Mac Pro Server - Sisäisen varmistuspariston vaihtaminen

background image

Sisäisen varmistuspariston vaihtaminen

Mac Pro käyttää BR 2032 -litiumkolikkoparistoa, joka säilyttää asetukset, kuten päivämäärän
ja kellonajan, kun Mac Pro on sammutettuna. Jos huomaat satunnaisia ongelmia Mac Pron
käynnistymisessä tai muutoksia päivä- ja aika-asetuksissa, vaihda paristo uuteen.

Tärkeää: 

Vanhaa paristoa hävitettäessä on noudatettava paikallisia ympäristömääräyksiä.

Pariston vaihtaminen:

1

Avaa Mac Pro ja poista sivupaneeli seuraten ohjeita kohdassa ”Mac Pron avaaminen”
sivulla 33.

2

Poista sellaiset PCI Express -kortit, jotka estävät pääsyn paristopaikkaan. Ohjeita
annetaan kohdassa ”PCI Express -korttien lisääminen” sivulla 68.

3

Poista vanha paristo pidikkeestä.

VAROITUS: 

Pariston asentaminen väärinpäin saattaa aiheuttaa räjähdyksen.

Käytä ainoastaan samanlaista tai alkuperäisen valmistajan suosittelemaa
korvaavaa paristotyyppiä.

background image

74

Luku 3

Hyvän tekeminen paremmaksi

4

Laita uusi paristo pidikkeeseen positiivinen puoli (+) ulospäin.

5

Laita poistamasi PCI Express -kortit takaisin paikoilleen (katso ”PCI Express -korttien
lisääminen” sivulla 68).

6

Aseta sivupaneeli takaisin paikalleen ja kiinnitä se painamalla salpaa alaspäin.

background image

Ohjekeskus

ohje

www.apple.com/fi/support