuva kysymysmerkki tai tilan merkkivalo välkkyy sarjassa, katso
Luku 4, ”Ongelma ja sen ratkaisu” sivulla 75.