Mac Pro Server - Mac Pron sammuttaminen

background image

Mac Pron sammuttaminen

Jos et aio käyttää Mac Prota pitkään aikaan, sammuta se.

Mac Pro voidaan sammuttaa jollakin seuraavista tavoista:

Â

Valitse Omenavalikko () > Sammuta.

Â

Paina Ctrl- ja levynpoistonäppäimiä ja osoita näytölle tulevassa valintaikkunassa Sammuta.

HUOMAA: 

Älä sammuta Mac Prota jatkojohdon virtakytkimestä tai irrottamalla

Mac Pron virtapistoketta (paitsi jos Mac Pron sammuttaminen ei onnistu millään
muulla tavalla). Tiedostot ja käyttöjärjestelmä saattavat vioittua, jos Mac Prota ei
sammuteta asianmukaisesti.

background image

18

Luku 1

Paikoillanne, valmiina, käyttöönotto

HUOMAA: 

Sammuta Mac Pro ennen sen siirtämistä. Mac Pron siirtäminen kovalevyn

vielä pyöriessä voi vahingoittaa kovalevyä ja johtaa tiedostojen katoamiseen tai
siihen, ettei tietokonetta voida käynnistää kovalevyltä.

Mac Pron laittaminen nukkumaan

Mac OS X Server on tavallisesti asetettu pitämään Mac Pro hereillä, koska käyttäjät eivät
voi käyttää palveluita, kun kone on nukkumassa. Jos kuitenkin Mac Prosi tarjoamat
palvelut sen sallivat, voit asettaa sen menemään nukkumaan pyydettäessä tai ajastettuna.

Mac Pro voidaan laittaa nukkumaan jollakin seuraavista tavoista:

Â

Valitse valikkoriviltä Omenavalikko () > Mene nukkumaan.

Â

Valitse Omenavalikko () > Järjestelmäasetukset, osoita Energiansäästäjä ja aseta
nukkumisajastin tai erillinen aikataulu.

Mac Pron herättäminen:

Â

Paina jotain näppäimistön näppäintä. Kun Mac Pro herää, ohjelmat, dokumentit ja
tietokoneen asetukset ovat samassa tilassa kuin tietokoneen mennessä nukkumaan.

background image

Ohjekeskus

portit

www.apple.com/fi/macpro