Mac Pro Server - Ongelmat Mac Pron kanssa

background image

Ongelmat Mac Pron kanssa

Jos Mac Pro ei reagoi tai käynnisty, levy ei tule ulos asemasta tai merkkivalo vilkkuu,
kokeile seuraavia ratkaisuja.

Jos tietokone ei vastaa tai osoitin ei liiku

Â

Varmista näppäimistön liitäntä irrottamalla liitin ja liittämällä se sitten takaisin ja
tarkistamalla, että se on tukevasti paikoillaan.

Â

Paina Komento- (x) ja Q-näppäimiä samanaikaisesti lopettaaksesi nykyisen ohjelman.

Â

Paina Komento- (x) ja pistenäppäimiä samanaikaisesti. Jos näkyviin tulee valintaikkuna,
osoita Kumoa.

Â

Valitse Omenavalikko () > Pakota lopettamaan ja valitse ohjelma, jonka haluat
lopettaa. Voit pakottaa ohjelman lopettamaan myös painamalla Esc-, Optio- ja
Komento-näppäimiä (x) samanaikaisesti. Käynnistä Mac Pro uudelleen valitsemalla
Omenavalikko () > Käynnistä uudelleen, jotta voit olla varma, että ongelma
on poistunut kokonaan. Voit suorittaa uudelleenkäynnistyksen myös painamalla
käynnistyspainiketta (®) noin 5 tai 6 sekuntia, kunnes Mac Pro sammuu. Paina sitten
käynnistyspainiketta (®) uudelleen, että Mac Pro käynnistyy.

Â

Jos ongelma toistuu tiettyä ohjelmaa käytettäessä, tarkista ohjelman valmistajalta, onko
ohjelma yhteensopiva tietokoneesi kanssa.

Â

Jos ongelma toistuu usein, valitse Ohje > Mac-ohje ja etsi hakusanalla ”ongelmat”.

Jos tietokone ei mene päälle tai käynnisty

Â

Varmista, että virtajohto on kytketty toimivaan virtalähteeseen. Virtajohdon liittimen
on oltavat kokonaan tietokoneen virtaliitännässä ja tukevasti paikallaan.

background image

78

Luku 4

Ongelma ja sen ratkaisu

Â

Käynnistä tietokone uudelleen painaen samalla Komento-näppäintä (x) ja
R-näppäintä. Kun Mac OS X -lisäohjelmat -osio tulee näkyviin, valitse, korjataanko levy,
palautetaanko ohjelmisto vai asennetaanko Mac OS X ja Apple-ohjelmat uudelleen.
Jos haluat lisätietoja, katso ”Mac OS X -ohjelmiston korjaaminen, palauttaminen tai
uudelleenasentaminen” sivulla 80.

Â

Jos tietokone ei edelleenkään käynnisty, yritä PRAM-muistin nollaamista. Käynnistä
tietokone ja pidä välittömästi Komento- (x), Optio-, P- ja R-näppäimiä painettuina,
kunnes kuulet käynnistysäänen toisen kerran. Vapauta näppäimet. PRAM palautetaan
oletusarvoon ja kelloasetukset on ehkä tehtävä uudelleen.

Jos tietokone ei käynnisty PRAM-muistin nollaamisen jälkeen, käynnistä se
uudelleen pitäen Optio-näppäintä painettuna, jotta voit valita käynnistyksessä
käytettävän levyn.

Jos tämä ei auta, käynnistä tietokone uudelleen pitäen Vaihto-näppäintä painettuna.

Jos levyä ei voi poistaa asemasta
Jokin levyllä oleva tiedosto saattaa olla käytössä. Lopeta avoinna olevat ohjelmat ja
yritä uudelleen.

Jos tämä ei auta, valitse Omenavalikko () > Käynnistä uudelleen ja pidä painettuna
joko hiiren painiketta tai Apple-näppäimistön levynpoistonäppäintä (C).

Jos ongelma ei ratkea:

1

Sammuta tietokone ja poista sivupaneeli (katso ohjeet kohdassa sivu 33).

2

Vedä optisen aseman kelkka ulos asemapaikasta (katso ”Optisen aseman vaihtaminen”
sivulla 62).

3

Työnnä suoristetun paperiliittimen pää varovasti optisen aseman etupuolella olevaan
pieneen reikään.

background image

79

Luku 4

Ongelma ja sen ratkaisu

4

Paina kunnes kelkka avautuu, poista levy asemasta ja sulje kelkka työntämällä sitä.

5

Aseta optisen aseman kelkka takaisin tietokoneeseen ja sulje sivupaneeli (katso
”Optisen aseman vaihtaminen” sivulla 62).

Jos merkkivalo vilkkuu ja tietokone ei käynnisty

Â

Jos äskettäin on asennettu muistia, PCI-laajennuskortti tai muu sisäinen osa, varmista,
että se on asennettu oikein ja että se on tietokoneen kanssa yhteensopiva. Kokeile,
käynnistyykö tietokone, jos asennettu osa poistetaan.

Â

Jos merkkivalo vilkkuu yhä, yritä selvittää ongelma katsomalla miten se vilkkuu:

Yksi lyhyt välähdys, jonka jälkeen valo on pitkään pois päältä: Ei sopivaa muistia.

Kolme lyhyttä välähdystä, joiden jälkeen valo on pitkään pois päältä: Muisti on viallista.